Svetová výstava EXPO 2020 v Dubaji sa uskutoční od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. V tejto súvislosti Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo verejnú súťaž na architektonický návrh pavilónu, v ktorom bude oficiálna expozícia Slovenska. Všetci záujemcovia o návrh nášho pavilónu môžu svoje návrhy predkladať do 14. novembra 2018. 

 

 na expo 2020 dubaj 4082.940x625t

 

Každý návrh musí byť v súlade s hlavnou myšlienkou výstavy "Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti" i s podtémou "Mobilita".  Priestor nášho pavilónu bude pozostávať z 1550 m2.

Ako uviedol generálny komisár slovenskej expozície Vladimír Rak: ,,národná expozícia by mala byť obrazom toho najlepšieho čo naša krajina ponúka. Máme ambíciu predstaviť Slovensko ako atraktívnu modernú krajinu dobrých nápadov, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale ponúka stále viac kreatívnych myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných ľudí a produktov, ktoré sa dokážu presadiť v modernom globálnom svete."

Prihlásené návrhy bude hodnotiť odborná porota, ktorej predsedá architekt Peter Moravčík. Motivácia je viac než zaujímavá. Pre víťaza je pripravená finančná odmena vo výške 17 000 eur, 2. miesto bude ocenené sumou 10 000 eur a 3. miesto sumou 7 000 eur bez DPH. Ak ste rozhodnutí zapojiť sa do súťaže, svoje návrhy môžete predkladať do 14.11. 2018 do 10 hod. Víťazné projekty budú zverejnené v polovici decembra.  

Medzinárodná výstava priemyslu a kultúry krajín EXPO svojou históriou siaha až do polovice 19. storočia. Naša účasť na výstave bude prvou v arabskom svete. Predpokladá sa vysoká účasť návštevníkov, najmä zahraničných. Svoju účasť už potvrdilo 170 krajín. Predošlá výstava sa uskutočnila v Miláne a Slovensko sa jej zúčastnilo. Slovensko sa úspešne prezentovalo i v kazašskom Astane. 

 

Pripravila: redakcia SaB

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR