moddom

Vážená verejnosť, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o organizácii veľtrhu MODDOM 2020, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 14. – 18. októbra 2020.

 

Zároveň s vyhlásením núdzového stavu na Slovensku s účinnosťou od 1. októbra platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora presiahne tento počet, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Z uvedených dôvodov Incheba pristúpila k posunu veľtrhov Interbeauty, Esoterika, Biostyl, Moddom a Bratislavské zberateľské dni na náhradné termíny. V súčasnosti intenzívne vyhodnocujeme všetky možnosti pre ich stanovenie a informovať Vás o nich budeme hneď ako to bude možné.

 

Dovoľte nás tiež informovať, že Incheba opakovane a dlhodobo poukazuje na to, že veľtrhy a výstavy majú svojím charakterom ďaleko od hromadných podujatí zábavného charakteru ako koncerty, vinobrania a festivaly. Naopak, veľtrhy sú vysoko odborné a obchodné podujatia, ktoré umožňujú do maximálnej miery dodržať všetky hygienické opatrenia vrátane rozostupov medzi návštevníkmi. Žiaľ, aktuálne preventívne a reštriktívne opatrenia prijaté s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19, veľtrhy nedovoľujú realizovať.

 

Veríme, že informáciu o posune termínu prijmete s pochopením. Incheba vyvíjala maximálne úsilie, aby sa naplánované veľtrhy a výstavy mohli uskutočniť. Zároveň však musí rešpektovať všetky opatrenia kompetentných autorít a riadiť sa nimi.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

S úctou

 

RNDr. Ľubica Nagyová
manažérka projektu

 

 

Pin It