Sample ImageRozhodujeme sa denne. Väčšie či menšie problémy sú súčasťou nášho života a väčšinou máme na výber niekoľko alternatív. Ak sa chceme správne rozhodnúť, musíme vedieť, čo je pre nás dôležité, aké informácie potrebujeme a kde ich získame. Rozhodovanie sa vždy riadi subjektívnym vnímaním. Platí to i v stavebníctve. Najmä, ak narazíme na otázku: murovaný alebo montovaný dom?

 

Ak ste sa rozhodli stavať, výber technológie výstavby je jedným z prvých vážnych rozhodnutí, ktoré vás čakajú. Stavať na Slovensku však väčšinou znamená vybrať si klasickú murovanú technológiu.

 

Takéto rozhodnutie „v zmysle tradície“ však znamená ignorovanie vývoja iných technológií vo svete. Veď len v susednom Rakúsku podiel montovaných stavieb vysoko prekračuje 40 percent z celkovej výstavby. A to nespomíname severské štáty, kde je podiel montovaných stavieb na báze dreva ešte vyšší. Pojem „montované stavby“ nie je ani na Slovensku nový.  Napriek tomu je úroveň poznania o montovaných stavbách na báze dreva prekvapivo nízka. Často sa viaže na fámy, ktoré nemajú opodstatnenie, alebo na pár výsledkov „pseudovýrobcov“, ktorí tejto technológii viac uškodili ako pomohli.
Čoraz častejšie sa však objavujú v našej tlači odborné články porovnávajúce práve klasický spôsob výstavby a montované stavby. Nájsť nezávislé informácie o konkrétnom stavebnom systéme už neznamená len bezpodmienečnú orientáciu na zahraničnú literatúru. Postupne sa dostávame k informáciám, ktoré opisujú výhody a nevýhody konkrétnych technológií.

 

Výhody a nevýhody oboch technológií
Zjednodušene možno hovoriť o dvoch základných skupinách stavieb - o murovaných a montovaných stavbách, pričom obe skupiny majú svoje výhody aj nevýhody.

Sample Image Montované stavby
Ich charakteristickou vlastnosťou je krátky čas výstavby, spravidla trvá len niekoľko týždňov. Tieto stavby sú nenáročné na neskoršie prevádzkové náklady a vyrábajú sa z ekologických materiálov. Nesporne zaujímavá je i možnosť stanoviť pevnú cenu budúcej stavby, práve z dôvodu krátkeho času výstavby. Znižuje sa tým aj citlivosť na pravidelné zdražovanie stavebných materiálov.
K uvádzaným nevýhodám montovaných stavieb patrí:
- nižšia objemová hmotnosť konštrukcie a tým horšia zvukovo-izolačná vlastnosť,
- nižšia akumulačná schopnosť spojená s uvádzaným rýchlym vychladnutím konštrukcie,
- nižšia možnosť pohlcovania alebo uvoľňovania vodnej pary v interiéri domu.

Murované stavby

V povedomí sú stále synonymom pre stavby masívnejšieho charakteru. Na Slovensku sa pre tento spôsob výstavby rozhoduje zákazník, ktorý nemá čas získavať informácie o najnovších stavebných trendoch, takže kvôli neznalosti volí murovanú stavbu ako štandardný spôsob výstavby. Ďalším faktorom, ktorý stále rezonuje v mysli stavebníkov, je potreba stavby domu i pre budúce generácie. Dá sa povedať, že momentálne výhody murovaných domov oproti montovaným stavbám sú skôr vecou psychického pocitu ako technických parametrov.
Pri voľbe tehly za hlavný konštrukčný materiál sa stávame závislí od počasia a ročného obdobia. Ďalším sprievodným javom je značný podiel vody viazanej v murive, najmä v prvých mesiacoch výstavby. Technologický pokrok však umožnil používanie tenkovrstvového lepenia namiesto kladenia tehál do klasického maltového lôžka. Čiastočne sa tým znížili tepelné straty a o niečo klesol obsah vody v konštrukcii. Výstavba murovaného domu trvá v priemere niekoľko mesiacov, takže sa kalkuluje s odparovaním vody počas vlastnej výstavby domu a rovnako i počas prvých rokov užívania domu. Inou nevýhodou je čoraz nižší tepelný odpor konštrukcie ako montovanej stavby a dlhší čas potrebný na vykúrenie murovanej stavby.

Vlastnosti vytýkané klasickej výstavbe:

- dlhšia doba výstavby a tým vyššia pravdepodobnosť konečného predraženia stavby,
- horšie tepelno-izolačné vlastnosti a tým vyššia pravdepodobnosť výskytu plesní,
- väčšia zastavaná plocha oproti montovanej stavbe z dôvodu hrubších konštrukcií,
- väčšia spotreba energie na vykurovanie.

Nová cesta

Ponúka sa otázka, prečo ešte nie je na trhu konštrukcia, ktorá by spájala výhody murovaných i montovaných stavieb. Doteraz sa celý marketing výrobcov orientoval na potlačenie nevýhod a zvýraznenie pozitív vlastnej konštrukcie. Na slovenskom trhu však nastáva priam revolučný obrat. Tak ako v Nemecku či Rakúsku, už i na Slovensku existuje spoločnosť, ponúkajúca takýto druh konštrukcie. Patentom chránenú konštrukciu Vitalwand® ponúka spoločnosť BIEN-HAUS Slovakia. Vitalwand® kombinuje výhody murovaných a montovaných stavieb. Stavebníkovi sa preto pri riešení otázky „murovaný či montovaný“ dom otvára nová cesta.

Revolučná konštrukcia
Skladba konštrukcie Vitalwand® vychádza z klasického zloženia obvodovej steny. Zmenou je však fakt, že k overenej skladbe steny sa priamo na stavbe dobuduje na vnútornej strane obvodovej steny tehla Vital. Tento prívlastok tehla Vital nezískala samovoľne. Výrobcovi sa totiž podarilo nájsť riešenie, ktoré odstránilo spomínané nevýhody montovanej stavby a zlepšilo aj komfort bývania.

Sample Image Moderné využitie starého poznania
Už celé generácie ľudstvo pozná a váži si účinky liečebných ílov. Túto skutočnosť vedecky doložil aj viedenský univerzitný profesor, odborník na balneomedicínu, Dr. W. Marktl. S pomocou Feng Shui a bioniky bola konkrétne navrhnutá tehla Vital. Hoci to môže vyzerať neuveriteľne, tento systém skladby zabezpečuje, že tehla vyžaruje do priestoru pozitívnu energiu a na organizmus pôsobí blahodarne.
Na a ak nepatríte k stúpencom ázijskej filozofie Feng Shui, ostaňme pri technických parametroch. Použitím tehly Vital získa konštrukcia lepšie zvukovo-izolačné vlastnosti, zlepší sa kvalita vzduchu, v interiéri, zvýši sa odolnosť konštrukcie a konštrukcia získa optimálne akumulačné vlastnosti.
Konštrukciu Vitalwand® vyhľadávajú zákazníci, uprednostňujúci pevnú cenu, rýchlu montáž, dlhodobú životnosť stavby, odolnú konštrukciu, nízku energetickú náročnosť, optimálne akumulačné vlastnosti, priaznivú interiérovú klímu a výborné zvukovo-izolačné vlastnosti.

Dobrá správa na záver

Firma BIEN-HAUS Slovakia, ktorá už niekoľko rokov ponúka slovenským stavebníkom montované domy značky BIEN-ZENKER, pripravila pre vás jesennú akciu: stenu Vitalwand® môžete mať teraz bez príplatku (úspora až do 500 tisíc Sk). Viac informácií najdete na www.bienhaus.sk .


text a foto: Bienhaus

 

 

Pin It