Inšpirácie

Sample Image

Malý pozemok predstavuje problematickú situáciu, typickú pre mestské záhrady. Inšpirácou pri riešení takéhoto problému môže byť návšteva v slnečnej Kalifornii.

Sample Image

V dnešnom rýchlom svete sa často stretávame s egoizmom, nátlakom, stresom… preto v nás prirodzene vzniká túžba oddeliť sa od tohto prostredia, a to nie len priestorovo, ale aj duševne. Útočisko mu ponúka záhrada, ako vonkajší svet upravený pre blaho človeka.

Sample Image

Kontakt človeka s prírodou je dôležitý nielen pre dospelých, ale najmä pre deti vyrastajúce v mestách a starších ľudí, ktorí potrebujú v tomto rušnom prostredí oázu na načerpanie nových životných síl.

Sample Image

Dodnes môžeme pozorovať rôzne druhy spojenia s dejinami prostredníctvom rozprávkových či historických filmov. Niet však nad osobnú návštevu historických záhrad.

 

Sample Image


Zakladať a najmä udžiavať záhradu v členitom teréne je naozajstnou výzvou. Svahovitý terén však skrýva oveľa viac možností, ako sa na prvý pohľad zdá.