Prestížne odovzdávanie cien 22.ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2016 sa uskutočnilo v rámci otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, 22.marca v Incheba Expo Aréne. Galavečera sa zúčastnili významné osobnosti z oblasti verejného, politického života, akademickej obce a predovšetkým stavebníci, developeri, projektanti či architekti. Súťaž už tradične organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia a tento rok prevzal záštitu nad projektom minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Arpád Érsek.

Súťaž sa každým rokom vyhlasuje na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela s cieľom dosiahnutia európskych štandardov. V tomto ročníku udelila 7-členná odborná porota dokopy 12 cien:
6 cien vyhlasovateľov súťaže, 2 ceny za celospoločenský prínos, 3 nominácie na hlavné ceny, hlavnú cenu titul Stavba roka 2016. Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma. Okrem toho bola udelená Cena verejnosti, ktorú si zvolili hlasujúci prostredníctvom online hlasovania.

 

Ceny udelené odbornou porotou
Hlavná cena titul Stavba roka 2016

Panorama City, Bratislava
Panorama City je nová výšková dominanta rozrastajúceho sa centra Bratislavy. Fasáda je originálne riešená, vďaka čomu poskytuje panoramatický výhľadzo všetkých bytov. Dominuje biela farba, ktorá sa objavuje v horizontálnych pásoch, ktorých hrúbka sa strieda čo vytvára drobnokresbu stavby. Významným prínosom pre celkové riešenie diela bolo zapojenie národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia i realizácie. Stavba ako celok sa vyznačuje vysokou úrovňou technického riešenia, pri ktorom boli využité najnovšie poznatky výskumu a vývoja.

Stavba získala aj Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave- za uplatnenie vedy a techniky v realizácii.

 

1

Autor fotografie: Prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho

 

Nominovaná na hlavnú cenu bola aj Synagóga v Lučenci a I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina.

Synagóga, Lučenec
Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2016 udelená odbornou porotou za: novátorský prístup k obnove objektu vychádzajúci z použitia inovatívnych reštaurátorských postupov, progresívnu prezentáciu zachovaných a obnovených architektonických detailov, úspešné zvládnutie náročného technického riešenia sanácie jednotlivých konštrukcií pamiatkového objektu celkovú vysokú kvalitu komplexnej obnovy a rekonštrukcie stavby, vysokú kvalitu výsledného diela z pohľadu zachovania jej kultúrno-historickej hodnoty a jej budúceho využitia, významný prínos pre rozvoj kultúry v meste Lučenec a v jeho okolí.

Synagóga dostala aj Cenu Únie miest Slovenska v kategórii Cien za celospoločenský prínos.

 

synagoga

Autor fotografie: Tibor Škandík

 

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Odbornou porotou udelená nominácia na hlavnú cenu SR 2016 za úspešné zvládnutie náročnej rekonštrukcie jednotlivých objektov stavby, realizovanie stavby bez úplnej uzávery v území s druhým až piatym stupňom ochrany prírody, precízne zohľadnenie všetkých environmentálnych aspektov pri realizácii stavby, zachovanie funkčnosti a prevádzky národnej kultúrnej pamiatky - ozubnicovej železničnej trate Pohronská Polhora – Tisovec, výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky a zlepšenie hospodárskych a turistických aktivít v regióne.

Tejto konštrukcii putovala aj Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR z kategórie Cien za celospoločenský prínos.

 

sedlo

Autor fotografie: PhDr. Igor Hron

 

 

Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska- za vysokú kvalitu realizácie

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov- za najlepšie projektové riešenie

Nosný systém MHD, Bratislava- novostavba

mhd

Autor fotografie: Ing. Peter Kovaľ

 

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.- za použitie progresívnych stavebných výrobkov

Clt home, Nitrianske Hrnčiarovce- novostavba

clt

Autor fotografie: Ing. arch. Michal Medovarský

 

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA

Bytový dom na ul. P. Horova 17, 19, Bratislava- rekonštrukcia, obnova

horova

Autor fotografie: Matej Salát

 

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za architektonické riešenie

Šafranová záhrada, Košice- rekonštrukcia

safran

Autor fotografie: Ing. arch. Andrej Rodziňák

 

Cena verejnosti 2016

D1 Fričovce - Svinia- novostavba

d1

Autor fotografie: PhDr. Igor Hron

Pin It