Inšpirácie

sagaponack 300x200

zahrada trendy2 300x200

zahrada1 300x200

palm springs 300x200

madeira 300x200

barabas 300x200

japanese 300x200

 

 

 

 

Aj keď sú v podstate upravenou napodobeninou čínskych záhrad, tešia sa veľkej popularite po celom svete. Ich hodnota nespočíva v cene záhradných prvkov, ale predovšetkým v prehľadnej kompozícii, harmónii každej časti s celkom. Ak si myslíte, že u nás by záhradné úpravy v japonskom štýle pôsobili cudzo, mýlite sa. Sú vhodnou voľbou najmä pri modernej minimalistickej architektúre či v uzavretých mestských dvoroch.

 

História vytvárania japonských záhrad siaha až do čias dynastie Tchang a je výrazne ovplyvnená náboženstvom – šintoizmom, budhizmom a taoistickou filozofiou. Štýl japonských záhrad spočiatku vychádzal z princípov tvorby čínských zahrad. Okolo roku 552 totiž Japonsko oficiálne prevzalo z Číny budhizmus a vyslanci, diplomati, vedci, študenti, budhistickí mnísi a prekladatelia sem priniesli okrem čínskeho písma a umeleckých predmetov aj podrobné opisy záhrad. V Japonsku bola záhrada odjakživa otázkou prestíže viac, než kdekoľvek na svete. Ich tvorba je ešte aj dnes považovaná za vysoké umenie, rovnajúce sa umeniu kaligrafie či tušovej maľby. V minulosti sa ich zakladaniu mohli venovať len členovia cechu profesionálnych umelcov, či skôr staviteľov, ktorí si svoje know-how prísne strážili. Iným osobám bola tvorba záhrad zakázaná.

 

 

 

Klasické japonské záhrady sú vyjadrením idealizovanej prírody, pričom ich tvorcovia prírodné prvky štylizujú do umeleckej formy. Zdanlivá neusporiadanosť je tu výrazom vyššieho poriadku. Lebo ako chaos označujeme len to, čo sme doteraz nepochopili. Najdôležitejšou súčasťou sú kamene, takzvané kosti záhrady. V japonských záhradách sa používa niekoľko základných tvarov kameňov, vysoký vertikálny, nízky vertikálny, klenutý, ležiaci a horizontálny, pričom môžu predstavovať horu Hóraisan, jeden z ôsmich legendárnych ostrovov nesmrteľných alebo kapra vyskakujúceho z vody. Plochý kameň môže symbolizovať zem. Piesok alebo štrk potom pláž, tečúcu rieku alebo more. V zen budhistickej záhrade predstavujú vodu alebo mraky. Dnes obvykle nie je tento ich význam veľmi dôležitý. Pri použití kameňov hrá najväčšiu úlohu zmysel pre proporcie. Pokiaľ sú kamene umiestené správne, úprava zvyšku záhrady je jednoduchá.

 

Japonsko je ostrov obdarený hojnými zrážkami. Nie je preto prekvapujúce, že voda je neoddeliteľnou súčasťou každej záhrady. Aj v suchých záhradách predstavuje uhrabaný štrk vodu. Najdôležitejšiu úlohu hrá voda v čajovej záhrade, kde je súčasťou rituálnej očisty v tradičnej chozubachi alebo inej vodnej nádrži. Voda napúšťaná a vytekajúca z typických bambusových trubiek, zvaných shishi-odoshi symbolizuje plynutie času. To je aj hlbší význam vody v japonskej záhrade. Tečúca voda a jej zvuk pripomínajú neúprosný tok času. Mosty, neraz červené, nachádzame v japonských záhradách skoro rovnako často ako vodu. Naznačujú prechod z jedného sveta na druhý, cestu do raja. S týmto symbolom sa stretávame vo všetkých odvetviach japonského umenia. Chodníky môžu byť vytvorené utlačením hliny, vypieskovaním, vysypaním drobnými kamienkami, dláždené alebo vyznačené pomocou šľapákov, spravidla s ohľadom na dôležitosť a vzhľad v kompozícii. V japonskej záhrade nie je ničím nezvyčajným chodník prerušovaný o niečo väčšími kameňmi. Takéto miesta nabádajú návštevníka k zastaveniu a pozorovaniu kompozície.

 

 

 

 

Zatiaľ čo kamene predstavujú v japonskej záhrade nemennú stálosť a sú dominantnými prvkami, rastliny skôr pomáhajú dotvoriť kompozíciu. V starších záhradách rastliny vytvárali poetické tvary, alebo aj korigovali geometrické nedostatky neživých prvkov, S nástupom zenových záhrad sa však trvalky a trávy prestali používať. Obmedzená paleta rastlín a materiálov sa v modernom Japonsku opäť rozširuje. Typické sú najmä borovice, bambus, čerešne, javory, a podobne. Mnohé sú vybrané pre ich náboženskú symboliku. Farebnosť býva nevýrazná, len málokedy sa stretneme s nápadne kvitnúcimi druhmi. Dôraz sa kladie na tvar rastliny, preto výsadba pozostáva najmä z malých kríkov, rezom upravených stromov a machu, ktorý navodzuje starobylú atmosféru záhrady.

 

 


Významnú úlohu môžu zohrať dekorácie. V západnej kultúre je s predstavou japonskej záhrady spájaný obrázok kamennej lucerny. Jej význam tu nespočíva v osvetlení, je výhradne dekoratívnym predmetom, ktorý býva efektne umiestnený na vyvýšenine, na brehu vody, na ostrove, často aj blízko verandy domu. Aj keď to môže byť krásny sochársky prvok, nie vždy je nutné ho umiestňovať. Neexistuje však žiadny zjavnejší spôsob ako naznačiť, že záhradná úprava kopíruje historický japonský štýl. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že ornament je podriadený záhrade. Neprimerané zdobenie a to nielen lucernami, ale i ďalšími dekoráciami, je v japonských záhradách považované za vulgárne a rovnako, ako v ich európskych kópiách, je vhodné vyhnúť sa takémuto druhu degenerácie záhradného umenia. Ako hovorí jedno všeobecné pravidlo, ktoré nájdeme aj medzi základnými princípmi tvorby japonských záhrad – menej je viac.

 

text: Jana Zajasenská
foto: Shinkenchiku-sha, Teruyo Nishiya, coolwallpapers.me, fabshome.com

 

 

 

combs point 300x200