Pin It

text redakcia vizualizácie HB Reavis

Mlynské Nivy v hlavnom meste boli odjakživa dopravným uzlom, centrom kreatívneho priemyslu a príjemným miestom na bývanie. Dnes, po rokoch stagnácie, opäť ožívajú ako moderná centrálna štvrť Bratislavy s jasnou koncepciou a postupne revitalizovaným brownfieldom. 

 

Rooftop oprava DIMATZ 01

rovina125 editMR OPRAVENE

 

Sľubný výsledok naznačuje nielen spolupráca mnohých svetovo uznávaných architektonických štúdií, ale aj lokálnych architektov, dizajnérov a ďalších talentov, ktoré novú štvrť navrhujú. Srdcom novovznikajúcej zóny Nové Nivy, ktorá bola roky zanedbávaným a vzhľadom na svoju priemyselnú minulosť aj neurbanizovaným územím, je Stanica Nivy. 

Stará autobusová stanica bola v rámci zóny akýmsi „ostrovom“. Fungovala však ako jeden nepriechodný blok, ktorý bol z hľadiska mimoúrovňového prepojenia nástupíšť koncepčne nefunkčný, zastaraný a vytváral pre používateľov množstvo bariér. Zároveň už dostatočne nespĺňal súčasné potreby z hľadiska služieb a celkovej občianskej vybavenosti. Projekt revitalizácie teda nutne vyžadoval funkčné urbanistické riešenie. Aj z toho dôvodu tvorcovia nenavrhovali solitérny objekt, ale urbánny blok, pri ktorom je nutné rozmýšľať v presahoch, napojeniach, rôznych funkciách a vzťahoch jednotlivých komunikácií. 

Realizovaná rekonštrukcia ulice Mlynské nivy, ktorá bola takmer 35 rokov bez údržby, postupne odhaľuje aj mnohé „tajomstvá“, ako potrubie z čias Márie Terézie, či zle zdokumentované inžinierske siete, ktoré sú navyše v havarijnom stave. Nová cesta prinesie aj unikátny podzemný kruhový objazd pre zlepšenie plynulosti dopravy, ďalej cyklotrasy, pohodlné široké chodníky a novú zeleň. Na interakcie ľudí v prostredí sa, samozrejme, treba pozerať komplexne, preto developer oslovil popredné britské štúdio Space Syntax, ktoré sa zaoberá nielen interakciami vo verejnom priestore, ale aj problematikou pešej dostupnosti. Riešil s nimi otázky, čo a ako je na ulici viditeľné, podľa čoho sa ľudia v priestore orientujú, rozhodujú a následne riešia, či aká vzdialenosť ich delí od cieľa. 

 

Nivy Zone 01

 

Stanica Nivy má ambíciu podporiť aktívne a zmysluplné využívanie verejných priestorov. Jasne definované verejné priestory, ako ulice, námestia a nádvoria, v prípade Stanice Nivy aj piata fasáda – unikátna zelená strecha, ktorá bude priestorom na aktívne trávenie voľného času, chcú priniesť novú kvalitu života do mestského prostredia. Návrh strešnej záhrady pochádza od britského ateliéru BDP a je koncipovaný ako celoročná outdoorová destinácia s bežeckou traťou, ihriskami, komunitnou záhradou, športoviskami a zónami na pikniky či grilovanie. Zelené riešenie je zároveň výsledkom záujmu developera o tzv. aktívny dizajn. Ten ponúka odpovede na otázky, ako navrhovať živý priestor v úrovni očí. 

Samotná Stanica Nivy je v pravom zmysle multifunkčným projektom a poskytne zóne i mestu plnú vybavenosť na cestovanie, nakupovanie, oddych, relax a prácu a zároveň sa stane priateľským susedom okolitých rezidenčných zón. Moderný autobusový terminál, ukrytý pod povrchom, prinesie cestujúcim potrebný komfort a zároveň bude novou reprezentatívnou bránou do mesta. Do detailu premyslené nákupné zóny a tisíce metrov štvorcových komplexnej gastrozóny kombinujúcej mestskú tržnicu, tradičný foodcourt a populárny streetfood. Projekt týchto rozmerov si, samozrejme, vyžaduje špeciálny prístup k navigácii a orientácii v priestore horizontálne aj vertikálne, aby dokázal bez problémov spĺňať potreby a záujmy rôznych návštevníkov. 

Objekt Stanice Nivy bude bezpochyby priestorovou dominantou územia. Architektonický návrh pochádza z dielne britského štúdia BENOY, ktoré je autorom mnohých nákupných centier vo svete. Pri ideovom koncepte tvorcovia vychádzali z histórie územia a faktu, že stanica leží na pozemkoch, kde sa pôvodne nachádzali lužné lesy a meandre Dunaja. A práve príroda, rieka a les sú metaforou, ktorá sa zhmotňuje aj v architektonickom návrhu. Konkrétne ide o akýsi obraz stromu, ktorý prerastá cez budovu a na streche sa jeho koruna ukazuje v plnom rozpuku. V interiéri sa to napríklad prejavuje v podobe stromových stĺpov, v exteriéri biele výbežky na fasáde pripomenú riečne okruhliaky, zelená strecha zasa korunu stromu.

Pin It