facilty managment 2020Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov organizuje 18. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2020 na tému:
COVID-19 a BEZPEČNÉ PROSTREDIE BUDOV.

28. – 29. 9. 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:

I. FACILITY MANAGEMENT
II. SPRÁVA BUDOV
III. PREVÁDZKA BUDOV
IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Viac informácií, program podujatia a prihlášku nájdete na stránke www.sstp.sk

Pin It