Slovenská komora architektov slávnostne odovzdala prestížne ocenenie CE-ZA-AR víťazom slovenskej architektúry v šiestich kategóriách a naše vydavateľstvo bolo pri tom. Nominované boli stavby v kategórii: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a exteriér. O víťazoch rozhodovala porota domácich a zahraničných odborníkov. Odovzdaná bola i ,,cena verejnosti" na základe hlasovania, ktoré prebiehalo v septembri.

 

cezaar

 

Vyhlásenie laureátov sa uskutočnilo 3. októbra na slávnostnom galavečeri v Bratislave. Pozrite si s nami víťazné projekty v jednotlivých kategóriách.


Kategória Rodinné domy - DuboDom, Svätý Jur


Majiteľ DuboDomu si chcel nad vlastným vinohradom vytvoriť miesto, v ktorom si oddýchne od každodenných povinností a pripomenie si detský sen o bývaní na strome. V spoluprácii s architektom na kopec umiestnil domček, ktorý dokonale dotvára mozaiku vytvorenú prírodou. Základným prvkom, od ktorého sa odvíjala celá stavba bol strom, ktorý vymedzil celkový pôdorys i dispozíciu drevostavby. Vznikol tak dom, ktorý je obývateľný celoročne a zároveň vytvára dokonalú harmóniu s prírodou. Porotca Peter Jurkovič (architekt, SR) k projektu dodal: ,,emócia celku bola silnejšia ako súčet jeho častí."

 

dubodom

 

Kategória Bytové domy - Objekty so zmiešanou funkciou, Nádvorie Trnava


Nádvorie v Trnave prekvapilo celkovým spracovaním a navrhnutým komplexom budov, ktoré vybočuje z tradičnej koncepcie urbanizmu a typológie panelových sídlisk členených do oplotených zón. Celý vnútorný blok je priechodný a funkčný. Poskytuje celkové vybavenie vrátane reštaurácií, pekární, kultúrnej sály, nájomných administratívnych priestorov a priestorov na bývanie. Porotca Petr Hájek (architekt, ČR) sa domnieva, že ,,v oblasti obytných stavieb je tento príklad veľmi cenný a jeho ocenenie prispeje k tomu, aby podobný postup nebol v budúcnosti ojedinelý."

 

nadvorie trnava stefanikova ulica

 

Kategória Občianske a priemyselné budovy - Mlynica, Bratislava

 

Projekt Mlynica upozorňuje na skutočnosť, že pokiaľ chceme i na Slovensku dosiahnuť nadštandardnú architektonickú kvalitu realizácie verejných budov, mali by sme si byť vedomí ich dôležitosti pre spoločnosť. Pri projekte Mlynica došlo k záchrane priemyselnej stavby, z ktorej vznikol nový, užívateľný polyfunkčný objekt pre kultúrne podujatia, firemné prezentácie, administratívu i bývanie. Budova je typická minimalistickým riešením a priestorom, ktorý je výrazne presvetlený. Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko) poznamenal, že objekt je ,,skvelou ukážkou toho, ako sa dajú nevyužité priemyslené objekty revitalizovať s nepochybnou pridanou hodnotou."

 

mlynica

 

Kategória Obnova a prestavba - Nová synagóga Žilina


Obnoviť budovu historickej hodnoty s dôrazom na zachovanie jej autentickosti je výzva, ktorá sa ocitá na rozhraní úvah o pôvodnej filozofii, vzhľadu objektu a zároveň o začlenení do súčasnej koncepcie priestoru. Na základe vyjadrenia Filipe Mgalhäesa (architekt, Portugalsko) si môžeme byť istí, že misia bola úspešná a posolstvo zachované, pretože ,,tento projekt kvôli jeho jednoduchosti, schopnosti vyhnúť sa obvyklému šumu, jeho duši je silným architektonickým projektom a jedným z najjasnejších príkladov inteligentného pochopenia rekonštrukcie, s akými som sa stretol."

 

nová synagóga žilina

 

Kategória Interiér - Prízemný byt pri kalvárii, Bratislava


Rekonštrukcia bytu pri kalvárii si zachováva svoju autentickosť. V byte bol priznaný betónový trámový strop, pričom protipožiarne akustické dosky zvýšili i jeho výšku a sveteľnosť. Do interiéru bol zakomponovaný železničný podval, ktorý odkazuje na pôvodnú bytovku pre pracovníkov železnice. Podľa Pavla Macha (výtvarník, SR) ,,tento byt ukázal, že prízemie mestského bytu má svoje výhody, otvorenosť voči exteriéru navodzuje sociálnu dimenziu domu. Ukázal dôležitosť emočného prepojenia tvorcov interiéru s jeho užívateľmi práve na príklade, keď sú to tí istí ľudia."

 

prízemný byt

 

Kategória Exteriér - Námestie Centrum, Sídlisko III, Prešov


Víťazom kategórie Exteriér je projekt, ktorý je financovaný z verejných zdrojov. Hoci aktuálny stav odráža nízku mieru realizácie projektov z verejných financií, pozitívnou správou je fakt, že existujú i výnimky. Práve týmto príkladom je nominant, Sídlisko III, Prešov, ktorý zvíťazil. Ako poznamenala Miriam Lišková (architekta, SR): ,,námestie prináša prehľadnosť a zeleň, pričom vytvára príjemné funkčné miesto a ako jediný z prihlásených projektov reaguje na tému sídlisk, v ktorých u nás žije viac ako polovica obyvateľov."

 

námestie centrum

 

Cenu verejnosti získala Obnova meštianskych domov v Trnave, ktorej cieľom bolo všetko pôvodné zachovať a zároveň zabezpečiť funkcionalitu priestorov.

 

obnova meštianskych domov

 

 

Všetkým oceneným projektom blahoželáme!

logo sab 150x150

 

Pripravila: A. Kubicová
Zdroj: Cezaar