Predstava klienta sa v prípade poľského Kvadrantového domu zakladala na idey výrazného monobloku s plochou strechou. Zodpovedný archtitekt, Robert Konieczny, však informoval klienta o tom, že vzhľadom na situáciu, do ktorej vstupuje objekt, bude pre stvárnenie rodinného domu vhodná klasická sedlová strecha. V konečnej fáze rozhodovania našli obidve strany kompromis. Kombinovaná strešná konštrukcia je pritom len špičkou ľadovca. Jeden z blokov domu totiž funguje ako mechanicky ovládané, pohyblivé rameno.

 

Pre investora bolo dôležité, aby dom reagoval na pohyb Slnka na oblohe. Rozhodol sa preto osloviť architekta Roberta Konieczneho, ktorý v minulosti realizoval viacero projektov, vyznačujúcich sa pohyblivými konštrukciami; spomeňme aspoň Safe House či Národné Múzeum v Štetíne. A aj keď bola požiadavka klienta netradičná, pre architektov z KWK Promes bola realizácia projektu skúškou členenia priestoru.

 

dom kwadrantowy kwk promes architekti experimentalna vystavba stavebnictvo byvanie

  Foto: Jarek Syrek/KWK Promes

 

 

Problémom totiž nebolo len to, ako zakomponovať do konštrukcie domu pohyblivý blok, ale aj to, v akom kontexte sa tento blok bude nachádzať. Odkiaľ a kam bude putovať a do akej miery bude jeho prítomnosť prirodzená. Pri plánovaní dispozície sa preto architekt sústredil na funkciu domu v jeho priečnom reze. Súkromná zóna zostala situovaná na hornom podlaží, zatiaľ čo otvorené podlažie dennej zóny, pozostávajúcej z kuchyne, obývacej miestnosti a oddychovej zóny, zostalo na prízemí domu.

 

 

dom kwadrantowa kwk promes experimentalny rodinny dom stavebnictvo byvanie

  Foto: Jarek Syrek/KWK Promes

 

 

Aby sa navyše zvýraznil rozdiel medzi funkciou nadzemného podlažia a prízemia, architekti sa rozhodli pre atypickú absenciu okenných otvorov na priečelí domu. To zároveň zasahuje do uličného priestoru. Dom tak na prvý pohľad pôsobí výrazne minimalisticky a omnoho menší, než je v skutočnosti. Kontinuálne klesajúci spád sedlovej strechy prispieva k tomu, že sa objekt javí z každej svetovej strany odlišne. A tento optický klam je ďalej len podporený pohyblivým monoblokom, putujúcim počas dňa od západu na východ.

 

 

dom kwadrantowy robert konieczny experientalny rodinny stavebnictvo byvanie

 Foto: Jarek Syrek/KWK Promes

 

 

Vodiaca oceľová koľajnica, pevne zapustená do zeme, definuje trasu hydraulicky posúvaného ramena, ktoré funguje ako extenzia oddychovej zóny, resp. spa. V skorých ranných hodinách sa blok odsúva smerom od rekreačnej časti spa do záhradného priestoru. Pohyb prebieha automatizovane a je nastavený tak, aby sa so súbežne so západom slnka zastavil v kolmo nadväzujúcej obývačkovej časti. Manuálne ovládanie však pritom umožňuje zastavenie v ktorejkoľvek fáze.

 

 

 dom kwadrantowy jarek syrny kwk promes experimentalna vystavba stavebnictvo byvanie

 Foto: Jarek Syrek/KWK Promes

 

Vo svojej podstate sa tento pohyblivý blok správa ako pergola. Pozdĺž stien bloku sú nainštalované sklápacie žalúziové žalúzie, ktoré v prípade potreby zatienia celú obytnú časť. Zaujímavosťou na tejto konštrukcii však je, že ona sama funguje ako tieniaci, respektíve svetlo regulujúci mechanizmus. Vizualizácie z prípravnej fázy odhalili, že monoblok vzhľadom na svoju pozíciu voči časti dňa vrhá tieň do obývacej časti, čím klesá riziko tepelnej nepohody či prebytku svetelného žiarenia. V zime, naopak, vzhľadom na dimenzie monobloku, prechádza svetlo hlbšie do obývačky a zároveň ju dostatočne prehrieva.

 

 

dom kwadrantowy kwk promes pohyblivy rodinny dom stavebnictvo byvanie

  Foto: Jarek Syrek/KWK Promes

 

Kvadrantový dom je projektom, ktorý možno chápať ako experimentálny. Aj napriek tomu, že bol úspešne realizovaný, jedná sa o jeden z mála domov, ktoré by disponovali pohyblivým monoblokom. Pre KWK Promes je to zároveň pokračovanie línie domov, ktoré rušia hranice medzi krajinnou a rezidentnou výstavbou. Ak navyše vezmeme do úvahy aj to, že prechod z monobloku do záhrady je bezbariérový, stáva sa Kvadrantový dom príjemnou alternatívou populárneho al fresco bývania.

Pin It