Prinášame vám exkluzívny rozhovor z galavečera Stavba roka 2019 s členmi Strabagu, ktorá patrí k popredným stavebným spoločnostiam na Slovensku. Projekty ako Národný futbalový štadión a ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu, novostavba získali cenu vyhlasovateľov súťaže.  

 

 

 peter cibula

Peter Cibula, Mgmt
Zástupca obchodného riaditeľa STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
(za zhotoviteľa)

Počas slávnostného galavečera súťaže Stavba roka získali ocenenia dve diela z vášho portfólia. Čo to pre vás znamená?

V prvom rade by som chcel poďakovať odbornej komisii a aj celej odbornej verejnosti a najmä našim investorom, ktorí zverili svoju dôveru do našich rúk, a tým sme mohli zhmotniť ich potreby a predstavy do diel, ktoré boli nakoniec ocenené.
Pre našu spoločnosť ako takú je to opäť potvrdením toho, že poctivá odborná práca tak v rámci interných oddelení ako aj priamo na stavbách v duchu koncernového „TEAMS WORK“ prináša úspechy nielen vo forme ocenení, ale hlavne spokojných klientov, s ktorými pokračuje naša spolupráca väčšinou pri následných fázach projektov alebo formou pozitívnych referencií, čo náš veľmi teší“.

Aké máte plány a vyhliadky do budúcnosti v týchto pohnutých časoch, keď stavebníctvo, podobne ako iné segmenty, zasiahla koronakríza?

Kríza ako taká sa dala očakávať už koncom minulého roka, pretože ekonomické cykly sa viac-menej pravidelne opakujú. Koronakríza len urýchlila recesiu, ktorá zasiahla všetky odvetvia ekonomiky.
Čo sa stavebníctva týka, tu platí v zásade určitá forma zotrvačnosti, ktorá nám poskytuje priestor pripraviť sa na ťažšie obdobia, čo sa súkromného sektora týka. Stavať sa však neprestane, len sa zmení typológia stavieb z industriálnych a administratívnych na logistické a E-commerce. Otázkou ostávajú developerské projekty a dopyt po bytoch ako taký, ako aj štátna podpora nájomného bývania.
Očakávame zároveň, že na scénu nastúpia štátne a štrukturálne projekty financované z EU fondov, kde je pre Slovensko rezervovaných celkovo 8 miliárd EUR. Veríme, že nová vláda dokáže naplno využiť tieto zdroje a pripraviť tak projekty, ktoré naplnia voľné kapacity slovenského stavebného trhu“.

 

 

hlavný statik projektantIng. Jaroslav Repa PhD. STAVOKOV PROJEKT s.r.o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Repa, PhD.

STAVOKOV PROJEKT s. r. o. (projektant)

 

V projekte Národného futbalového štadióna porota pozitívne hodnotila výnimočné a progresívne riešenie oceľovej konštrukcie zastrešenia tribún. Ako vznikala oficiálne najväčšia membránová konštrukcia na Slovensku?

Na úvod treba povedať, že vždy je to o príležitosti dostať šancu. Je potom na vás, ako s ňou naložíte. V prvom rade treba vysloviť uznanie investorovi, že chcel postaviť na Slovensku niečo, čo bude kvalitatívne zrovnateľné so svetovými štandardami. Ak hovoríme o kvantite, tá súvisí s kapacitou štadióna. Tu sa treba samozrejme reálne držať pri zemi. Sen sa stal skutočnosťou a dnes sa môžeme pýšiť skutočne jedným z najmodernejších štadiónov nielen v Európe, ale aj vo svete. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vždy na začiatku je architekt. Celkový architektonický výraz je jeho obrazom. On je vždy vystavený kritike. On je ten, kto bude počúvať aké je to úžasné, alebo bude kritizovaný, že sme očakávali niečo iné. V tomto prípade mal ale investor pri voľbe architektov Kállaya st. a ml. skutočne šťastie. Použitie membrán pre rôzne typy zastrešenia je “trendy“. Nie je to nový objav. Membrány majú všeobecnosti jednu nevýhodu. Je možné s nimi dosiahnuť len zakrivené plochy, či už konvexné alebo konkávne. V prípade strešnej konštrukcie štadióna sa jedná o konvexné krivky. Použitý bol materiál PVC.

V súčasnosti je na trhu viacero produktov. Okrem PVC materiálu sa často používa Teflón. Výnimočnosť zastrešenia spočíva v súhrne viacerých aspektov. V prvom rade je to návrh oceľovej konštrukcie. Tá pôsobí vzhľadom na veľké rozpony veľmi ľahko a vzdušne. Veď konzolové vyloženie priehradových väzníkov v jej rohových častiach je takmer 32 m. Ľahkosť konštrukcie je umocnená presvetlením z polykarbonátových dosiek. Tie sú z jedného kusa v dĺžke 12,0 m. Tu bolo potrebné vyriešiť spoľahlivé dilatovanie. Pri návrhu bolo zostavených niekoľko výpočtových modelov, na ktorých sa overovali rôzne situácie či už v montážnom, alebo prevádzkovom štádiu.

Ak hovoríme o bezpečnosti, ktorá je na prvom mieste, tak v prípade potreby výmeny PVC membrány v akomkoľvek mieste strechy je zabezpečenie stability konštrukcie samozrejmosťou. V projektovom štádiu realizačného projektu bola potrebná úzka spolupráca s dodávateľom PVC plachty. Maďarská firma Graboplan, ktorá bola zhotoviteľom PVC membrány, má viaceré skúsenosti s takýmito zastrešeniami. Všetky polia strešného plášťa s konvexnými krivkami boli vložené do 3D modelu oceľovej konštrukcie. Týmto spôsobom boli automaticky odkontrolované prípadné kolízie. Zložitosť problematiky spočívala aj v tom, že boli použité dva typy membrán. Na vodorovnej časti streche plná a na zvislých častiach perforovaná. To malo samozrejme vplyv aj na statické pôsobenie a napätosť membrán. Na to aby sa mohli pýšiť takouto konštrukciou, bol potrebný spoľahlivý a erudovaný dodávateľ stavby. STRABAG takouto firmou je. Veď na oceľovej konštrukcii je navrhnutých množstvo zložitých detailov, či už v podobe čapových spojov, ktoré pôsobia aj ako dizajnové prvky, alebo styčníkové spoje, ktoré sú viditeľné a nedajú sa oklamať. Rovnako prevedenia detailov ukončenia membrán na vyvažovacích závesoch sú ozdobou a dôkazom toho, ako esteticky môže oceľová konštrukcia pôsobiť. Preto aj touto cestu chceme za našu firmu STAVOKOV PROJEKT s.r.o. poďakovať firme STRABAG za príležitosť: bez emócií treba poznamenať, že je radosť robiť s profesionálmi“.

 

nfs

 Proces výstavby Národného futbalového štadióna

20180612 stadion2530932    IMG 20190327 103803

 

 

Ing. Karol Chripko

Ing. Karol Chripko
Prokurista spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
(za zhotoviteľa)

Expanzia výrobného areálu ZKW Krušovce si od poroty vyslúžila uznanie okrem iného za využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Čo pre vás ako spoločnosť znamená udržateľnosť?

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. ako súčasť koncernu STRABAG SE má jasne a pevne definovanú víziu korporátnej sociálnej zodpovednosti zohľadňujúcu všetky faktory, ktorými naša firma ovplyvňuje celospoločenské dianie, či životné prostredie. Trvalá udržateľnosť je samozrejme súčasťou tejto vízie a preto sa dennodenne snažíme vytvárať vhodné prostredie na prácu pre našich zamestnancov a partnerov, posilňujeme existujúce kvalitné tímy, staviame na technologicky vyspelých a inovatívnych službách a produktoch a v súčinnosti s našimi klientmi sa snažíme nájsť také riešenia, aby sme našou činnosťou čo najviac zmenšili negatívny vplyv stavebníctva na životné prostredia už počas výstavby, ale aj po jej ukončení.
V prípade priemyselných budov ako je ZKW Krušovce s tým úzko súvisí dosiahnutie vysokej úrovne hodnotiacich kritérií a to najmä v oblasti spotreby energie, zaťaženia životného prostredia, kvality vnútorného prostredia, funkčnosti, efektivity a regulovateľnosti. Vďaka snahe všetkých zainteresovaných strán sa ZKW Krušovce podarilo získať energetický certifikát A0."

 krus

 

 

 SAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It