architektura zdravie

Sú priestory, v ktorých sa cítime nadnesene, harmonicky či uvoľnene, no aj také, ktoré v nás spôsobujú nervozitu, či vnútorné pnutie.

 

Už dávno je dokázané, že architektúra prispieva k fyzickému zdraviu, ale ovplyvňuje aj naše emócie a prežívanie. Mnohí architekti navrhujú svoje projekty v súlade so zdravým prostredím a zohľadňujú faktory ako je prirodzené vetranie a osvetlenie, reguláciu hluku a správny výber materiálov a nábytku, no stále sa málo z nich sústreďuje na psychológiu priestorov, ktorá priamo pôsobí na duševné zdravie a dokonca aj správanie človeka.

 

architektura zdravie

 

Variabilný nábytok prispieva ku kreativite

Napríklad v pracovných priestoroch existujú kľúčové stratégie na zlepšenie pohody spolupracovníkov. Variabilné priestory a nábytok poskytnujú rôzne usporiadania, ktoré umožňujú väčšiu kreativitu a zároveň prispievajú k zníženiu monotónnosti práce optimalizáciou priestorového zážitku.

 

architektura zdravie

 

Vytváranie priestorov pre spoločenskú interakciu aj súkromie je nevyhnutné k tomu, aby si ľudia mohli vybrať ten najideálnejší priestor pre aktuálnu pracovnú aktivitu. Okrem toho sa stále viac hovorí o biofilickom interiérovom dizajne, ktorý vychádza z prírodného prostredia a vytvára zdravé prostredie pre prácu, či domácnosť.

Verejný priestor a duševné zdravie

Rovnaký princíp ako pre interiéry však platí aj pre urbanizmus. Napríklad podľa dánskeho architekta Jana Gehla verejný priestor priamo súvisí s duševným zdravím človeka, a dokonca vzťah medzi ľuďmi a budovami ovplyvňuje celú spoločnosť. Podľa Gehla „zážitok dobrého pocitu a pohody v meste je úzko spätý s tým, ako mestský priestor harmonizuje s ľudským telom, ľudskými zmyslami a priestorovými rozmermi“.

 

architektura zdravie

 

Preto je pri mestskom plánovaní dôležité brať do úvahy spoločenské potreby, dostatok verejného priestoru bez dopravných prostriedkov a zeleň, ktorá je mimoriadne prospešná napríklad pre znižovanie stresu, depresie, astmy a srdcových chorôb.

Pin It