Vodné prvky

Hovoríte si, že máte príliš malú záhradu na to, aby ste tiež mali vlastný bazén? Je to zbytočná obava. Aj na malý pozemok možno umiestniť záhradný bazén, v ktorom sa schladíte alebo urobíte pár temp.

V centrálnej texaskej vrchovine, v údolí, ktoré tu vyhĺbila rieka Medina, sme našli dôkaz o tom, že aj americký ranč môže mať modernú, veľmi inšpiratívnu podobu. Krása tejto usadlosti a záhradných úprav, ktoré sú jej neodmysliteľnou súčasťou, vychádza z polohy na brehu potoka a celkovo z prítomnosti vody.