Záhrada, odrážajúca jedinečné požiadavky svojich obyvateľov, pokytujúca deťom možnosť hrať sa a skúmať okolitý svet a zároveň vytvárajúca horizont pre rôznorodú zbierku umeleckých diel.

Už z názvu tejto rezidencie je jasná jej funkcia ako útočiska pred realitou všedných dní. Koncepcia tohto letného sídla bola zameraná na relax a zábavu. Ponúka niekoľko samostatných priestranstiev na rôzne aktivity a príležitosti, a to všetko na extrémne úzkom priestore.

Strešná záhrada Unfolding Terrace je úžasný príklad toho, ako si užiť zeleň a súkromie, ktoré, v spojení so všetkými výhodami, skrýva bývanie priamo v srdci takej metropoly, akou je New York.

 

 

Malý pozemok predstavuje problematickú situáciu, typickú pre mestské záhrady. Inšpirácou pri riešení takéhoto problému môže byť návšteva v slnečnej Kalifornii.

Nielen individuálna výstavba zdôrazňuje v súčasnosti ekologické hľadisko. Aj architekti nových administratívnych, priemyselných a rezidenčných objektov čoraz častejšie využívajú ekologické prvky.

V dnešnom rýchlom svete sa často stretávame s egoizmom, nátlakom, stresom… preto v nás prirodzene vzniká túžba oddeliť sa od tohto prostredia, a to nie len priestorovo, ale aj duševne. Útočisko mu ponúka záhrada, ako vonkajší svet upravený pre blaho človeka.

Trendy v záhradnej tvorbe sa menia rovnako, ako v architektúre a interiérovom dizajne, aj keď možno nie tak markantne a často. Ak si aj nezakladáte celkom novú záhradu, ponúkame vám tipy, ako tej starej vdýchnuť nový život a energiu.

 

Kontakt človeka s prírodou je dôležitý nielen pre dospelých, ale najmä pre deti vyrastajúce v mestách a starších ľudí, ktorí potrebujú v tomto rušnom prostredí oázu na načerpanie nových životných síl.