Inšpirácie

Dodnes môžeme pozorovať rôzne druhy spojenia s dejinami prostredníctvom rozprávkových či historických filmov. Niet však nad osobnú návštevu historických záhrad.

 


Zakladať a najmä udžiavať záhradu v členitom teréne je naozajstnou výzvou. Svahovitý terén však skrýva oveľa viac možností, ako sa na prvý pohľad zdá.