Sample ImageLepenie stále viac nahrádza bežné spájacie metódy - zváranie, skrutkovanie či nitovanie.  Aj v takých odvetviach, ako je automobilový priemysel či dopravné stavby, sa stále vo väčšom rozsahu používajú práve lepené spoje. Lepené spoje predstavujú budúcnosť najmä pre svoju pevnosť, trvanlivosť, flexibilnosť, jednoduchú realizáciu, hospodárnosť a bezpečnosť.

 

Rovnako i fasádne izolačné dosky kontaktných zatepľovacích systémov sa na nové podklady iba lepia. Zatepľovacie systémy na omietnutých podkladoch najmä starších stavieb však musia byť dodatočne kotvené pomocou hmoždiniek.

 

Práve kvalita podkladu býva v reťazci podklad - lepiaca malta - izolačná platňa slabým miestom. To však už neplatí, lebo Baumit vyvinul riešenie na odstránenie tohto problému – Baumit Lepiacu kotvu.
Baumit Lepiaca kotva sa ukotví v nosnom murive a pred nalepením izolačných platní sa opatrí lepiacim koláčom. Tým vzniknú dodatočné nosné lepiace body spojené s nosným murivom. Namiesto kotvenia platní hmoždinkami sa fasádna izolačná doska nalepí na šesť Baumit Lepiacich kotiev/m2.

Baumit Lepiaca kotva
Baumit Lepiaca kotva nahrádza mechanické kotvenie hmoždinkami, zabezpečuje dodatočné zafixovanie pôvodnej omietky a vytvára dodatočné lepiace body kľúčovo zviazané s nosným murivom. Baumit Lepiacu kotvu možno použiť na novostavbách i rekonštrukciách, najmä pre väčšie hrúbky izolantu, vďaka čomu sa veľmi dobre osvedčuje pri izoláciách pasívnych a nízkoenergetických domov.

Výhody použitia
Istota - pri realizácii kotvenia pomocou hmoždiniek sa vŕta do izolantu, pričom nosný podklad nevidíme. Príliš krátke hmoždinky sa tak nemusia ukotviť v nosnom podklade. Netreba zabudnúť ani na prach z vŕtania usadený na povrchu platní. Pri osadzovaní Baumit Lepiacich kotiev sa vŕta do steny, nie do izolantu, takže sa bezpečne vyhneme rôznym prekvapeniam, ktoré podklad často ukrýva (elektrické inštalácie, opravy omietky a podobne). Dĺžka lepiacej kotvy je vždy správna a aj zaprášený povrch izolantu je minulosťou.
Šetrí energiu - pri dodatočnom mechanickom kotvení sa hmoždinky prevŕtajú cez izolačný materiál. Tvoria tak vo fasáde tepelný most, čím zhoršujú jej tepelnoizolačné vlastnosti približne o 10 percent oproti výpočtovému predpokladu a bez dodatočných opatrení zvyšujú náklady na energiu. Tepelné mosty sú zároveň miestami potenciálnych porúch celého fasádneho systému. Baumit Lepiaca kotva sa osádza priamo do muriva pod izolant a predstavuje tak kotvenie bez tepelných mostov, teda i bez porúch fasády.

Šetrí čas - hmoždinkovanie vyžaduje svoj čas, či už ide o zastierkovanie tanierov hmoždiniek alebo technologickej prestávky po nalepení dosiek. Baumit Lepiaca kotva umožňuje lepenie izolačných platní bezprostredne po jej osadení, v prípade menších objektov sa teda môže realizovať súčasne so stavbou lešenia. Ani dodatočné zastierkovanie tanierov hmoždiniek nie je potrebné. S Baumit Lepiacou kotvou získate vašu peknú fasádu rýchlejšie.
Šetrí náklady - hmoždinky sa vyrábajú v nespočetných variáciách a dĺžkach, dôsledkom čoho je náročná kalkulácia a vyššie požiadavky na skladové zásoby a zvyšky. Izolačné materiály väčšej hrúbky vyžadujú dlhšie hmoždinky a hlbšie vrty, čo znamená i podstatne vyššie náklady, ktorým sa s novou Baumit Lepiacou kotvou jednoducho vyhnete. Inak povedané, čím väčšia hrúbka izolantu, tým viac peňazí ušetríte!  S jedinečnou Baumit Lepiacou kotvou bude kalkulácia rovnaka bez ohľadu na hrúbku izolantu a zároveň sa minimalizujú skladové zásoby a s tým spojené náklady.
Trvalo pekná fasáda - priame upevnenie Baumit Lepiacej kotvy v murive a jej prekrytie izolantom odstráni nielen tepelné mosty, ale i neestetické obrysy hmoždiniek, ktoré sú viditeľné pri nedostatočnom krytí armovacej vrstvy najmä pri nízkych teplotách a zvýšenej vlhkosti vzduchu.
Hodnotný príspevok k životnému prostrediu - Baumit Lepiaca kotva prispieva, rovnako ako všetky účinné opatrenia v rámci termickej sanácie, k dosiahnutiu ekologických cieľov, uvedených v tzv. Kjótskom protokole. Aby sme mohli dlhodobo chrániť životné prostredie, musíme výrazne zredukovať emisie vznikajúce pri výrobe energie. Emisie CO2 uvoľňujúce sa pri vykurovaní bytov dokázateľne hrajú rovnako významnú úlohu. Vďaka termickej sanácii s Baumit Lepiacou kotvou v konečnom dôsledku investujete aj do svojho životného prostredia a do budúcnosti svojich detí. Je to teda investícia, ktorá sa určite vyplatí.

Viac informácii na www.baumit.sk alebo na Baumit Info-linke: 02/59 30 33 33.


1. Baumit lapeiaca kotva na murivo z plných a dierovaných tehál s omietkou (max. hrúbka omietky 40 mm) – tzv. „červený variant“
2. Špeciálny, tzv. „modrý variant“ – Baumit Lepiaca kotva na betónové podklady

TEXT a FOTO Baumit

Pin It