Konštrukcie / materiály / technológie

Active Image

Súčasťou konštrukcie domu sú i drevené prvky, ktoré treba povrchovo ošetriť priamo pri stavbe. Z estetických dôvodov  bývajú niektoré z nich, napríklad trámy drevených stropov alebo časti krovu, v interiéri vizuálne priznané. Vtedy treba počítať aj s ich pravidelnou údržbou.

 

Active Image

Dnešný trh ponúka množstvo izolačných materiálov za rôzne ceny a s rôznymi vlastnosťami. Kým vo svete, najmä v západnej a južnej Európe, sa korok v stavebníctve využíva viac ako sto rokov, na Slovensku je ešte vždy pomerne málo známy. 

Active Image

Obnova strešného plášťa plochej strechy je náročná projekčná a realizačná činnosť. Zväčša má individuálny charakter, a preto k nej nemožno pristupovať podľa zjednodušených schém. Spôsob obnovy strešného plášťa plochej strechy a jej rozsah jednoznačne závisia od jej diagnózy.

Sample Image

Pod pojmom „pohľadový betón“ sa myslí betón, ktorý vytvára určitú štruktúru, poznačenú debnením a už viac neupravovanú. Dôraz sa kladie na dôkladné vyrobenie debnenia, ktoré sa musí opatriť olejovým náterom, lakovým filmom alebo vloženou fóliou PVC proti prilepeniu k betónu.