Snímka obrazovky z 2020 01 14 14 53 19

 

 

 

Tradičná 28. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020 je v tomto roku zameraná na tému
Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.
Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:


Energetika budov
Progresívna výroba tepla
Obnoviteľné zdroje energie
Automatizácia vo vykurovaní
Energetické služby


Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100
odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku.
Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.
Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom,
investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej
správy, vedy a výskumu. 

 

 

Viac informácií na stránke www. sstp.sk 

Pin It