Pin It

Výroba okna môže byť otázkou rutiny – presného výrobného postupu a správnej skladby materiálov. Kvalitné okno si vyžaduje súhru všetkých prvkov a sústavné vylepšovanie ich technických parametrov, najmä však tepelnoizolačných vlastností. 

Jedným z dôležitých prvkov okna je izolačné sklo. V závode spoločnosti Slovaktual v Pravenci sme navštívili práve výrobné linky, na ktorých prebieha produkcia izolačných skiel s dokonale priľnavým termoplastickým dištančným rámikom. 

 

01 DSC 6780

Pohľad do haly na výrobu izolačného skla v Pravenci

 

Prečo je teplý dištančný rámik pre okno dôležitý?

Okno zďaleka netvoria iba sklo a rám. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj tzv. dištančný, resp. vymedzovací rámik. Slúži na oddelenie dvoch, resp. troch sklených tabúľ izolačného skla – a to po celom obvode a v rovnakej vzdialenosti od seba. Medzi tabuľami sa takto vytvorí medzisklený priestor, ktorý sa naplní vzácnym plynom, napríklad argónom alebo kryptónom. Ten je dôležitý pre dosiahnutie lepších izolačných vlastností okna. Dištančný rámik bráni úniku tohto plynu a zároveň chráni okno pred prenikaním vodných pár do medziskleného priestoru, ktoré sú príčinou neželaného vnútorného rosenia okien. 

Teplé dištančné rámiky zároveň vytvárajú tzv. teplú hranu v miestach, kde je izolačné sklo spojené s krídlom okna. Znamená to, že aj v týchto miestach je lepšie prerušený tepelný most, vďaka čomu sa výrazne obmedzuje až zamedzuje vzniku neželaného rosenia okien. Teplé rámiky sa vyznačujú výrazne nižšou tepelnou vodivosťou než hliníkové rámiky. Aj preto sa v súčasnosti stávajú už nevyhnutnou súčasťou izolačného skla.

 

DSC 6802

 Pohľad na dištančný rámik zlisovaný spolu so sklenými tabuľami

 

Lepšia priľnavosť, vyššia izolácia

Izolačné sklá s teplým rámikom Flexispacer TPS vyrába Slovaktual na linkách s vysokým stupňom automatizácie. Dosahujú tak prvotriedne hodnoty tepelnej izolácie a veľmi dlhú trvácnosť. Na rozdiel od pevných rámikov – hliníkových, antikorových alebo kombinovaných – majú výrazne lepšiu priľnavosť ku sklu. Dokonale tak utesnia medzisklený priestor. Sú nepriepustné a vynikajú tuhosťou a stabilitou. Zároveň zostávajú dostatočne elastické. 

Vďaka vysokej pružnosti tento rámik absorbuje pnutie trojskla, ktoré vzniká pri zmenách atmosférického tlaku a teplôt a zostáva spoľahlivo priľnutý ku skleným tabuliam. Pevné rámiky sa naproti tomu môžu od skla krátkodobo odchýliť. 

Flexispacer TPS je výnimočný aj svojím jediným spojom po celom obvode okna. Pevné dištančné rámiky zvyknú byť v rohoch ohýbané alebo spájané, dokonca spájané niekoľkokrát aj mimo rohov, čo len zvyšuje výskyt kritických miest. Technológia nanášania termoplastického rámika prináša aj ekologickú výhodu – pri výrobe okna vzniká len minimum odpadu, pretože primárny tmel sa na rôzne sklá nanáša plynule, bez vzniku odrezkov, bez ohľadu na rôzne potrebné šírky dištančných rámikov v sérii. 

Ornamenty neobmedzujú vlastnosti ani údržbu okna

Vďaka technológii sú vždy oba termoplastické dištančné rámiky trojskla v jednej rovine. Výhodné sú aj v prípade ornamentálnych skiel, ktoré majú štruktúrovaný povrch. Pri iných typoch rámikov musí byť drsná strana sklenej tabule otočená smerom von, čo však môže komplikovať umývanie okien. V prípade Flexispacer TPS je však ornamentná strana vo vnútri izolačného skla – dištančný rámik totiž kompenzuje všetky nerovnosti povrchu a vonkajšia strana okna zostáva hladká a ľahšie udržiavateľná v čistote. 

Ako prebieha výroba izolačného skla?

V praveneckom závode používajú sklené tabule hrúbky od 3 do 12 mm, najčastejšie však 4 mm číre alebo 4 mm pokovované. Časť zákaziek tvoria bezpečnostné alebo ornamentálne sklá. Ich najmenšie rozmery sú 180 x 350 mm, najväčšie tabule majú 2500 x 3500 mm

Tri rezacie linky narežú sklené tabule na presné menšie rozmery, sklá následne putujú do zásobníkov a na výrobné  linky. Závod ich má spolu dve – sú identické a zrkadlovo otočené. Na linkách sa sklá najskôr umyjú, zbavia prachu a nečistôt a vysušia. Takto upravené tabule prechádzajú cez prvý skener, ktorý deteguje všetky chybičky a nedostatky. Ak sa vyskytnú, systém upozorní obsluhu a tá ich skontroluje, dočistí ručne alebo vyradí, v závislosti od povahy vady. 

 

DSC 6786

 Skener na detekciu nedostatkov narezaných sklených tabúľ

 

Primárne a sekundárne tmelenie

Nasleduje tzv. primárne tmelenie, v rámci ktorého sa na tabule nanáša termoplastický rámik. Nahreje sa na 130 °C a v takejto hustej „tekutej“ hmote sa nanáša priamo na sklo. Dôležitou časťou je uzatváracia jednotka, ktorá chráni začiatok a koniec nanášaného rámika tak, aby bol maximálne utesnený. Pomocou špeciálnej tlačiarne sa na rámik nanesú základné údaje, ako dátum výroby a pod. Sklá ďalej vchádzajú do lisu, v ktorom sa spoja do dvojskla a vzápätí, doplnením tretej sklenej tabule, do trojskla. A naplnia sa vzácnym plynom, argónom, kryptónom alebo kombináciou týchto plynov.

 

DSC 6793

 Po nanesení primárneho tmelu putujú tabule spolu s čistými sklami do lisu, kde sa zlisujú do dvojskiel, resp. trojskiel 

 

Po zlisovaní a uzavretí zámku sklo prechádza druhým skenerom. Ten sleduje, či počas transportu na linke nevznikli škrabance alebo iné nedostatky. Ďalším krokom je sekundárne tmelenie, na ktoré sa používa dvojzložkový materiál – báza a tzv. tvrdidlo v pomere 9:1. Tento materiál stuhne približne do polhodiny, potrebuje však ešte 24 hodín odležať, aby dosiahol požadovanú tvrdosť. Po sekundárnom tmeli sa valčekom vyrovnajú rohy a sklá sa odoberú na stojany. 

Dôsledná kontrola

Počas nasledujúcich 24 hodín oddelenie kvality kontroluje všetky výrobné série, či všetko prebehlo v poriadku, t. j. či sú sklá dostatočne naplnené plynom, či primárny tmel dobre priľahol ku sklu, či sú zložky sekundárneho tmelu korektne zmiešané a tmel pôsobí celistvo, sleduje sa tvrdosť či ďalšie potenciálne nedostatky. Ak je sklo v poriadku, premiestni sa do ďalších hál, kde Slovaktual vyrába plastové alebo hliníkové okná a dvere. 

 

DSC 6826

 Kontrola priľnavosti primárneho tmelu

 

DSC 6833

 Kontrola neželaného úniku vzácneho plynu z medziskleného priestoru

 

Dôsledná kontrola iba podčiarkuje vysokú kvalitu výroby a spoľahlivosť okien, ktoré svojim majiteľom budú slúžiť dlhé roky.

www.slovaktual.sk

text: redakcia v spolupráci so spoločnosťou Slovaktual

foto: redakcia

Pin It