Pin It

24. 11. 2017

S originálnymi riešeniami, materiálmi a funkciami sa prihlásili študenti do súťaže v dizajne nábytku Cena profesora Jindřicha Halabalu.

752

Na Zvolenskom zámku vyhlásili najlepšie študentské projekty v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu. Cena profesora Jindřicha Halabalu sa koná striedavo na Slovensku a v Českej republike.

V aktuálnom trinástom ročníku sa na súťaži zúčastnilo 52 študentov s 54 prácami. Porota posudzovala diela mladých autorov zo šiestich univerzít a vysokých škôl, ktoré sa zaoberajú dizajnom.

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov.

Práve toto pracovisko zorganizovalo spolu s Drevárskym kongresom ZSVTS Zvolen v októbri 2004 Medzinárodné sympózium „Nábytok 2004“, na ktorom pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu, a ako poctu jeho celoživotnému dielu, vyhlásili 1. ročník študentskej súťaže.

Odvtedy sa Cena profesora Halabalu koná každý rok. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky).

Výsledky nábytkového dizajnu

1. Dizajn nábytku – klauzúrne práce/semestrálne

Hlavná cena: INA
Miroslav Truben - Vysoká škola výtvarných umení
Stolička INA je založená na výraznej redukcii objemu. Zmenšením plochy na sedenie, definuje spôsob sedenia a zabraňuje nevhodnému skrčenému sedeniu.

817817817

Ocenenie: FoGroo
Richard Sekerák - Technická univerzita vo Zvolene
Výškovo nastaviteľné sedenie pre nastavenie optimálnej výšky podľa klienta. Rozložením dosiahneme sedenie s príručným stolíkom. Výrobok vyrobený z plastu pre ľahšiu manipuláciu.

855

854

2. Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa

Hlavná cena: Ohnisko – horiaca diera
Edgar Ondroušek - Technická univerzita vo Zvolene
Ide o otvorené ohnisko určené pre privátnu sféru na posedenie na terasách a v záhradách moderných rodinných domov. Snahou bolo dosiahnuť naplnenie myšlienky kontinuity medzi človekom a prírodou v dnešných veľkomestách s nedostatkom zelene. Vzniklo tak moderné ohnisko s krycou funkciou, ktoré zároveň obohatí pozemok o kúsok umenia.

904

905905905

Ocenenie: Kido
Štefánia Sekanová - Slovenská technická univerzita v Bratislave
Kido je set úložných prvkov určených pre detské izby. Pre set je špecifická plocha z perforovanej preglejky, ktorá sa v určitej podobe opakuje na každom kuse setu a umožňuje hru, interakciu, variabilitu, individualizáciu. Perforácie na stenách nábytku umožňujú pripevňovanie rôznych doplnkov podobne, ako je to napríklad pri stenách na náradie určených pre domácich majstrov a umožňuje dieťaťu prispôsobovať nábytok aktuálnym potrebám i meniacim sa požiadavkám na základe veku. Nábytok slúži širokej vekovej kategórii vďaka svojej neutrálnej minimalistickej estetike, ktorú možno dotvárať a prispôsobovať na základe aktuálnych potrieb či nálad dieťaťa.

752

755755755

text: bk
foto: Cena profesora Jindřicha Halabalu

Pin It