Pin It

Slovenská komora architektov slávnostne odovzdala prestížne ocenenie CE-ZA-AR víťazom slovenskej architektúry v šiestich kategóriách a naše vydavateľstvo bolo pri tom. Nominované boli stavby v kategórii: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a exteriér. O víťazoch rozhodovala porota domácich a zahraničných odborníkov. Odovzdaná bola i ,,cena verejnosti" na základe hlasovania, ktoré prebiehalo v septembri.

 

cezaar

 

Vyhlásenie laureátov sa uskutočnilo 3. októbra na slávnostnom galavečeri v Bratislave. Pozrite si s nami víťazné projekty v jednotlivých kategóriách.


Kategória Rodinné domy - DuboDom, Svätý Jur


Majiteľ DuboDomu si chcel nad vlastným vinohradom vytvoriť miesto, v ktorom si oddýchne od každodenných povinností a pripomenie si detský sen o bývaní na strome. V spoluprácii s architektom na kopec umiestnil domček, ktorý dokonale dotvára mozaiku vytvorenú prírodou. Základným prvkom, od ktorého sa odvíjala celá stavba bol strom, ktorý vymedzil celkový pôdorys i dispozíciu drevostavby. Vznikol tak dom, ktorý je obývateľný celoročne a zároveň vytvára dokonalú harmóniu s prírodou. Porotca Peter Jurkovič (architekt, SR) k projektu dodal: ,,emócia celku bola silnejšia ako súčet jeho častí."

 

dubodom

 

Kategória Bytové domy - Objekty so zmiešanou funkciou, Nádvorie Trnava


Nádvorie v Trnave prekvapilo celkovým spracovaním a navrhnutým komplexom budov, ktoré vybočuje z tradičnej koncepcie urbanizmu a typológie panelových sídlisk členených do oplotených zón. Celý vnútorný blok je priechodný a funkčný. Poskytuje celkové vybavenie vrátane reštaurácií, pekární, kultúrnej sály, nájomných administratívnych priestorov a priestorov na bývanie. Porotca Petr Hájek (architekt, ČR) sa domnieva, že ,,v oblasti obytných stavieb je tento príklad veľmi cenný a jeho ocenenie prispeje k tomu, aby podobný postup nebol v budúcnosti ojedinelý."

 

nadvorie trnava stefanikova ulica

 

Kategória Občianske a priemyselné budovy - Mlynica, Bratislava

 

Projekt Mlynica upozorňuje na skutočnosť, že pokiaľ chceme i na Slovensku dosiahnuť nadštandardnú architektonickú kvalitu realizácie verejných budov, mali by sme si byť vedomí ich dôležitosti pre spoločnosť. Pri projekte Mlynica došlo k záchrane priemyselnej stavby, z ktorej vznikol nový, užívateľný polyfunkčný objekt pre kultúrne podujatia, firemné prezentácie, administratívu i bývanie. Budova je typická minimalistickým riešením a priestorom, ktorý je výrazne presvetlený. Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko) poznamenal, že objekt je ,,skvelou ukážkou toho, ako sa dajú nevyužité priemyslené objekty revitalizovať s nepochybnou pridanou hodnotou."

 

mlynica

 

Kategória Obnova a prestavba - Nová synagóga Žilina


Obnoviť budovu historickej hodnoty s dôrazom na zachovanie jej autentickosti je výzva, ktorá sa ocitá na rozhraní úvah o pôvodnej filozofii, vzhľadu objektu a zároveň o začlenení do súčasnej koncepcie priestoru. Na základe vyjadrenia Filipe Mgalhäesa (architekt, Portugalsko) si môžeme byť istí, že misia bola úspešná a posolstvo zachované, pretože ,,tento projekt kvôli jeho jednoduchosti, schopnosti vyhnúť sa obvyklému šumu, jeho duši je silným architektonickým projektom a jedným z najjasnejších príkladov inteligentného pochopenia rekonštrukcie, s akými som sa stretol."

 

nová synagóga žilina

 

Kategória Interiér - Prízemný byt pri kalvárii, Bratislava


Rekonštrukcia bytu pri kalvárii si zachováva svoju autentickosť. V byte bol priznaný betónový trámový strop, pričom protipožiarne akustické dosky zvýšili i jeho výšku a sveteľnosť. Do interiéru bol zakomponovaný železničný podval, ktorý odkazuje na pôvodnú bytovku pre pracovníkov železnice. Podľa Pavla Macha (výtvarník, SR) ,,tento byt ukázal, že prízemie mestského bytu má svoje výhody, otvorenosť voči exteriéru navodzuje sociálnu dimenziu domu. Ukázal dôležitosť emočného prepojenia tvorcov interiéru s jeho užívateľmi práve na príklade, keď sú to tí istí ľudia."

 

(pokračovanie článku na konci ankety) 

Ktoré projekty zaujali odbornú verejnosť? 

 

Oto Bortlík, ise

Z nominovaných stavieb na CE.ZA.AR 2018 ma zaujali mnohé. Vyzdvihol by som stvárnenie exteriéru v prvej a druhej etape projektu Hájpark. Oceňujem, že pri riešení vnútorného átria nezostal investor len pri trávovom koberci. O pár rokov sa zazelená aj priestor medzi budovami. Ide o krásny, vyvážený projekt, ktorá určite poskytne príjemné bývanie.

 

 

Ivan Šimovič, Laufen

Z viacerých dôvodov ma oslovilo Nádvorie v Trnave. Dá sa povedať. že architekti oživili mŕtve miesto a dali mu úplne nový život. Považujem to za čosi výnimočné, pretože väčšinou sa v podobných prípadoch stavby zrovnávajú so zemou. Nádvorie však stelesňuje priestor, ktorý bol oživený. Dostalo nový impulz a za takéto typy projektov musíme byť naozaj vďační. 

 

Tomáš Sepp, Baumit

Na mňa osobne zapôsobil DUBoDOM. Mal som tú možnosť vyskúšať si bývanie v tomto neštandardne navrhnutom dome. Tento zážitok som totiž dostal ako dar od svojej manželky. Musím povedať, že hoci prítomnosť samotného stromu určitým spôsobom obmedzuje možnosti pohybu, núti vás uvedomovať si samotné možnosti projektu, ktorý rešpektuje prírodu. Zároveň pritom upozorňuje na symbiózu medzi človekom a prírodou.

 

LuděkSuchomel, Xella

Jednoznačne ma oslovil DUBoDOM. Prepojenie medzi materiálmi v dome a okolitou prírodou tu zafungovalo fantasticky. Hoci si nemyslím, že by to mohla byť budúcnosť bývania v rodinných domoch, tento koncept by sa mohol časom ujať v prípade kategórie víkendových domov alebo chát.

 

Miroslav Haraszti, Cemix

Zaujali ma meštiacke domy v rámci novovytvoreného nádvoria v Trnave. S ostatným názorom poroty som sa však nestotožnil. Pri kategórii rodinných domoch som tipoval dom z Rusoviec. Za druhého favorita som považoval Hájpark. Z ostatných projektov ma zaujala napríklad vyhliadková veža na Dubni. Už dlhší čas sa pripravujem na jej návštevu.

 

Peter Škvaril, Schüco

Ako dlhoročného partnera súťaže nás teší, že kritériá odbornej poroty reflektujú súčasný stav architektúry a urbanizmu. Odvážne vyzdvihli nové smery a trendy, vrátane „rozostrenia“ hraníc medzi kategóriami, pričom stále majú na pamäti základné kritérium kvalitnej architektúry a tým je ľudská mierka – človek. Organizátorom súťaže sa zároveň podarilo vybudovať etablovanú značku, ktorú si všímajú aj mienkotvorné masmédiá. Posolstvá a víťazné diela sa vďaka tomu dostávajú aj do povedomia laickej verejnosti, ktorá si tak uvedomuje význam a zmysel architektúry.

 

Vladimír Balent, Isover

Architektúra je pre ľudí, teda napĺňa ich očakávania a zodpovedá ich nárokom, a to nielen terajším, ale predvída aj ich budúce možné správanie. Dobrá architektúra je užitočná, rešpektuje minulosť a svoje okolie. Dobrá architektúra je však aj udržateľná. Udeľovanie cien za architektúru ju v dobrom zmysle slova popularizuje. Ukazuje jej význam pre náš každodenný život. Je veľmi potešujúce, že na Slovensku máme tento formát vysielaný v televízii v priamom prenose. Architektúra a nominované diela sú predstavované nielen v odborných časopisoch, ale aj na obrazovke, kde sa o nich verejnosť dozvie viac napríklad prostredníctvom televíznych dokrútok ešte pred samotným prenosom. Nás veľmi teší, že môžeme byť partnerom tohto podujatia a v neposlednom rade aj to, že už viac rokov po sebe sa v súťaži medzi nominovanými aj víťazmi aj objavujú práce mladých architektov, ktorí sa už v čase štúdia zapájali aj do našej súťaže a dokázali tu uspieť, dokonca na medzinárodnej úrovni.

 

Martin Peclinovský, Aluprof

Ako zástupca firmy, ktorá je výrobcom hliníkových profilov, môže s trochou zveličenia povedať, že dobrá architektúra by si mala rozumieť s hliníkom. Teraz vážne, Goethe kedysi architektúru malebne opísal ako skamenenú hudbu. Dobrá architektúra, podobne ako dobrá skladba, podnecuje city. Nemusí osloviť každého rovnako, ale nesmie zostať bez odozvy. Ak ma navrhnuté dielo zaujme, premýšľam o ňom, vraciam sa k nemu ako k zaujímavému hudobnému motívu a uvažujem, ako sa asi žije vo vnútri. Potom myslím, že ide o vyladenú architektonickú skladbu. V úvodnej reči slovenských prezidenta zaznela myšlienka, že si mnoho ľudí aj mimo odboru myslí, že rozumie architektúre. Súťaž CE.ZA.AR je okrem iného príležitosťou nechať hovoriť skutočných milovníkov architektúry a odborníkov v jednej osobe. Súťaž tak pomáha vychovávať osvietených investorov. A slávnostné odovzdávanie cien dáva takisto príležitosť hovoriť o tom, čo architektov trápi – tento rok opakovane zaznelo, že problémom je obzvlášť nedostatok stavieb financovaných z verejných zdrojov. Veľa nádejných architektov potom totiž nemôže realizovať svoje predstavy o tom, ako by prívetivo a esteticky mohol vyzerať priestor, v ktorom trávime svoj život a ktorý nás tak silno ovplyvňuje.

 

 

Ľubomír Koreň, SmartLight

V závislosti od typu projektu možno klásť iné kritériá na kvalitu stavieb, iné platia pre súkromný interiér a iné pre verejný priestor. My sa pri našej práci stretávame prevažne s projektmi interiérov a tu sú najčastejšími kritériami zo strany klientov funkčnosť, trvácnosť materiálov a osobitosť interiéru s ohľadom na osobnosť klienta. Jednoznačným prínosom súťaže je osveta – oboznamovanie širokej verejnosti s významom architektonickej práce.

 

 

Martin Techman, VÚB

My bankári radi hovoríme o kvantite a číslach, pretože sa zaoberáme financiami. V našej banke však považujeme za mimoriadne dôležitú aj tému kvality, a to najmä v kontexte prostredia, v ktorom žijeme. Tento typ súťaží má veľký presah, upozorňuje na ľudí aj projekty, ktoré kultivujú, estetizujú naše mestá aj obce. Tým zásadne prispievajú k lepšiemu životu. Oceňuje stavby, niektoré vďaka ich originalite a výnimočnosti, ďalšie kvôli schopnosti oživiť a zatraktívniť často zanedbané, opustené a niekedy až hanebne zdevastované či nevyužité priestory. Bankári sú často na strane investorov, podujatia ako CE.ZA.AR prispievajú k ochote financovať projekty s pridanou architektonickou aj spoločenskou hodnotou. Ďakujeme Slovenskej komore architektov, že už 18 rokov upozorňuje cez toto podujatie na to najlepšie zo slovenskej architektúry.

 

 

prízemný byt

 

Kategória Exteriér - Námestie Centrum, Sídlisko III, Prešov


Víťazom kategórie Exteriér je projekt, ktorý je financovaný z verejných zdrojov. Hoci aktuálny stav odráža nízku mieru realizácie projektov z verejných financií, pozitívnou správou je fakt, že existujú i výnimky. Práve týmto príkladom je nominant, Sídlisko III, Prešov, ktorý zvíťazil. Ako poznamenala Miriam Lišková (architekta, SR): ,,námestie prináša prehľadnosť a zeleň, pričom vytvára príjemné funkčné miesto a ako jediný z prihlásených projektov reaguje na tému sídlisk, v ktorých u nás žije viac ako polovica obyvateľov."

 

námestie centrum

 

Cenu verejnosti získala Obnova meštianskych domov v Trnave, ktorej cieľom bolo všetko pôvodné zachovať a zároveň zabezpečiť funkcionalitu priestorov.

 

obnova meštianskych domov

 

 

Všetkým oceneným projektom blahoželáme!

logo sab 150x150

 

 

 

 

 

Pripravila: A. Kubicová, J. Krajč, A. Salvová
Zdroj: Cezaar

 

 

 

Pin It