pripravila Anna Salvová

Pri kúpe nehnuteľnosti alebo výbere projektu zrejme najprv riešite cenu, lokalitu či celkový dojem z architektonického riešenia. Viete sa však pozrieť aj na všetky detaily a problémové stránky dispozície? Prehliadnete tmavé kúty či nelogické napojenie miestností kvôli úžasnému výhľadu? Uvedomujete si, aké úskalia prináša zložito členitá dispozícia zhotoviteľom? Ak ste ešte nemali čas zamyslieť sa nad usporiadaním budúceho bytu alebo domu, prinášame vám niekoľko cenných rád od developerov či od výrobcov a dodávateľov stavebných riešení. 

 

hlavny

 

Začnite od návrhu

Čo všetko ovplyvňuje výber dispozície a aké máme na organizáciu priestorov v našom dome alebo byte požiadavky? „Nároky na dispozičné riešenie bytu sú veľmi individuálne. Najčastejšou témou je riešenie kuchyňa verzus obývacia miestnosť. Pre niekoho je dôležité otvorené prepojenie kuchyne a obývacej miestnosti, iný klient má požiadavku na samostatnú a priestrannú kuchyňu so stolovaním, oddeleným od obývacej izby. Podobnou témou je členenie bytu na dennú a nočnú časť. Sú klienti, ktorí striktne vyžadujú oddelenie dennej a nočnej časti, iným, hlavne mladším klientom, prelínanie funkcií vyhovuje,“ hovorí Aleš Hradecký, architekt a manažér ateliéru Architekti Šebo Lichý. Ako dodáva, dôležitou témou je rodinný stav klienta a počet detí, najmä vzhľadom na časový horizont využívania bytu. Od toho sa zvyčajne odvíja, či si klient vyberie individuálne alebo rodinné bývanie. Nemenej dôležité otázky vyplývajú z toho, akým spôsobom chceme bytové priestory využívať. Kde trávime spoločný rodinný čas? Kde sa deti hrajú? Kde si robia úlohy do školy? Je dôležitý pokoj pri sledovaní televízie? Potrebujem pri varení kontakt s ostatnými členmi rodiny?

„Klienti zvyčajne vyžadujú predovšetkým funkčnosť, dostatok úložného priestoru či doplnkový priestor, ako sú balkón, lodžia alebo terasa,“ sumarizuje svoje skúsenosti Erika Foltinová, manažérka klientskych zmien YIT Slovakia. „Je prirodzené, že všetci máme individuálne predstavy o vlastnom bývaní, a preto nie je možné navrhnúť ideálne dispozičné riešenie, ktoré by vyhovovalo každému. Preto klientom odporúčame, aby venovali dostatočný čas návrhu interiéru a túto fázu nepodcenili.“

 

ramik 1

 

Poraďte sa s architektom

Nemali by sme však zabúdať ani na dispozíciu spoločných priestorov, umiestnenie vstupu do bytového domu, schodiska či výťahu. V prípade parkovacieho miesta si skontrolujte, ako blízko je pri vstupe do domu, schodisku, resp. výťahu. „Téma spoločných priestorov je vnímaná skôr z hľadiska bezpečnosti, používateľsky odolných povrchových materiálov, dostatočného priestoru na pohyb s nábytkom či kočíkom, ale aj útulnosti, presvetlenia a reprezentatívnosti. Pridanou hodnotou spoločných priestorov je vytvorenie „komunitného priestoru“, ktorý obyvateľom bytového domu ponúka možnosť stretávania sa, interakcie, vzájomnej komunikácie a zdieľania spoločného života,“ pokračuje Aleš Hradecký.

Ak nemáte priestorové cítenie a robí vám problém vytvoriť si na základe pôdorysného zobrazenia bytu predstavu o reálnom priestore, poraďte sa pri kúpe bytu s architektom alebo interiérovým dizajnérom. Ten vám pomôže napríklad priestorovým modelom, kde je dispozičné riešenie bytu ľahšie čitateľné. Niektoré developerské spoločnosti dnes dokonca využívajú nástroje virtuálnej reality. Pomocou aplikácie si tak budúci majiteľ môže pozrieť svoj byt 3D tak, ako by vyzeral v skutočnosti, a to aj so zariadením. 

A keďže každý z nás je osobnosťou s vlastným názorom a predstavou o dobre zvládnutom dispozičnom riešení bytového priestoru, k štandardnému servisu developerov dnes patrí aj riešenie klientskych zmien. „Developer ponúka klientom možnosť vstúpiť do dispozičných riešení bytov, napríklad posunom priečky, úpravou elektroinštalácie a pod. Najneskôr však vo fáze zhotovovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Rozsah klientskej zmeny je definovaný štandardom jednotlivých projektov a koordinuje ho architekt,“ uvádza Aleš Hradecký

„Požiadavky na zmenu dispozície evidujeme najmä pri viacizbových bytoch. Klient môže spravidla navrhovať zmeny súvisiace s posunom alebo pridaním priečok, zmeny v rozmiestnení koncových prvkov elektroinštalácií alebo vyústení vývodov pre zariaďovacie predmety (umývadlo a pod.). Nie je však možné zasahovať do celkovej koncepcie bytového domu, napríklad zásahom do konštrukčného systému alebo fasády či zmenou zastavanej plochy,“ dodáva Erika Foltinová.

 

04 houseology 89629hhh2

 

ramik 2

Čím zložitejšie, tým prácnejšie

Správne dispozičné riešenie vždy zjednoduší stavbu, či už použijete tehly alebo iný murovací materiál. „Pri výstavbe z tehál je pravidlom, že dispozíciu navrhujeme v dĺžkovom module 250 mm, ktorý sa meria vždy medzi vnútornými rohmi miestnosti. Vyhneme sa tak zbytočnému rezaniu keramických blokov a tým aj zvýšenej náročnosti na realizáciu. Komplikované pôdorysy tehlám vôbec neprekážajú. Umožňujú realizovať predstavu projektanta, len je potrebné počítať s vyššou prácnosťou v podobe rezania tehál a premaltovávania takto vzniknutých spojov,“ upozorňuje Karel Stříbrný, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ. Ako podotýka, dobrý návrh projektu znamená aj dobre navrhnuté akustické opatrenia. Akustika je totiž v súčasnosti veľkou témou. Najčastejšie sa s ňou stretávame pri návrhu bytových domov, kde sa kladie veľký dôraz na zvukovú izoláciu steny medzi jednotlivými bytmi. „Norma však pamätá aj na ostatné objekty, vrátane rodinných domov. Správna dispozícia projektu rodinného domu by mala počítať aspoň s jednou chránenou miestnosťou – čiže miestnosťou, ktorá bude oddelená od ostatných priestorov stenou so zvukovou izoláciou dosahujúcou Rw 42 dB. Spravidla ide o spálňu,“ odporúča Karel Stříbrný.

Svoje zásady má aj zhotovovanie okenných a dverných otvorov. Počas realizácie treba ustrážiť vymeranie správnej pozície otvoru, použitie doplnkových tehál (pri jednovrstvovom murive v obvodovej konštrukcii), ako aj správne osadenie prekladov z hľadiska ich orientácie a uloženia do maltového lôžka. „Čím viac otvorov teda máme navrhnutých, tým pomalšie sa stavba realizuje. Tento fakt by však nemal zväzovať architektonický návrh, pokiaľ sú otvory na zmysluplných miestach,“ zdôrazňuje Karel Stříbrný.

 

Detaily vyžadujúce zručnosť

Pri zložitom dispozičnom riešení rodinného alebo bytového domu vzniká veľa konštrukčných detailov, kde treba eliminovať tepelné mosty, napríklad pri železobetónových prievlakoch alebo ustupujúcich podlažiach. „Tieto konštrukcie vyžadujú odborný návrh celej skladby už v samotnej projekčnej fáze – ak sa podcenila, musí to zvládnuť realizátor stavby so stavebným dozorom. Na hrúbku a typ tepelnej izolácie použitej na zateplenie už spomínaných zložitých konštrukcií následne nadväzuje izolácia v ostatných častiach rodinného, resp. bytového domu,“ upozorňuje Roman Pindeš, produktový manažér firmy Austrotherm. 

Riešenie tepelnej izolácie pri otvorových konštrukciách si tak isto vyžaduje značnú mieru zručnosti, či už v prvotnej projekčnej alebo finálnej realizačnej fáze. Ide totiž o prácne detaily, ktoré musia byť dobre vyhotovené. Mali by byť použité všetky potrebné komponenty, ktoré výrobcovia výplní otvorových konštrukcií alebo dodávatelia systému zateplenia odporúčajú (napr. parotesné pásky, ALU lišty, tepelné izolácie pri externých žalúziách). Čím je na stavbe viac otvorov, tým viac detailov musí byť zrealizovaných a o to viac vzrastá celková cena stavby. 

V neposlednom rade treba v súvislosti s tepelnou izoláciou myslieť aj na farebnosť finálnej omietky vzhľadom na danú svetovú stranu. Ak sa použijú príliš tmavé odtiene omietky, celá skladba vonkajšieho zatepľovacieho kontaktného systému sa pod vplyvom intenzívneho slnečného žiarenia viac namáha. To môže spôsobovať skracovanie očakávanej životnosti zateplenia.

 

03 foto Amy Scaife Scenario Architecture 01

ramik 3

Elegantný prechod

Dvere v interiéri by mali priestory v prvom rade spájať a zároveň zabezpečiť, aby v prípade potreby zostali jednotlivé zóny či miestnosti oddelené a zachovali súkromie obyvateľov. „Vždy je dôležité dobre navrhnúť smer otvárania dverí. Dverné krídlo môže pri nesprávnom umiestnení prekážať v pohybe. Náš profil skrytej zárubne má tú výhodu, že ho možno použiť na otváranie dverí von aj dovnútra. V interiéri je dôležité dbať aj na akustické vlastnosti dverí. Napríklad, dvere posuvné po stene majú horšie akustické vlastnosti než dvere otvárateľné, takže by nemali byť umiestnené medzi spálňou a obývacou izbou. Komplikáciám v interiéri sa vyhnete, ak si vyberiete dvere so skrytou zárubňou, ktorá má bezpečnostnú, akustickú a požiarnu odolnosť,“ odporúča David Velímský, konateľ spoločnosti Dorsis.

V interiéroch, kde nezostáva veľa priestoru pre otvorené dverné krídlo, sa uplatnia posuvné dvere. V podstate je možné zabudovať ich kamkoľvek, kde je dostatok miesta pre posuv po stene. „Kvôli zachovaniu čistoty priestoru odporúčam posuvné dvere do bezobložkového puzdra. Zabudovanie puzdra je v čase rekonštrukcie ideálne.“ V tomto prípade je potrebné pripraviť stavebný otvor, do ktorého sa puzdro osadí a následne sa obloží sadrokartónovou doskou. Pre posuvné dvere po stene nie sú potrebné žiadne úpravy, koľajnica sa jednoducho namontuje na stenu alebo na strop a dverné krídlo sa na ňu nasadí.

Dizajnovou perlou v interiéri sú dvere so skrytou zárubňou. „Je však dôležité, aby boli zároveň plne funkčné, a to najmä z hľadiska úspory priestoru – napríklad, pri nedostatku miesta možno priechod a dverné krídlo urobiť užšie, než je štandard. Naše dvere so skrytou zárubňou majú dokonca vylepšené akustické a bezpečnostné vlastnosti,“ dopĺňa David Velímský. 

 

05 celosklenena delici pricka

ramik 4

Okná riešte v kontexte
Zasklené plochy vnímame ako súčasť dispozičného riešenia veľmi intenzívne. Mnohokrát nás o kúpe nehnuteľnosti presvedčí práve dostatok svetla, ktoré vytvorí v priestore úplne inú atmosféru. Pri výbere vhodných sklenených výplní by mal mať projektant v prvom rade vedomosť o tom, čo ponúka trh. Sortiment a vlastnosti okien sa totiž prispôsobujú jeho požiadavkám. „Pred niekoľkými rokmi sa predávali len „okná“ a dnes sa predáva stavebný prvok, ktorý nás nielenže izoluje od okolitého sveta, ale dokáže eliminovať, resp. na druhej strane prepustiť ešte viac tepla a svetla a poskytne nám aj vyššiu mieru bezpečnosti. Správnym výberom okien, a hlavne sklenených výplní, dokážeme zákazníkovi ušetriť dosť veľké sumy na energiách. Každý nový dom by mal mať v projekte spočítanú energetickú bilanciu, ktorá zohľadňuje, kde je dom postavený, ako je orientovaný podľa svetových strán, či sa nachádza v blízkosti ďalšieho domu a podobne,“ hovorí Miroslav Nikodémus, marketingový manažér firmy Slovaktual.

 

06 foto Folkert Bleeker a Marc Henri Quere VILLA HINDELOOPEN Lautenbag architectuur

ramik 5

 

„Pri výbere výplní je potrebné zohľadniť stavebnú hĺbku, tepelno-technické parametre budovy (steny), ale aj parametre prestupu svetla a vetranie,“ dopĺňa Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku. Ako dodáva, izolačné trojsklá majú napríklad približne o 45 percent menšie tepelné straty ako dvojsklá pri rovnakých okrajových podmienkach. Zo slnečnej strany sa používa slnečné tienenie, a to buď zabudované alebo exteriérové. „Často je rozhodujúcim faktorom výberu výplní orientácia domu, kde sú z čelnej viditeľnej strany fasády použité kvalitné dizajnové riešenia. Naopak, v privátnej časti, „vo dvore“, sa dôraz kladie najmä na bezpečnosť z hľadiska neželaného vniknutia a funkčnosť,“ pokračuje Peter Škvaril.

V súčasnosti existuje toľko variantov výplní pre rôzne stavebné hĺbky, že je možné konfigurovať ich pre akékoľvek dispozície izieb – a to tak, aby boli vnútorné podmienky pre obyvateľov maximálne komfortné. Napríklad, posuvné riešenia a ich zdvižno-posuvné, skladacie varianty s manuálnym aj automatickým otváraním. Z pohľadu obsluhy sa pri ťažšie dostupných oknách na schodiskách alebo mezanínoch používa skryté mechatronické kovanie. Používateľ teda otvorí či zatvorí okno dotykom prsta na kľučke alebo pomocou ovládača či smartfónu. 

„V prípade balkónových dverí alebo posuvných systémov treba takisto rátať s prívodom teplého vzduchu k okennému systému, aby dochádzalo k ofukovaniu vnútorných sklenených tabúľ. Takže sme opäť u projektanta a pri riešení vykurovania. V neposlednom rade nesmieme pri takýchto systémoch zabúdať ani na tieniacu techniku alebo na siete proti hmyzu. Vždy to treba riešiť v jednom kontexte,“ uzatvára Miroslav Nikodémus.

 

06 foto Mathieu Choiselat GARDERA D Architecture

ramik 6