financie 01Ak ste bohatí, rozmýšľajte aj naďalej tak, ako rozmýšľate. Ak nie, možno je čas zmeniť spôsob vášho myslenia o peniazoch.

 

Najdôležitejšie, čo treba mať na pamäti pri peniazoch, je to, že bez ohľadu na úroveň vzdelania, výšku IQ alebo na výsledky v škole máte všetko potrebné na to, aby ste sa stali milionárom a dosiahli všetky svoje požiadavky a očakávania. Ako hovorí kouč Marshall Goldsmith: „Prestaňte rozmýšľať o peniazoch v rovine strachu a nedostatku a začnite o nich premýšľať očami slobody, možností, príležitostí a hojnosti.“

Ak ste bohatí, rozmýšľajte aj naďalej tak, ako rozmýšľate. Ak nie, možno je čas zmeniť spôsob vášho myslenia o peniazoch. Ale ako? „Známy výrok, informácie majú cenu zlata‘ platí pri starostlivosti o peniaze dvojnásobne. Iba informovaný a finančne gramotný človek môže robiť dobré finančné rozhodnutia a vyvarovať sa finančných problémov. Chýbajúce finančné vzdelávanie v školských osnovách suplujú svojou aktivitou finančné inštitúcie aj médiá.

Mimochodom, práve teraz prebieha svetový týždeň investorov, globálna kampaň na zvýšenie povedomia o potrebe vzdelávania v oblasti investovania,“ vysvetľuje Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Management, a dodáva: „Ľudia sú fascinovaní príbehmi bohatých a úspešných. Verím, že väčšina úspešných by sa zhodla, že na ceste k úspechu spravidla neexistujú skratky a že najistejšie vás k nemu dovedie systematické a pravidelné úsilie, disciplína, odvaha či nepoddajnosť. Mnohí z najbohatších ľudí sveta sa dopracovali k svojmu bohatstvu napríklad vďaka investovaniu. So zreteľom na investovanie panuje množstvo mýtov a práve veta, je to len pre bohatých‘ je snáď najrozšírenejším mýtom. Nie je to však tak. Investovať sa dnes dá v podstate s akoukoľvek sumou. A to vďaka podielovým fondom, ktoré sú najrozšírenejším a najobľúbenejším produktom na investovanie pre široké masy ľudí na celom svete.

 

financie 03

 

Podielové fondy prinášajú možnosť zhodnocovať svoje peniaze podieľaním sa na ziskoch úspešných firiem, zarábaním na realitných investíciách, komoditách či dlhopisoch. Vďaka tomu je možné peniaze ochrániť pred reálnym znehodnotením infláciou. Pritom všetkom ponúkajú dostupnosť peňazí, transparentnosť či nákladovú efektívnosť. “

Cesta za úspechom nie je potiahnutá červeným kobercom či priamočiara. A tak, vyplývajúc z ľudskej psychiky, je často prirodzené hľadať dôvod, vinníka či zodpovedného nielen pri finančných problémoch. Povedzme si úprimne, vieme, že to nestačí na to, aby sa veci menili. „Je to o každom z nás, našej práci, vzdelávaní a každodenných rozhodnutiach. Dnešný svet je plný informácií a aj bankovníctvo je dnes vo veľkej miere zamerané na finančné vzdelávanie a poradenstvo. Našim klientom ponúkame špeciálne produkty šité na mieru ich konkrétnym potrebám, či už sa pozrieme na ponuku účtov (napr. pre študentov, začínajúcich podnikateľov atď.), alebo ponuku úverových produktov (hypotekárne úvery, spotrebné úvery, podnikateľské úvery atď.), ale aj mnohých ďalších produktov. Pomáhame klientom zorientovať sa vo svete financií, nájsť to správne a spoločne docieliť, aby peniaze pracovali pre nich,“ hovorí Dominik Miša, PR manažér VÚB banky.

Ak si myslíte, že váš čas začať podnikať je nenávratne preč, mýlite sa! Japonci, Američania či Austrálčania začínajú študovať nové veci aj v osemdesiatke. Akoby nemali „vekový horizont“. A ak to dokážu oni, kde je napísané, že Slováci to nezvládnu? A viete, vďaka čomu budete kráčať ďalej? Vďaka vášmu odhodlaniu, a to v akomkoľvek veku. „Pokiaľ je chuť, vízia a cieľ, nie je nikdy neskoro začať s podnikaním. Aj Ray Kroc, ktorý kúpil v roku 1955 reštaurácie McDonnald's od ich zakladateľov, mal 52rokov, keď začal podnikať. Svojou obchodnou expanziou spôsobil v 2. polovici 20 storočia rozmach fastfood stravovania v USA. Časopis Time ho zaradil medzi 100 najdôležitejších osôb storočia. Preto nikdy nie je neskoro na nový začiatok,“ dodáva na záver hovorkyňa Poštovej banky, Lýdia Žáčková.

 

financie 02

 

Lýdia Žáčková (hovorkyňa Poštovej banky, a. s.)

Niekto raz povedal: ,,Hlavným dôvodom, prečo majú ľudia finančné problémy, je to, že v škole ich nikto neučil, ako s peniazmi narábať. Ľudia sa naučia, ako pracovať za peniaze, ale nenaučia sa, ako docieliť to, aby peniaze pracovali pre nich.“ Ako môžeme, krok po kroku, tento spôsob myslenia zmeniť?

Alfou a omegou je finančná gramotnosť, ktorá je, žiaľ, na Slovensku na veľmi nízkej úrovni. Ťahá sa to celými generáciami, a teda vo väčšine prípadov si ani v rodine neodovzdávame tieto znalosti. Preto by malo byť nevyhnutnou súčasťou školských osnov finančné vzdelávanie, pretože je pre život nevyhnutné. Ak chceme naše myslenie o financiách zmeniť, je dobré rozprávať sa s odborníkmi na financie, nechať si poradiť, postupne sa do tejto témy dostávať a zlepšovať sa v nej. Asi nemôžeme čakať, že zo dňa na deň sa z nás stane finančný guru, ale zmenou nastavenia mysle a realizáciou správnych krokov sa to môže v čase podariť. Finančná gramotnosť nie je kvantová fyzika. Peniaze využívame denne a sú súčasťou nášho života. Preto by sme mali vedieť, ako s nimi narábať, a ešte lepšie, ako s nimi, ako bonus, zarábať.

Ak máme viacero úverových produktov, kedy je možná ich konsolidácia?

Klient má v Poštovej banke možnosť konsolidovať existujúce záväzky novým spotrebiteľským úverom alebo novým úverom na bývanie zabezpečeným nehnuteľnosťou. V oboch prípadoch môže klient konsolidovať úvery bankových aj nebankových spoločností, spoločností splátkového predaja alebo lízingu.

 


 

Martin Smrek (vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Management)

Mnoho ľudí dnes začína s podnikaním buď skôr (napríklad sa firma už stala generačnou), alebo neskôr, po nadobudnutí istých skúseností, keď si povedia, že už chcú pracovať na svojom... Majú aj „neskorší“ podnikatelia šancu rozvinúť svoj biznis na úspešný?

To, či bude biznis úspešný, nezávisí od veku podnikateľa, ale od množstva iných faktorov, ako je napríklad sila a jedinečnosť nápadu, jeho predajný potenciál, efektívnosť komunikácie či schopnosti, energia a dostatočný kapitál podnikateľa.

Podarí sa nám zvrátiť finančnú negramotnosť?

Na slovenských školách je stále väčší dopyt po kvalitných vzdelávacích materiáloch k téme finančnej gramotnosti. Je to prierezová téma, ktorá má byť podľa Štátneho vzdelávacieho programu prítomná na každom stupni vzdelávania. Na Slovensku sa môžu školy zapojiť do projektu Fenomény sveta Peniaze. Pri jeho tvorbe sa autori opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2., pričom sa inšpirovali aj spôsobom, akým finančnú gramotnosť testuje OECD prostredníctvom testov PISA. Žiaci sa zdokonalia v riešení slovných úloh, počítaní s percentami, interpretácii dát či v práci so štatistickým súborom. To všetko s použitím moderných a osvedčených vzdelávacích metód. Za projektom stojí Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a so spoločnosťou Agemsoft.

 


 

Dominik Miša (PR manažér a hovorca,Všeobecná úverová banka, a. s.)

Mnoho ľudí dnes začína s podnikaním buď skôr (napríklad sa firma už stala generačnou), alebo neskôr, po nadobudnutí istých skúseností, keď si povedia, že už chcú pracovať na svojom... Majú i títo „neskorší“ podnikatelia šancu rozvinúť svoj biznis na úspešný?

Nesprávny vek na začatie neexistuje. Každý sme iný. Každý vek má isté výhody a aj nevýhody. Tí, čo s ním začínajú neskôr, majú čo ponúknuť – okrem teoretických vedomostí aj istú životnú rozhľadenosť a skúsenosti, ktoré sa môžu stať ich konkurenčnou výhodou. Veď aj trh kupujúcich tvoria rôzni ľudia, s rôznymi potrebami a požiadavkami. Naše skúsenosti s financovaním podnikateľskej sféry potvrdzujú, že v začiatkoch každého podnikania je dôležitá vôľa, vytrvalosť a neustála snaha vzdelávať sa, pracovať a hľadať riešenia, a to bez ohľadu na vek, v ktorom sa s rozbehom biznisu začína. Prečítali sme už množstvo návodov, článkov a kníh o tom, ako byť bohatý, šťastný, úspešný...

V čom tkvie „tajomstvo“ myslenia bohatých ľudí? Mali by si budovať vzťahy v rôznych oblastiach, nielen v tej svojej? Uvedomiť si, že to, čo zarobili, nie je dielom šťasteny, ale ich práce? Oslobodiť sa od negatívnych emócií o peniazoch? Mali by preorientovať svoju myseľ na myslenie v širšom, progresívnejšom kontexte?

Dnešná doba je rýchla a dáva nám možnosť spoznávať, neustále rozširovať svoje obzory o nové informácie, prináša nové námety, inšpirácie a podnikateľské príležitosti. V tom, ako k príležitostiam, ale aj súvisiacim rizikám pristupujeme, sme rozdielni. Niekto je odvážnejší, niekto menej. V niektorých oblastiach vieme ako banka svojim klientom pomôcť, nie však vo všetkých. Rozhodnutie o tom, ktorá príležitosť a aké riziko sú pre podnikateľa akceptovateľné, je len na ňom. A nemali by sme zabúdať ani na to, že nie všetky hodnoty by sme mali vážiť len výškou zisku, ktorý sa v čase mení, i keď zisk je jedným z dôvodov podnikania.

 

 

Pin It