text a foto Schiedel

Iba riadeným vetraním – teda vetraním bez toho, aby sme museli otvoriť okná alebo dvere, možno znížiť vysokú koncentráciu toxínov CO2 a vlhkosť, ktorú každý člen domácnosti vyprodukuje.

 

01 hlavna shutterstock 612864071

 

Staré drevené okná zabezpečovali pomerne dobrú výmenu vzduchu aj za predpokladu, že boli zatvorené. No moderné, dobre tesniace okná a celkovo oveľa lepšie utesnená schránka domu síce vypustí minimum tepla von, ale ani nevpustí žiaden vzduch dovnútra. Ak nebudeme riešiť otázku vetrania v moderných nízkoenergetických domoch, môže sa stať, že v snahe ušetriť za energie sa doslova udusíme. Stavby s minimálnou spotrebou energie by mali byť už počas výstavby opatrené kvalitným systémom riadeného vetrania s rekuperáciou tepla. Riadené vetranie predstavuje efektívny spôsob vetrania, a to nielen v pasívnych domoch. 

Schiedel prichádza s úplne novým systémom riadeného vetrania KombiAir. Jeho hlavnou výhodou je bezkonkurenčne nízka hlučnosť, len 36 dB, čo je sotva počuteľná hranica. Jednotka KombiAir má až 90-percentnú schopnosť rekuperácie tepla. Vďaka filtrom sa do interiéru dostáva len čerstvý vzduch zbavený prachu, plesní a peľu. Systém riadeného vetrania s rekuperáciou tepla dodá dostatok čerstvého vzduchu a navyše, vzduch prichádzajúci zvonku ohreje teplým odpadovým vzduchom. Nedochádza tak k tepelným stratám, ale predovšetkým, celá domácnosť si môže užívať dostatok čerstvého vzduchu bez toho, aby bolo potrebné dohadovať sa, kedy je nutné opäť vyvetrať.

 

Minimálne nároky na miesto

KombiAir využíva na vertikálne rozvody šachtu tvorenú špeciálnymi ventilačnými tvárnicami. Táto šachta zároveň vytvára skriňu na osadenie rekuperačnej jednotky. Všetko je kompaktné, vo vopred definovaných pôdorysných rozmeroch 36×62 cm. Inštalácia sa vykonáva vo fáze hrubej stavby. KombiAir je preto nutné začleniť už do projektu. Vďaka tomu možno vybrať najvhodnejšie umiestnenie s ohľadom na celkovú dispozícii domu. Čerstvý vzduch sa privádza plochým kanálom nad základovou doskou, rovnakým spôsobom sa rieši aj odvod spotrebovaného vzduchu. Ležaté rozvody jednotlivých podlaží sú jednoduchým spôsobom pripojené do vertikálnej šachty. Ich rozsah sa obmedzuje len v oblasti pomocných priestorov (chodba, schodisko, technická miestnosť atď.). Vďaka tomu je celý produkt svojou veľkosťou porovnateľný s komínovými systémami Schiedel a zmestí sa prakticky kamkoľvek.

02 schiedel vetranie

Výhodou nového systému riadeného vetrania KombiAir je mimoriadne nízka hlučnosť len 36 dB, ale aj schopnosť rekuperácie tepla až 90 percent.

 

Systém s celým radom výhod

Vyústenie prívodných rozvodov je ideálne umiestniť na okraj obytnej miestnosti (napríklad nad dvere), kde je osadená špeciálna dýza, ktorá dokáže distribuovať vzduch rovnomerne v rámci danej miestnosti. Systém umožní použitie tzv. zónovej regulácie, v ktorom je objekt rozdelený napríklad na dennú a nočnú časť, pričom každá z nich sa prevetráva v samostatnom režime. 

Ďalším kritériom pri výbere jednotky je schopnosť rekuperácie tepla z odpadového vzduchu. Jednotka KombiAir má až 90-percentnú schopnosť rekuperácie tepla, čím sa opäť radí k najlepším. Možnosť regulácie privádzaného vzduchu v nadväznosti na vyťaženosť a rozdielne využívanie jednotlivých miestností predstavuje ďalší bonus, ktorý tento produkt ponúka. 

Ďalším výrazným bonusom, ktorý ocenia najmä alergici, sú filtre, ktorými systém riadeného vetrania KombiAir disponuje. Do interiéru sa dostáva len čerstvý vzduch zbavený prachu, plesní i peľu, čo sú najčastejšie alergény. Jednoducho, systém riadeného vetrania výrazne skvalitní život v interiéroch nízkoenergetických a pasívnych stavieb.

Správne navrhnutý dom nielenže spĺňa legislatívne záväzky platné od budúceho roka, ale predstavuje skutočný pokrok v kvalite bývania.

 

www.kombiair.sk

Pin It