Zaujíma vás, čo je PZP, na ktoré udalosti sa vzťahuje a čo vám hrozí v prípade, že ho nemáte uzatvorené? My vám všetky tieto otázky radi zodpovieme.

  

 

Čo je PZP?

Skratkou PZP nazývame povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ako je už z názvu jasné, je zo zákona povinné a to pre každého držiteľa, respektíve vlastníka motorového vozidla.

Čo kryje PZP?

Poistenie vás chráni voči škodám, ktoré spôsobíte počas jazdy motorovým vozidlom tretím stranám.Z pohľadu konkrétnych situácii PZP kryje nasledovné druhy škôd a nákladov:

  • škody na zdraví,
  • náklady spojené s usmrtením osôb,
  • náklady na liečbu,
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlý zisk,
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v predchádzajúcich bodoch.

 

Nikdy sa však nevzťahuje na škody, ktorési na vozidle spôsobíte sami.

 

car accident

 

 

Kedy vzniká povinnosť uzavrieť PZP?

PZP by malo byť uzavreté už pred prvou jazdou motorovým vozidlomplatné pre každé vozidlo v evidencii a to aj v prípade, že je vozidlo dlhšie nepojazdné.

 

Aký doklad dokazuje platnosť PZP?

Po uzatvorení PZP vám poisťovňa pošle zelenú kartu, ktorú by ste mali nosiť pri sebe počas každej jazdy vozidlom.

Kde platí zelená karta?

Doklad o poistení platí na celom území SR, EÚ a v iných štátoch, s ktorými Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu.

Čo v prípade, keď nemáte platné PZP?

Najčastejšie vám zelenú kartu skontrolujú policajti pri náhodnom zastavení. V prípade, ak nemáte PZP uzatvorené, alebo ho nemáte platné, hrozí vám pokuta od 16,60€ do 3320€. Ak bez PZP spôsobíte nehodu, ste povinný celú škodovú udalosť zaplatiť z vlastného vrecka. Je očividné, že obe tieto situácie vás vyjdú oveľa drahšie, ako pravidelná platba PZP.

  

Kde výšku PZP vypočítať?

Na našej stránke nájdete kalkulačku, s ktorou si výšku PZP jednoducho vypočítate v pohodlí domova. Stačí, ak do formulára zadáte potrebné údaje. Tak neodkladajte nič na zajtra a kliknite sem.

 

 

Pin It