Medzinárodná súťaž pre študentov architektúry a pozemného staviteľstva spoločnosti Xella, pod záštitou prezidentky SR, zverejnila oficiálne zadanie, motivujúce ocenenia a odbornú porotu zloženú z 12 známych mien slovenskej a českej architektúry.

 

Snímka obrazovky z 2020 01 20 14 41 16

 

 


Zadanie: P/rezidentská rezidencia


Každý prezident/prezidentka je zároveň rezidentom/rezidentkou a má právo na architektonicky jedinečné, moderné, dôstojné, bezpečné, praktické, estetické, priestranné bývanie v prepojení na všetky ostatné verejné funkcie, ktoré musí obsahovať. Cieľom tohto ročníka súťaže je pomôcť novej slovenskej prezidentke a Kancelárii prezidenta SR dotiahnuť do finále otázku reprezentačného rezidenčného bývania, ktorú sa jej predchodcom zatiaľ nepodarilo vyriešiť.

Inovatívny pohľad majú priniesť práve študenti, ktorých súťažné návrhy preveria potenciál pozemku súčasnej vily pre bývanie hlavy štátu a prinesú možné riešenia funkčnej a dispozičnej náplne prezidentskej rezidencie. „Tohtoročné zadanie vystihuje pojem dvojpólovosť: výzvou pre súťažiacich bude nájsť ideálne spojenie viacerých opozitných prvkov tak, aby vznikol konečný návrh hodný prezidentskej rezidencie. Navrhované riešenia musia zohľadňovať špecifické kritériá, ako je súkromie verzus reprezentatívnosť, účelnosť verzus estetika, univerzálnosť verzus individuálnosť, modernosť verzus nadčasovosť,“ hovorí odborná garantka súťaže, Ľubica Selcová.

 


Ako sa to študentom podarí uchopiť v jednotlivých súťažných riešeniach, sa verejnosť dozvie v marci 2020, po vyhodnotení prác odbornou porotou. Kompletné zadanie súťaže je k dispozícii na stránke TU. 

 

 

Odborná porota

Anonymné študentské práce na atraktívnu tému bude v 3 kolách hodnotiť porota zostavená z najvýznamnejších slovenských a českých architektov v zložení: Juraj Benetin (SR), Jakub Cigler (ČR), Juraj Hantabal (SR), Ľubomír Králik (SR), Michal Krištof (ČR), Ivan Kubík (SR), Peter Moravčík (SR), Imrich Pleidel (SR), Peter Richtárik (SR), Miroslav Stach (ČR), Lucia Štasselová (SR) a Jaromír Veselák (ČR).

Tradícia a vízia

Nadnárodná spoločnosť Xella vyhlasuje súťaž už 25 rokov, ako dôležitú platformu pre stretávanie sa s mladou generáciou architektov a projektantov. Prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok sa spoločnosti Xella darí podporovať tvorivú invenciu vysokoškolských študentov a poskytovať priestor rozmanitým uhlom pohľadu na jedinečné architektonické projekty.
Súťaž má v odbornom architektonickom svete a medzi študentami architektúry veľmi dobré meno a dlhoročnú tradíciu. Je ideová, študentská, nevyplývajú z nej nijaké záväzky pre zúčastnené strany. Výsledkom každého ročníka súťaže sú veľmi inšpiratívne architektonické štúdie, ktoré už vo viacerých prípadoch poslúžili ako prieskum lokality, či konkrétneho objektu, alebo súboru objektov, napríklad pred vypísaním riadnej architektonickej súťaže, alebo pre vypracovanie regulatívov, či pravidiel pre návrh podobného typu stavieb.

 Snímka obrazovky z 2020 01 20 14 46 38

 

Pin It