Uprostred drsnej a chladnej zeme Ilulissatu, v tesnej blízkosti k fjordu, zapísaného do prírodného svetového dedičstva UNESCO, bude stáť nové výskumné centrum Icefjord Centre. Objekt, ktorého línie sa na horizonte črtajú len ako prízrak vystupujúci spod večne zamrznutého terénu, sa stane súčasťou novej stratégie cestovného ruchu Grónska. 

Západné pobrežie Grónska je jedným z najsevernejšie položených turistických miest na svete. V Ilulissate, najväčšom meste tohto regiónu, žije sotva 5000 obyvateľov. Napriek tomu predpokladajú mestskí zastupitelia ročný príchod okolo 25 000 turistov. A výskumné centrum hrá v tomto prípade významnú úlohu. Vláda do tohto projektu investovala až 23 miliónov v očakávaní rozvoja ekonomiky v Quaasuitsupskom okrese. Icefjord Centre je však len jedným z mnohých signálov zmien, A na vlne modernizácie sa spolu s Grónskom "vezú" predovšetkým dánski architekti. V prípade zmieňovaného Icefjord Centra je reč o architektke Dorte Mandrup-Poulsenovej. Práve ona navrhla spolu so svojím tímom z kancelárie Dorte Mandrup Arkitekter budovu výskumného centra, ktoré bude ústredným bodom, spájajúcim odborníkov s verejnosťou, prichádzajúcou do tamojšieho údolia Sermermiut za pohyblivým ľadovcom na hladine fjordu Icefjord. 

 

 

icefjord centrum gronsko architektura casopis sab stavebnictvo byvanie

  Foto: Dorte Mandrup Arkitekter

 

Tento fjord je zároveň hlavným dôvodom, prečo sa architekti Dorte Mandrup Arkitekter rozhodli podieľať na realizácii tohto projektu. Výskumné centrum bude slúžiť na geologický výskum histórie a budúcnosti klimatickej situácie na Zemi. V spolupráci s dánskym štúdiom Innovation Lab pripravili riešenie, ktoré by v maximálnej možnej miere rešpektovalo charakter krajinného rázu. Výsledkom prípravnej fázy, pozostávajúcej z analýzy Vysvetľuje Jarle Funk Kondrup z Innovation Lab: "Konceptu rozvoja predchádzala rozsiahla kultúrna štúdia. Zaoberali sme sa otázkami ako dostupnosť, výnosnosť či opodstatnenosť objektu. Až potom, čo sme si vyjasnili tieto aspekty, mohli sme všetky poznatky implementovať do podoby architektonického stvárnenia." 

 

 

icefjord centre dorte mandrup polarna architektura casopis sab stavebnictvo byvanie

  Foto: Dorte Mandrup Arkitekter

 

Na nerovný terén nespútanej prírody nadväzuje aj samotné konštrukčné riešenie Icefjord Centra. Voľba skeletu s L pôdorysom a strechy z výrazným previsom, prispievajú k tomu, že stavba vstupuje do krajinného prostredia bez jeho výrazného narušenia. Východiskovou bola v tomto prípade konštrukcia strešného krovu, pod ktorým sa nachádza pasáž s kaviarňou. Zvažujúca sa asymetrická strecha má zároveň funkciu výstupnej vyhliadkovej plošiny.

 

Icefjord Center6

  Foto: Dorte Mandrup Arkitekter

 

Dorte Mandrup-Poulsen opisuje stavbu poeticky, v snahe vyjadriť jeho nenútený vzhľad ako krídlo nočnej sovy, vylietajúcej zo svojho úkrytu. Ľahkosť stavby bola opticky docielená voľbou odhalených krokiev, postupne stúpajúcich smerom k prostrednej sekcii, od ktorej ďalej klesajú späť k zemi. Dva protiľahlé celky sú riešené tak, aby v konečnom dôsledku pôsobili harmonicky a zároveň dodávali ostatnej scenérii žiadanú dynamiku prostredníctvom opticky sa meniacej formy v perspektíve návštevníkov prichádzajúcich sem za účelom pozorovania západu či východu slnka v čase polárnej noci. 

 

 

icefjord centre sneh polarna architektura casopis sab stavebnictvo a byvanie

 Foto: Dorte Mandrup Arkitekter

 

Je len jedným z projektov, ktoré sa na tomto odľahlom ostrove realizujú. Spolu s ním boli predstavené vízie pre modernizáciu letiska Ilulissat. Samozrejme, ak hovoríme o záujme dánskych architektov, nemožno neočakávať prítomnosť Bjarkeho Ingelsa, ktorý navrhol pre hlavné mesto Nuuk futuristickú budovu Národnej galérie. Grónsko, miesto, ktoré doposiaľ spalo pod ľadom, sa prebúdza k životu. A je možné predpokladať, že moderná architektúra, ktorá vystupuje z jeho údolí, je fenoménom, ktorý bude v nasledujúcich rokoch, čoraz trúfalejší. Pretože práve tu je potenciál pre nastolenie celkom nových postupov, hľadanie neobvyklých riešení a experimentovanie s formami, ktoré dokážu dať Grónsku novodobú identitu. Tunajšie developerské napredovanie je síce opatrné a deje sa pomaly. No táto krajina neomylne smeruje a mení sa práve tak, ako ľadové kryhy unášané po vodnej Icefjordu. 

 

 

 

 

Pin It