275375

Hlavný zhotoviteľ bytového domu STEIN 2 - YIT Slovakia a. s.opäť dokázal, že aj novostavba môže harmonicky zapadnúť do už existujúcej výstavby. S rešpektom k špecifikám a historickým súvislostiam daného územia a s naplnením súčasných potrieb rozvoja.

 

Nie je novostavba ako novostavba. Takzvané králikárne vystriedali stavby ktoré rešpektujú okolitú zástavbu aj potreby ľudí, ktorí budú žiť v nich aj jej okolí. Jedným z takýchto bytových domov je STEIN 2 v lokalite mestskej časti Staré Mesto – Bratislava I, ktorý, susedí a nadväzuje na objekty evanjelického kostola, farského úradu a administratívnej budovy so zachovaným objektom Spilka – pozostatku bývalého pivovaru Stein.

 

275378

 

Urbanistický návrh rešpektuje špecifiká a historické súvislosti daného územia ako aj súčasné potreby rozvoja. Vytvára tak plnohodnotný mestský blok formou viacpodlažnej zástavby mestského typu vytvárajúci kompaktný a bezpečný vnútroblok pre svojich obyvateľov a verejný park s mestskou zeleňou. Nadzemnú časť tvoria bloky viacpodlažných bytových domov variabilne výškovo a priestorovo prispôsobené, vychádzajúce z histórie postupného vývoja zástavby v danej lokalite.Jeden z blokov zahŕňa aj typ prízemných bytov s predzáhradkami orientovanými do parkového vnútrobloku.

 

275382

 

Zostávajúce časti prízemných uličných fasád sú tvorené menšími obchodnými prevádzkami s jednotným grafickým vizuálom. Nadzemné objekty vytvárajú medzi sebou kompaktný a zároveň dostatočne priestranný vnútroblok členeným na viaceré zóny. Dominantami sú detské ihrisko a kaskádové sedenie obložené dreveným obkladom.

 


Budova je navrhnutá ako dosko-stenový priečny nosný systém. Nosné sú priečne steny a čiastočne obvodové steny. Do priečnych stien sú vyvesené pozdĺžne steny v okolí chodieb. Výplňové murivo obvodových stien a deliace priečky bytových jednotiek sú murované z tehál POROTHERM Profi. Ostatné murované konštrukcie sú z presných tvárnic YTONG.

 

275387


Povrchovú úpravu fasád tvorí certifikovaný kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s organickou omietkou, ktorá je prevedená v rôznych finálnych povrchových úpravách kvôli vizuálnemu členeniu fasád. Použitá je šúchaná omietka, stierka ako imitácia betónu, organický obklad so vzhľadom tehlových pásikov a prevetrávané fasádne obklady.

 

275389

285082

 

Návrh svojím tvaroslovým plnohodnotne rešpektuje zásady presvetlenia, akustickej pohody a zachovania vizuálneho súkromia ako aj ďalšie architektonické a urbanistické kritériá vyplývajúce z územného plánu a platnej legislatívy. Stavba spĺňa požiadavky vysokého štandardu na bývanie i z hľadiska architektonického stvárnenia a použitých materiálov.

 

285085

 

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Realizácia:
07/2015 – 06/2019

Foto: YIT Slovakia a. s.
Text: redakcia, Stavba roka

 

 

 

 

Pin It