lifepark residence

Je jedinečný nielen polohou a svojím charakterom, ale najmä tým, že jeho realizáciu komplexne zastrešuje jediný subjekt – spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., a to ako investor, realizátor výstavby i priamy predajca. LifePark Residence je kvalitný bytový komplex, ktorý slúži svojim obyvateľom a zveľaďuje okolie. 

 

STAVEBNÁ SEKCIA

Čo považujete na diele, ktoré získalo prestížne ocenenie CE ZA AR 2020, organizované Slovenskou komorou architektov a ktorého autormi sú architekti Michaela a Juraj Hantabalovci, zo stavebného hľadiska za výnimočné?

Zo stavebného hľadiska považujeme tento projekt za výnimočný kvôli  dvom zásadným prvkom. Prvým z nich je jednoznačne drevená prevetrávaná fasáda. Myslím, že ťažko by sme v hlavnom meste našli stavbu s podobne navrhnutou fasádou, ktorá celý projekt zmäkčila a zjemnila do tejto podoby a tým vniesla kúsok prírody práve do tej časti mesta, v ktorej by mal byť takýto typ stavby bežným javom. 

Druhým zásadným prvkom  je vnútorné presklené komunikačné jadro, ktoré umožnilo polovicu objektu výškovo posunúť o pol podlažia, čo zatraktívnilo a skvalitnilo vnútorné komunikačné priestory. 

 

lifepark residence

 

Mohli by ste nám prezradiť, čo v rámci výstavby, bolo najväčšou výzvou? A čo vás najviac teší, že sa podarilo úspešne zrealizovať?

Najväčšou výzvou pri realizácii bola lokalita. Na hradnom kopci nás čakal stiesnený malý priestor v blízkosti už stojacich a obývaných bytových domov. Prvou ťažkou úlohou bola realizácia výkopovej jamy o hĺbke 10 metrov s klincovaním stien, ktorá sa realizovala pomocou ťažkej techniky a s čo najmenším obmedzením fungovania okolitého sveta. Keďže pozemok bol naozaj veľmi tesný, žeriav, ktorý slúžil na obsluhu výstavby rodinného domu s bytovým domom bol zbudovaný priamo v stavbe bytového domu.  V zásade lokalita bola výzvou počas trvania celej výstavby projektu, pretože s tým súvisela celá koordinácia stavby, betonáže, dovoz materiálu, odvoz odpadu, jednoducho celá stavba sa musela tejto lokalite prispôsobiť v čo najväčšej miere. Som rád, že sa nám podarilo postaviť výnimočné dielo, na výnimočnom mieste a napriek všetkým výzvam splniť očakávania klienta a teším sa o to viac, pretože tento projekt ocenila aj široká odborná verejnosť.

DEVELOPERSKÁ SEKCIA

Prečo a ako ste si vybrali práve architektonický ateliér Hantabal architekti?

Architektonický ateliér Hantabal architekti pôsobia na trhu od roku 2009. Za ich menom stoji mnoho zvučných a zaujímavých  projektov. Každé architektonické riešenie posudzujú podľa predpisov daného územia a architektúry regiónu. Oslovil nás nielen ich zmysel pre minimalizmus, ale aj  ich skúsenosti a dlhoročná prax, ktorá sa podpisuje na všetkých projektoch. Komunikácia na profesionálnej úrovni, premyslené detaily už pri prvom náčrte, čisté línie. To sú hlavné aspekty, ktoré nás presvedčili.

 

 

Foto Michal Pristaš Ing Karol Chripko

 

 Michal Pristaš (vľavo) a Karol Chripko zo spoločnosti Strabag.

 

 S projektom, ktorý získal prestížne ocenenie CE ZA AR 2020, organizované Slovenskou komorou architektov, ste vstupovali do náročnej lokality. Aké boli vaše priority v rámci diela, no i okolia celkovo? 

Bratislava je veľmi rôznorodá. Jej rôznorodosť vnímam prostredníctvom meniacich sa mestských prostredí na pomerne malom priestore. Tá sa zrkadlí aj v lokalite, kde je umiestnený náš projekt Lifepark Residence. Hradný kopec, Horský park v bezprostrednej blízkosti, nie veľké, ale o to krajšie historické jadro Bratislavy. 

Tieto tri špecifikácie boli pre nás výzvou vytvoriť niečo, čo ich bude podčiarkovať a vyzdvihovať do popredia.

Preto sme sa rozhodli pre vytvorenie lukratívnejšieho projektu pre náročnejšieho klienta, ktorý vie nájsť prepojenie prestíže, luxusu, použitia prírodných materiálov a vzdušnosti pod jednou strechou.

Vytvorili ste veľmi kultivovanú stavbu, i prostredie okolo nej. Aké sú vaše zásady pri tvorbe projektov tohto či podobného charakteru? Na čo kladiete najväčší dôraz? 

Pri výbere našich projektov zohráva hlavnú úlohu lokalita a infraštruktúra. Tak ako to bolo aj pri projekte Lifepark Residence, ktorý je jedinečný práve svojou polohou už v spomínanej blízkosti Horského parku. Na danú lokalitu následne zadefinujeme štandard a naplnenie potrieb potencionálnych cieľových klientov. Teda ku každému projektu pristupujeme individuálne. Pri všetkých projektoch však kladieme dôraz na kvalitu a originalitu, najmodernejšie technológie, ale aj na citlivý prístup k životnému prostrediu. Vyše 600 doteraz úspešne zrealizovaných projektov skupiny STRABAG Real Estate v úzkej spolupráci so stavebnými divíziami koncernu STRABAG v krajinách CEE je toho dôkazom.  

Pin It