Rezervoar pribehov

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú vám niektoré domy sympatické? Prečo pri pohľade na nejakú stavbu okamžite pocítite neprekonateľnú túžbu stať sa jej majiteľom a užívať si každý jej centimeter štvorcový? Dom v novovzniknutej developerskej zóne východného Amsterdamu nám bol takisto veľmi sympatický, už od prvej chvíle. No prvoplánová náklonnosť hneď prerástla do úprimného obdivu, keď sme odhalili aj myšlienku tohto diela. A teraz sa nám páči ešte viac.

 

Podobne, ako šaty robia človeka, aj dom prezentuje jeho fasáda, či celková vizuálna stránka architektonického riešenia. Rodinná mestská stavba z dielne holandskej kancelárie Egeon Architects túto skutočnosť len potvrdzuje. Jej príjemný vzhľad sa ľudom prívetivo prihovára už z ulice. Fasádu „od podlahy“ zahaľuje drevený obklad, pričom okenice z toho istého materiálu umožňujú premenu z rodinného domu na veľký drevený monoblok. Túto hranatosť čiastočne narúša točité schodisko, ktoré vytvára samostatný prístup do pracovnej zóny domu, umiestnenej na najvyššom podlaží. Predstavuje jeden z funkčných bonusov sofistikovaného riešenia objektu, ktoré sa plne prispôsobuje potrebám obyvateľov.

 

Rezervoar pribehov 02

 

Overené v praxi

Dom sa nachádza na jednom z umelo vytvorených ostrovov Rieteilanden (v preklade trstinová zem), ktoré vybudovali na jazere Ijburg. Voda je prítomná všade navôkol, čo poskytuje domovu v urbanizovanej zóne pokojnú vidiecku atmosféru. Spätosť s prírodou však podčiarkuje aj charakter stavby. V zadaní klienta totiž stálo, že dom musí byť postavený tak, aby plne rešpektoval pomerne nepriepustné miestne regulatívy, musí poskytnúť priestor pre oddych aj prácu s možnosťou separátneho využitia týchto funkčných zón a má byť postavený z čistých a udržateľných materiálov, príjemných na pohľad aj na dotyk. Osloviť kanceláriu Egeon Architects bol dobrý ťah. Ako tvorcovia totiž spájajú poznatky z architektúry, environmentálnych smerov a  produktového dizajnu. Vyznávajú myšlienku, že základom každej stavby nie je len očarujúci vzhľad, ale najmä riešenie vytvorené na mieru a s dlhotrvajúcim efektom, teda zohľadňujúce princípy udržateľnosti. Samotný dizajn však nezavrhujú, práve naopak, podľa nich sa mu má v rámci celku vy-členiť pevné miesto, pretože pomáha používateľom identifikovať sa s  obývaným objektom. Navrhujú výlučne stavby z prírodných materiálov a postavené udržateľnými konštrukčnými metódami. Ich vášeň pre inovatívne stavebné riešenia sa prejavuje aj v tom, že si niektoré detaily nechávajú zhotovovať v mierke 1:1, aby si ich overili v praxi. Jednoducho, žiadne atypické riešenia nemôžu existovať iba na papieri...

 

Rezervoar pribehov 05

Fasádu zahaľuje drevený obklad, pričom vďaka okeniciam z toho istého materiálu umožňuje premenu z rodinného domu na veľký drevený monoblok.

Rezervoar pribehov

Rezervoar pribehov

Kým druhé podlažie, ktoré je vyhradené spálňovej časti domu, je uzavretejšie, najvyššie podlažie s kanceláriou ponúka otvorené výhľady do okolia, rozľahlú terasu, ale aj pôsobivú kúpeľňu s dvoma celozasklenými stenami.

 

 

TAKMER MATEMATICKY STROHO VYHOTOVENÁ STAVBA PÔSOBÍ VO FINÁLNEJ ÚPRAVE MIMORIADNE MÄKKO A PRIATEĽSKY.

 

Office na streche

Podlažná plocha 225 m2 a obstavaný priestor 700 m3 sú rozložené na troch nadzemných podlažiach, pričom stavba dodržiava tradičný model rozdelenia aktivít medzi dennú časť na prízemí a spálňovú zónu na poschodí. Nadstavba, resp. tretie nadzemné podlažie je prídavkom, ktorý vyplynul z požiadavky majiteľov na zriadenie samostatných kancelárskych priestorov s oddeleným vstupom. Architekti však postupovali inak, než by sa možno očakávalo. Pracovnú zónu s oddeleným vstupom zvonku sústredili namiesto spodnej časti na najvyššie poschodie a  prepojili ju s prízemím pôsobivým točitým schodiskom. Výstup nahor však stojí za to – tretie podlažie sa totiž kompaktným spôsobom integruje do stavby, ale na rozdiel od nižších poschodí ponúka veľké zasklené plochy s panoramatickým výhľadom na okolitú krajinu, veľkú terasu, ale aj zasklenú kúpeľňu so sprchou. Vzniká tak ideálne nerušené útočisko rodičov, ale aj reprezentatívny priestor pre pracovné návštevy. Na prízemí si zasa domáci môžu vychutnávať rodinné aktivity v priestore, v ktorom interiér plynule prechádza do exteriéru, a to bez akýchkoľvek obmedzení prípadnými schôdzkam s klientmi v priebehu dňa.

 

 

Rezervoar pribehov

Rezervoar pribehov

 

Odolná v každom ohľade

Hoci ide o takmer matematicky stroho vyhotovenú stavbu na báze dreva, jej interiér aj finálna úprava v exteriéri pôsobia mimoriadne mäkko a priateľsky. Dôraz sa kládol na výber materiálov a ich použitie v prirodzenej podobe. Architekti sú toho názoru, že stavby nemusia byť úplne „dokončené“, čím narážajú na také riešenia, ktoré si do budúcnosti nechávajú otvorené možnosti na prípadné zmeny. Potreby rodiny, ktorá zahŕňa minimálne dve generácie – rodičov a  deti – sa, logicky, počas niekoľkých rokov menia. Riešiť stavbu iba podľa aktuálnych požiadaviek obyvateľov je preto nemysliteľné, a to nielen z pohľadu rodinných udalostí, ale najmä z hľadiska udržateľného developmentu. Podľa slov architektov sú našou budúcnosťou stavby „odolné“ voči celoživotnému cyklu, ktoré nefungujú iba ako dočasné útočiská pre rodiny, ale skôr akési „rezervoáre príbehov“.

 

Úsporný v každom detaile

Z  konštrukčného hľadiska bolo najväčšou výzvou zakomponovať okenné rámy do konštrukcie domu a strešného prekrytia nad terasou tak, aby vytvárali súvislý pás. Drevené súčasti stavby však tvorí kvalitné drevo s certifikátom FSC (pochádzajúce zo zodpovedne obhospodárovaných lesov), ktoré sa neupravovalo takmer žiadnou farbou: konštrukcia je kombináciou borovicového a laminovaného dreva a  OSB3 dosiek, fasádu pokrýva západný červený céder, schodisko a okná sú vyhotovené z dreviny iroko. Celá konštrukcia je rozložiteľná na jednotlivé demontovateľné kusy. Tepelnú pohodu v  interiéri zabezpečuje nízkoteplotné podlahové kúrenie, dom sa však vykuruje a  chladí aj pomocou tepelného čerpadla. Ventilačný systém kontroluje obsah CO2 v prijímanom vzduchu. Dôležitú úlohu zohrávajú kvalitné tepelné izolácie, vegetačná strecha s  vysadeným rozchodníkom navyše zlepšuje izolačné vlastnosti celej stavby. Ani teplo zo slnečného žiarenia nevyjde nazmar, ale zužitkúvajú ho slnečné kolektory. Na oknách sa použilo špeciálne sklo, ako aj drevené okenice, zabraňujúce prehrievaniu interiéru. Veľká pozornosť sa venovala aj dôslednému odstráneniu tepelných mostov či ideálnej orientácii domu. Vďaka týmto aspektom sa architektom podarilo vytvoriť nielen architektonicky pôsobivý objekt s  príjemným rodinným zázemím, ale zároveň dom v nízkoenergetickom štandarde, ktorý je úsporný v každom detaile.

text Anna Salvová foto Chiel de Nooyer

Pin It