Pin It

 

10.3.2013

 

Starý dom na seizmickom podloží situovaný na severnej strane strmého kopca už nevyhnutne vyžadoval rekonštrukciu. Majitelia, záhradní architekti, do projektu renovácie zahrnuli aj rovnako zanedbanú záhradu. Videli v nej veľký potenciál, aj keď vzhľadom na sťažený prístup k domu a obmedzený rozpočet bolo od začiatku jasné, že to bude zdĺhavý proces. Trval osem rokov.

 

Shelbourne farm 02 Shelbourne farm 03

 

Trocha histórie
Pôvodnú nehnuteľnosť Shelbourne Farm postavili v roku 1886 William Seward and Lila Vanderbilt Webb. V spolupráci s architektom Robertom H. Robertsonom a krajinným architektom Frederikom Law Olmstedom vytvorili model poľnohospodárskej usadlosti, ktorá fungovala na ekologických princípoch. Potomkovia zakladateľov farmy založili v roku 1972 neziskovú organizáciu, zameranú na vzdelávanie v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a lesníctva, a zároveň postavili na pozemku aj rodinný dom. Aby udržali chod organizácie museli však postupne predať veľký pozemok, rozparcelovaný na menšie časti.

 

Shelbourne farm 04

 

Pokračovanie misie
Noví majitelia, podnikatelia a zberatelia umenia, mali o nehnuteľnosť na desaťárovom pozemku vážny záujem od prvej návštevy. Pre kúpu sa rozhodli hneď, keď zistili, že si môžu dokúpiť aj priľahlý päťárový pozemok, kde budú chovať kone. Rozhodli sa vytvoriť uzatvorený areál, ktorý v súčasnosti tvorí hlavná budova - v tej bývajú -, dom pre hostí, vstupný dvor, niekoľko terás určených na odpočinok, stolovanie a umelecké aktivity, malá zeleninová záhrada a niekoľko vodných prvkov. Rozhodli sa pokračovať aj v misii pôvodných majiteľov farmy a zachovať vzhľad pozemku v súlade s okolitou prírodou. Majitelia úzko spolupracovali s projektantom na architektonickom vzhľade a dispozičnom riešení celej nehnuteľnosti. Vďaka svojmu profesionálnemu zameraniu na záhradnú architektúru a jasnej predstave, dostali sa do bodu, kde zmizli rozdiely medzi disciplínami. Dom starý 40 rokov dostal novú podobu - efektívne získava energiu z obnoviteľných zdrojov, interiér nadobudol nový rozmer a, najmä, ponúka svojim obyvateľom a ich hosťom dramatický výhľad na jazero Champlain a pohorie Adirondack.

 

Shelbourne farm 05

 

Nová dimenzia na úrovni záhrady
Prístup k domu len z jednej strany i situovanie objektu v prudkom svahu viedli k vynaliezavosti a tvorivosti v oblasti detailov, materiálov a výsadby. V mieste prudkého klesania pozemku sa z podložia vynára potôčik, ktorého dizajnový potenciál majitelia maximálne využili. Rozšírenie domu o nižšiu úroveň vyžadovalo rozsiahly výkop. Pôda sa použila na vyrovnanie terénu za novovybudovanými opornými múrmi. Miestnosti, ktoré pribudli na úrovni záhrady, dodávajú domu novú dimenziu, pretože sa prostredníctvom veľkoplošného zasklenia otvárajú do obrovského priestoru. Chodníky, prístupové cesty a spevnené plochy sú veľmi starostlivo premyslené a zakomponované do projektu rekonštrukcie. Všetky existujúce stromy v blízkosti domu boli v zlom stave, takže museli byť odstránené. Ponechaný bol len veľký a pôvabný strom čajovníka. Nové stromy, betón, drevo, oceľ a kamenné platne sa dostali na svoje miesto pomocou žeriava, ktorý bol súčasťou staveniska počas celej výstavby.

 

Shelbourne farm 06

 

text: Ivona Partmanová
foto: H. Keith Wagner Partnership

 

Celý článok si môžete prečítať v magazíne Top trendy v bývaní 2013.

 

 

 

Pin It