SEAT Leon 008L

 

Cieľom pri vývoji nového modelu bolo nielen chrániť posádku v prípade nehody ale aj v maximálnej miere aktívne predchádzať nehodám. Nový SEAT Leon je zhmotnením flexibility a adaptability. Bol vyvinutý tak, aby svojej posádke poskytoval maximálny priestor v rámci triedy, čo spolu s vysokou bezpečnosťou a komfortom robí z neho ideálny automobil na každý druh ciest.

 

Perfektné využitie priestoru

Zväčšenie vonkajších rozmerov sa premietlo do väčších rozmerov kabíny posádky. Priestor pre pasažierov na zadných sedadlách je väčší o 49 mm, čo prispieva k zvýšeniu komfortu pri jazdách na dlhé trasy. Zmenené vonkajšie rozmery prispeli aj k zväčšeniu batožinového priestoru. Kým Leon ako 5-dverový hatchback má základný objem 380 litrov zhodný s predchádzajúcou generáciou, kombi Sportstourer má teraz základný objem batožinového priestoru úctyhodných 620 litrov, čo je o 33 litrov viac oproti predchádzajúcej generácii. So sklopenými operadlami zadných sedadiel je prírastok priestoru ešte pôsobivejší: maximálny objem je pri 5-dverovej karosérii 1.301 litrov (+91 litrov) a pri kombi Sportstourer dokonca až 1.750 litrov (+130 litrov).

 

Modulárna stavebnica komponentov MQB Evo vytvára základ pre vysoký komfort a vynikajúcu úžitkovú hodnotu nového modelu SEAT Leon

 

Pokoj a ticho v kabíne

Zníženie hlučnosti sa podarilo dosiahnuť vďaka rozličným zlepšeniam konštrukcie skeletu a vnútorného vybavenia karosérie. Napríklad vnútorné obloženie predných stĺpikov karosérie obsahuje plstené tlmiace prvky. Ďalšie tlmiace prvky sú aj v zadnom nárazníku, v nasávaní ventilácie a v obložení dverí batožinového priestoru.

 

SEAT launches the all new SEAT Leon 04 HQ

 

Integrované technológie zvyšujú komfort v kabíne

Na prepážke medzi motorovým priestorom a kabínou posádky bola aplikovaná nová koncepcia tlmenia hluku s viacerými vrstvami materiálu rozličnej hrúbky, vnútorné blatníky sú pokryté polyuretánovou penou, rovnako ako aj zadné bočné panely karosérie.  Na bočné steny batožinového priestoru bola pridaná tretia akustická tlmiaca vrstva. Aerodynamický hluk znižujú dvojité gumové tesnenia dverí a modely s naftovými motormi majú sériovo predné okno z akusticky tlmiaceho skla.

 

Prediktívny adaptívny tempomat (ACC)

Doteraz adaptívny tempomat ACC radarovým senzorom monitoroval premávku pred vozidlom a automaticky prispôsoboval rýchlosť podľa iného vozidla idúceho vpredu. Nový SEAT Leon má adaptívny tempomat doplnený prediktívnou funkciou, ktorá reguláciu rýchlosti prispôsobuje okrem limitu nastaveného vodičom aj priebehu trasy zvolenej v navigačnom systéme. Systém zohľadňuje zákruty, kruhové objazdy, križovatky, rýchlostné obmedzenia a obytné zóny. Navyše prediktívny adaptívny tempomat prispôsobuje rýchlosť aj na základe informácií prednej kamery a systému rozpoznávania dopravných značiek. 

 

SEAT launches the all new SEAT Leon 07 HQ

 

Výstraha pri vystupovaní (Exit Warning)

Výstraha pri vystupovaní (Exit Warning)Ďalší príspevok k zvýšeniu bezpečnosti posádky. Keď nový SEAT Leon zastaví, zadné radarové senzory naďalej monitorujú okolie. Ak sa zozadu približuje iné vozidlo a pasažier otvorí dvere, čím hrozí riziko kolízie, akustická výstraha a intenzívne rozsvietenie ambientného LED osvetlenie v predných dverách a na prístrojovom paneli upozornia posádku na nebezpečenstvo. Systém využíva  senzory na obidvoch stranách vozidla, takže registruje aj motocykle a bicykle približujúce sa zozadu, ktoré sa dajú vizuálne ťažšie zachytiť.

 

Zväčšenie rozmerov prinieslo zväčšenie vnútorného priestoru kabíny a objemu batožinového priestoru

 

Asistent pre núdzové situácie (Emergency Assist)

Ak kapacitné senzory vo volante zaregistrujú, že vodič nemá dlhšie ako 15 sekúnd na volante položenú aspoň jednu ruku alebo že neovláda vozidlo, systém aktivuje akustickú a vizuálnu výstrahu. Ak vodič na tieto upozornenia nereaguje, asistenčný systém Emergency Assist postupne automaticky zastaví SEAT Leon. Pri tom aktivuje výstražné svetlá a automaticky uskutoční núdzové volanie pomocou systému eCall.

 

Pevnejšia karoséria redukuje vibrácie a nové materiály prispievajú k lepšej zvukovej izolácii posádky od vonkajšieho hluku

 

SEAT Leon 120L

 

Portfólio vyspelých asistenčných a regulačných systémov obsahuje napríklad  prediktívny adaptívny tempomat ACC a asistenčné systémy Emergency Assist,  Travel Assist, Side Assist a Exit Assist, ktoré spolu chránia vozidlo a jeho posádku počas jazdy aj keď stojí. K ďalším asistenčný službám patria:

- Front assist s City Brake- varovanie pred kolíziou s vozidlami, cyklistami a chodcami s funkciou núdzového brzdenia
- Systém pre vedenie v jazdnom pruhu (Lane Assist)
- Rozpoznávanie dopravných značiek (Traffic Sign Recognition)
- Asistent sledovania mŕtveho uhla (Side Assist)
- Asistent pre vyparkovanie / kontrola okolia pri cúvaní (Exit Assist)
- Asistent pre jazdu (Travel Assist)
- eCall

Pin It