Pin It

 

27.12.2012

 

Popularita zimných záhrad rastie. Mnohí ich obľubujú najmä pre praktické hľadisko, ako je možnosť zväčšenia obytného priestoru, úprava či zvýraznenie architektúry rodinného domu, presvetlenie priestorov či možnosť preniesť si kus prírody do svojho obydlia.

 

Schuco zimne zahrady 01Skleníkový efekt
Dopadajúce slnečné svetlo sa premieňa na teplo (napríklad na vyhriatej dlažbe), ktoré cez vonkajší sklenený plášť nemôže uniknúť von. Tak vzniká skleníkový efekt, ktorý výrazne znižuje potrebu externých dodávok tepla z konvenčných vykurovacích zariadení. V prípade domu so zimnou záhradou je teplotný rozdiel medzi okolitým prostredím a vnútornými priestormi nižší. To vytvára ideálnu ochrannú zónu medzi vonkajšou a vnútornou klímou a cez deň i v noci prispieva k účinnejšiemu šetreniu energiou - a to aj bez priameho slnečného žiarenia. Naproti tomu počas horúcich letných dní hrozí, že sa priestor zimnej záhrady prehreje. Tomuto problému sa však dá predísť vhodnými tieniacimi systémami, posuvnými okenicami, ako aj markízami, ktoré sa postarajú o to, že sa značne zredukuje množstvo slnečného žiarenia, ktoré preniká dovnútra.

 

Šetrenie bez ústupkov
Samotná zimná záhrada však popri komforte bývania ponúka aj potenciál na reálne energetické úspory a energetický zisk. Systém zimných záhrad Schüco CMC 50 (Conservatory Modular Construction) poskytuje rozmanité konštrukcie a vybavenie. Pre Schuco zimne zahrady 03nekompromisné šetrenie energiou je určený napríklad okenný systém Schüco AWS 75.SI (Super Insulation) s vysokými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Hliníkové energeticky úsporné okná ponúkajú maximálnu energetickú úspornosť a postarajú sa o výrazne nižšie vykurovacie náklady. Okenný systém nastoľuje priemernou hodnotou koeficientu od Uf - 1,3 W/m2K tepelno-izolačný štandard pre hliníkové okná v tejto sérii. Tieto hodnoty dosiahol výrobca pomocou rozšírenej izolačnej zóny s penovými izolátormi, optimalizovaným stredovým tesnením, ako aj pomocou nového princípu umiestnenia tepelnej izolácie do oblasti styku skla s rámom.

 

Bezpečnosť nadovšetko
Okrem nevyhnutného komfortu by mal priestor zimnej záhrady poskytovať bezpečie podobne, ako iné priestory domu. Proti vlámaniu a vandalizmu možno použiť odolné série profilov, určené na otváracie prvky, so zodpovedajúcou účinnou technikou kovania a s použitím bezpečnostného skla. Bezpečnosť zvýšite aj prostredníctvom skrytého kovania, resp. takzvanej kontroly uzamknutia (napríklad kovanie Schüco TipTronic).

 

Schuco zimne zahrady 02

 

zdroj: Schüco

 

 

 

Pin It