Detect air

Vírusové ochorenie COVID-19 trápi celú spoločnosť a všetci sa snažíme zmierniť jeho následky. V spoločnosti DETECTAIR sa zamerali na likvidovanie samotnej príčiny ochorenia.

 

Poskytovaná služba aerosólovej dezinfekcie sa vykonáva prenosným dezinfekčným zariadením umiestneným do akýchkoľvek uzatvorených priestorov. Technológia prístroja produkuje certifikované dezinfekčné látky s laboratórne overeným účinkom, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri boji s vírusom spôsobujúcim chorobu COVID-19. Okrem toho majú však likvidačný účinok aj pre iné vírusy, škodlivé mikroorganizmy, plesne, baktérie a huby.

 

Táto moderná metóda spoločnosti DETECTAIR využíva najkvalitnejšie zariadenia produkujúce suchú hmlu, ako najefektívnejší prostriedok pre priestorovú dezinfekciu. Práve kvalita suchej hmly garantuje oproti nedokonalému ľudskému čisteniu sto percentnú kvalitu. Táto kvalita je na úrovni ochrany zdravia, pocitu bezpečia ale najmä na úrovni ochrany ľudského života.

 

 

Dezinfekčné zariadenia spoločnosti DETECTAIR premieňajú aplikovaný dezinfekčný prostriedok Sanosil na ionizované častice pomocou pantetovanej trysky a kompresorového vzduchového systému. Sanosil je vysoko účinný, univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom. Je založený na dokázanom širokospektrálnom účinku dezinfekčného prostriedku Sanosil Super 25 Ag. Ako oxidačné činidlo je použitý peroxid vodíka. Koloidné striebro je pridané pre kvalitný a dlhotrvajúci účinok. Pôsobí oligodynamicky a katalyticky a podstatne zvyšuje účinok peroxidu. Dlhotrvajúci účinok striebra zabraňuje obnove rastu mikroorganizmov.


Či už je to operačná sála, bytové priestory, kancelárie, obchodné prevádzky, sklady alebo stavby,  vyprodukovaná  suchá hmla preniká bezpečne a všade tak, že ochraňuje život, ale aj elektroniku a dokumenty.Dezinfekcia DETECTAIR navyše nemá negatívny vplyv na životné prostredie, ľudské zdravie, nepoškodzuje potraviny, nábytok, papierové dokumenty a ani citlivé elektronické prístroje.

 

detect air logo

 

Pin It