Poslaním dopravy v jednotlivých krajoch je udržiavanie a zvyšovanie počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vytvorenie kvalitnej dopravy je účinným prostriedkom v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu na Slovensku.

 

V rámci regiónu je snaha o systémové prepojenie jednotlivých liniek: medzi železničnou dopravou s prímestskou autobusovou dopravou. Cieľom samostatných regiónov by malo byť prepojiť tak systémy mestskej hromadnej dopravy krajského mesta s ostatnými mestskými aglomeráciami. Integrovaný dopravný systém musí slúžiť najmä pre cestujúcich. V tejto súvislosti sa trvalo využíva pojem „Integrované dopravné systémy“. 

 

Vytvorenie kvalitnej verejnej osobnej dopravy v regiónoch je predpokladom trvalo udržateľnej siete mestskej mobility.

 

Zjednodušenie dostupnosti verejnej dopravy

Za najdôležitejší cieľ sa považuje udržanie existujúceho počtu cestujúcich vo verejnej osobnej doprave a prípadne docielenie jeho nárastu. Zvyšovaním verejnej osobnej dopravy sa zvyšuje aj záujem o investície pre tento sektor, a tým aj rozvíjanie jej novovybudovaných systémov v cestovnom ruchu, čo prispieva aj k ochrane životného prostredia. Predpokladá sa, že optimalizovaná verejná doprava umožní občanom komfortný a cenovo výhodný presun na väčšie vzdialenosti v rámci kraja a občania si budú môcť plnohodnotne vybrať, či použijú verejnú dopravu alebo vlastný dopravný prostriedok.

 

ant rozetsky lr9vo8mNvrc unsplash 1

 

Spoľahlivo a bez meškania do práce

Je to najmä pre ľudí, ktorí využívajú na presun niekoľko typov dopravy v časovej následnosti. Samosprávne kraje sa starajú o kvalitu a spoľahlivosť verejnej dopravy. Len tak je možné vybudovať dynamický systém s vyššími cestovnými rýchlosťami, ktorý bude zároveň aj efektívny z hľadiska nákladov, a teda uspokojí tak cestujúceho.

Prečo je dôležité budovať kvalitnú verejnú dopravu?

S výstavbou nových obytných celkov rastú prepravné nároky. Vybudovať dynamický systém s vyššími cestovnými rýchlosťami je výzvou, ktorá bude zároveň aj efektívna z hľadiska nákladov, a teda uspokojí tak cestujúceho. Rovnako uspokojí aj štát, ktorý všetky financie uhrádza od roku 2017.

 

stavebnictvo byvanie doprava

 

 

Petra Laclavíková 

Foto: unsplash 

Pin It