Slovensko je bližšie k výraznejšej rekonštrukcii verejných budov. Vláda schválila koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe. Jej cieľom je zadefinovať postup a nevyhnutné kroky ku komplexnému usmerneniu subjektov v oblasti poskytovania a využívania garantovaných energetických služieb (GES) vo verejnej správe. Po koncepcii bude podľa ministra hospodárstva Petra Žigu nasledovať priama metodika využívania GES.

 

ID 100215065

 

Koncepcia je prvým krokom k tomu, aby sa zvýšila energetická efektívnosť verejných budov na Slovensku. „Koncepcia je navrhnutá tak, aby prispela k vytvoreniu transparentného prostredia, ktoré umožní všetkým oprávneným subjektom verejnej správy využívať garantované energetické služby v súlade s usmerneniami Eurostatu, a vytvorila tým priestor pre realizáciu komplexného energetického zhodnotenia verejných budov na Slovensku,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Minister Žiga pozitívne hodnotí využívanie GES. „Zmenili sa podmienky, ktoré stanovuje Európska komisia a vláda to už nebude musieť financovať priamo zo svojho rozpočtu a nepôjde to do deficitu verejných financií, bude môcť zabezpečovať energetickú efektívnosť verejných budov, napríklad internátov alebo našej starej budovy ministerstva hospodárstva,“ konštatoval po rokovaní vlády Žiga.

Garantovaná energetická služba je celosvetovo používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. Táto služba umožňuje využiť potenciál budúcich úspor energie každej budovy na financovanie potrebných investícií. „Vzhľadom na to, že na Slovensku je vyše 10 tisíc verejných budov, poskytuje model garantovaných energetických služieb značný potenciál modernizovať a rekonštruovať budovy a technologické zariadenia bez potreby priamej kapitálovej investície na tento účel z verejných zdrojov, potenciál znížiť náklady verejnej správy na energie, prispieť k predĺženiu životnosti verejných budov a zlepšiť kvalitu životného prostredia,“ dodal rezort hospodárstva.

Podľa Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES SK), Slovensko by mohlo vo verejnom sektore pri realizácii projektov zameraných na energetickú efektívnosť na energiách ročne ušetriť približne 60 miliónov eur. V slovenskom priemysle by sa mohlo vďaka projektom iba s 20 percentnou priemernou úsporou ročne ušetriť dokonca 340 miliónov eur. Na Slovensku je v súčasnosti obnovených zhruba 25 % verejných budov, pričom verejný sektor má približne 15 tis. budov.

 

Text: SITA - V energetike

Foto: Energia