Pin It

Pojem loft pochádza z angličtiny, kde lofty znamená priestorný, vzdušný, veľký. Loft má niekoľko významov, ale všetky vyjadrujú odkladací či obytný priestor pod strechou - poschodie, podkrovie, podstrešie, pôjd, senník, sklad, sýpku alebo i holubník.

 

Toto bývanie vyhovuje najmä voľnomyšlienkárom a bohémom, ktorí ním vyjadrujú svoj postoj k životu. Loftový byt je často spojený s ateliérom, lebo väčšina výrobných hál má veľké okná, ktorými sa do priestoru dostáva prirodzené svetlo, potrebné na prácu umelcov.

 

Na začiatku bol problém

NYPrvé lofty vznikli v polovici 20. storočia, keď v New Yorku po vojne krachovali menšie firmy, ktoré tam fungovali od 19. storočia a prestali stačiť priemyslovej veľkovýrobe. Do opustených budov na Manhattane sa sťahovali umelci, ktorým vyhovovalo nízke či žiadne nájomné. Nákladné výťahy ich do horných poschodí dopravili hoci aj s motorkou, olejové škvrny na betónovej podlahe im neprekážali, tak, ako ani hlučné večierky. Umelcov nasledovali ľudia z reklamy, neskôr záujemcovia o netradičné bývanie i susedov. Veď mená ako Yoko Ono, či Andy Warhol, ktorý sa v roku 1960 nasťahoval na 47. východnú ulicu, sa v súvislosti s loftmi spomínajú dodnes. Onedlho zatúžili po netradičnom bývaní aj ľudia v ďalších západných metropolách, napríklad v Londýne či Berlíne. Myšlienka využiť na bývanie opustené výrobné priestory (textilné či sklárske továrne, sklady, sýpky a mlyny) rýchlo získala priaznivcov a bývanie v lofte sa stalo módnym trendom.

Budovanie loftov malo aj iné dôvody. Pôvodné okrajové štvrte, kde tieto objekty stáli, pohltila nová zástavba a stali sa súčasťou mestských centier. To bolo pre ich majiteľov nevýhodné a začali sa presúvať do okrajových častí miest. Opustené objekty sa stali vážnym urbanistickým problémom, lebo pre priemysel boli lokality v mestských centrách drahé a neboli vhodné ani z hľadiska dopravy. Jednu z odpovedí na otázku, čo s pozemkami a priestormi v týchto lokalitách, priniesli lofty.

 

Pravidlá loftu

3dTypickými znakmi loftu sú výška a otvorený priestor. Dispozícia vychádza z pôvodnej funkcie priestoru voľne prepojeného i cez tri podlažia a tvorí viacúrovňové bývanie v jedinom otvorenom priestore nerozdelenom priečkami. Nie je dôležité, kde sa nachádza posteľ, pracovný stôl či spoločenská zóna bytu. Dôležitá je voľnosť a pocity majiteľa. K tomu nevyhnutne patria pôvodné veľké okná a svetlíky, podčiarkujúce veľkosť priestoru. Ďalšími znakmi sú priznané vysoké trámové stropy, neomietnuté steny a technické detaily, tvoriace akcenty, až dominanty interiéru. Typickým znakom je i využitie industriálnych prvkov.

Menšie sklady a výrobné prevádzky sa menia na rodinné domy loftového typu, časté sú i loftové byty v podkrovných priestoroch priemyselných objektov či obytných budov, ktoré prestali slúžiť svojmu účelu. S obľubou sa v nich uplatňujú veľkorozmerné strešné zasklenia v podobe transparentných strešných krytín a strešné okná združené do veľkých plôch.

Atraktívne a drahé
Loft ako exkluzívna záležitosť predstavuje komfortné bývanie a istý imidž, ale náklady na kúpu, rekonštrukciu a prevádzku takéhoto priestoru sú vysoké. Preto sa u nás tento štýl bývania zatiaľ príliš nerozvinul, hoci v susednom Česku sa už niekoľko loftov objavilo. Jeden z prvých veľkých projektov sa tu realizoval v roku 2001 vďaka talianskemu architektovi Albertovi di Stefano, ktorý prestaval na loftové byty secesný parný mlyn v Nuslích.

Bývanie v loftoch nie je drahé len z hľadiska nákupnej ceny, ale i prevádzky. Investori preto vychádzajú v ústrety aj ľuďom, ktorých lákajú výhody tohoto bývania, ale bez jeho negatív. Vznikajú teda menšie byty s istými kompromismi. Zachovávajú sa neobvykle vysoké stropy a miestnosti delia priečky, ale objekt si zachováva isté črty loftu. Keďže si ich zväčša kupujú samostatne žijúci ľudia a bezdetné páry, vyhovuje im skôr menšia a stredná veľkosť. Podľa architektov je kúpa loftu dobrá investícia i do budúcnosti, lebo ich cena sa bude určite zvyšovať. Továrenských hál vhodných na rekonštrukciu totiž ubúda a nové nevznikajú, takže o niekoľko rokov budú nedostatkovým artiklom.

 

Málo nábytku a voľnosť

vancLoft svojím priestorom a požiadavkami vnáša nové impulzy do tvorby interiérov. Je v ňom veľa miesta, na ploche i v priestore. Do istej miery je protikladom architektonickej typológie, ktorá je zameraná na to, aby sa jednotlivé funkcie a ich priestorové požiadavky optimalizovali. Priestorová voľnosť loftu túto zásadu ignoruje. Všetky jeho funkčné, technické i estetické požiadavky sú podriadené veľkorysému priestorovému riešeniu.
Charakteristickou črtou loftu je aj realizácia interiérov. Žiadne steny, zavesené podhľady, viditeľné technické vybavenie, jednoduchý náter na betónovej podlahe. Všetko tu pôsobí účelne a logicky. Na pozadí priemyselnej architektúry sa prezentujú nové, hodnotné technické výrobky, podlahy, povrchy, závesy, svietidlá i doplnky.

Ako sa v ňom býva

Loft v každej svojej podobe pripomína bývanie v nadštandardnom rodinnom dome alebo byte.

Lofty si často kupujú solventní mladší ľudia, pre ktorých je prvoradý dostatok voľného priestoru na bývanie i prácu – obytný ateliér pre architekta, scénografa či módneho návrhára, nahrávacie, dizajnérske či tanečné štúdio, prípadne výstavný priestor pre galeristu.

Loft charakterizuje veľká svetlá výška (štyri až šesť metrov) a jeho jediné podlažie sa využíva na viacúrovňové bývanie tak, že do jestvujúceho podlažia sa vstavajú jedno či dve medzipodlažia. Denná - spoločenská časť - je v spodnej úrovni, pracovná časť v druhej úrovni a nočná, pokojná časť býva umiestnená celkom hore, v tretej úrovni.

Priestor loftu sa od klasického veľkopriestorového bytu líši dynamickejším členením priestoru, kde zónu na spánok, zónu na prácu i zónu na prípravu stravy a hygienu oddeľujú len transparentné či mobilné deliace steny.

Výhody aj nevýhody
ltK výhodám loftu patrí vzdušnosť a dokonalé presvetlenie. Interiér osvetľujú najmä strešné okná, svetlíky či transparentné sklené strešné krytiny. Samozrejmosťou je však dostatočné clonenie počas horúcich letných dní.

Loftový obytný priestor však má i nevýhody - veľký priestor, veľké okenné otvory, s tým súvisiace tepelné straty a teda i viac financií na udržanie vhodnej vnútornej klímy. Ani rodinám s menšími deťmi sa bývanie v lofte neodporúča, lebo jednotliví členovia v ňom nemajú dostatok súkromia. Toto bývanie nie je vhodné ani pre ľudí, ktorí nemajú radi veľké neosobné priestory. Naopak, hodí sa pre kreatívne osoby, lebo podporuje ich tvorivosť, fantáziu, invenčnosť a rozlet.

 

Pravý a nepravý loft
Pravý loft v podstate nedelia žiadne priečky a skutočné miestnosti v ňom nenájdete. Jeho otvorený priestor nabáda ku komunikácii a sociálnemu kontaktu, ale prináša stratu súkromia, čo môže spôsobovať isté napätie, hoci najnovšie projekty zohľadňujú i praktické aspekty bývania. Šírenie pachov, hluku a úniky tepla, ktoré výrazne zvyšujú finančnú náročnosť loftového bývania, eliminuje použitie vhodných materiálov a riešenie interiérov. Napriek tomu platí, že loft je viac bývaním pre mladých.

Väčšina budov využívaná na lofty máva skeletový a nie stenový konštrukčný systém, takže vložiť poschodie nie je stavebným problémom. Problémom sú však vysoké jednoduché rámové okná, ktoré vpúšťajú dostatok svetla, ale uniká nimi veľa tepla. Úniku tepla možno zabrániť použitím veľkého nerozdeleného skla osadeného do pôvodného rámu či nahradením starých rámov hliníkovými s dvojitými sklami.

 

Kde ich hľadať

berlin

Kto hľadá loft, musí naozaj starostlivo pátrať. Väčšina samostatných priemyslových objektov už zmizla, alebo boli prestavané. Záujem developerov dnes vzbudzujú tzv. brownfields (hnedé polia), ktoré však bývajú zoskupením rôznych nefunkčných priemyslových zón a areálov - vojenských i poľnohospodárskych, s rozpadajúcimi sa budovami. Veľká rozloha areálov a rôzne typy stavieb umožňujú vybudovať atraktívne bývanie i malé obchodíky, kaviarne a kancelárie. Toto riešenie sa javí ako najvhodnejšie. Odpadá tu i problém s úpravou exteriéru a architekti môžu ovplyvniť nielen vzhľad obytných budov, ale aj ich okolia.

Pin It