garden

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre predstavuje záhradno-architektonickú tvorbu českých záhradných architektov na Slovensku. Medzinárodná putovná výstava Národného poľnohospodárskeho múzea v Prahe je jedným z výstupov projektu Záhradno-architektonická tvorba v kontexte realizácie cieľov národného obrodenia počas prvej Československej republiky. Projekt je financovaný z programu aplikovaného výskumu a vývoja národnej a kultúrnej identity Ministerstva kultúry Českej republiky a zameriava sa na medzivojnovú záhradnú architektúru. Na Slovensku mala svoju premiéru v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. V priestoroch SPU v Nitre si ju môžu návštevníci pozrieť do 6. októbra tohto roka.

Návštevníci môžu vidieť v priestoroch pod aulou SPU veľkoformátové plány, menšie formáty sú umiestnené na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Okrem pôdorysných plánov môžu záujemcovia vidieť aj vtáčie perspektívy a cieľové vizualizácie vo veľkosti originálov. "Architektúra sa týka verejných priestranstiev miest a obcí, parkovo upravených námestí a verejných parkov, cintorínov, okolia nemocníc, sanatórií, kúpeľov, sociálnych domovov, škôl, výskumných ústavov," informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Podľa spoluautorky výstavy Šárky Steinovej niektoré plány neboli nikdy realizované, napríklad cintorín v Žiline. Súťaž sa však uskutočnila a plány architektov sa dodnes zachovali. "Väčšina plánov bola zrealizovaná. Sú to súkromné vilové záhrady, ktorých je pomerne veľa v Bratislave. Sú však ťažko identifikovateľné, lebo sa nachádzajú v podhradí, kde sa menila dispozícia a boli preparcelované. Niektoré však možno identifikovať podľa domov. Veľmi krásna je zachovaná Fábryho vila podľa Josefa Vaňeka, ktorá je v súčasnosti sídlom Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR," povedala Steinová.

V období prvej Československej republiky pôsobili na Slovensku mnohí českí záhradní architekti. Zo zachovaných zhruba 6500 záhradných plánov sa viac ako 200 týka slovenského územia. Výstava poskytuje obraz záhradno-architektonickej tvorby v medzivojnovom Československu ako jeden z dôležitých článkov histórie záhradného umenia. Zameriava sa najmä na dielo a charakteristické črty tvorby, ako aj životné osudy troch zo záhradných architektov - Josefa Vaňeka, Josefa Kumpána a Josefa Minibergera.