Keď sa stretnú ľudia s citom pre výnimočný dizajn a výnimoční ľudia s ušľachtilým cieľom a veľkým srdcom – takto v skratke by sme mohli opísať 2. ročník benefičného koncertu s názvom „Som aký som.“ V priestoroch penziónu Kalvín Restaurant & Penzion sa pod záštitou osobnosti Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Ing. Ladislava Dobrodenku CSc. – konala benefičná akcia, na ktorú organizátor a majiteľ developerskej spoločnosti O.M.C. Invest – Mário Červenka – pozval spolu s manželkou Jankou rôznych hostí z verejného života i podnikateľského prostredia, aby spoločne podporili dobrú vec.

koncert kalvin wood

Na druhom ročníku benefičného koncertu, ktorý sa konal 22. marca v Rastislaviciach, vystúpili šansoniérka Janka Gavačová s gitarovým sprievodom a vynikajúci klavírny virtuóz Jozef Hollý s kapelou. Jozefa Hollého dopĺňalo sláčikové trio. Ich vystúpenia boli venované občianskemu združeniu Čistá duša z Trenčína.

Na dobrú vec
„Myšlienka benefičného koncertu sa zrodila u nás, aby sme podporili občianske združenie Čistá duša. Spolupracujeme s nimi už dlhšiu dobu, viac ako 5 rokov. Nie je to len o tom, že im odovzdávame finančné prostriedky, ale chceme, aby to brali tak, že je to naša vďaka týmto dámam za to, čo robia pre zdravotne hendikepovaných,“ prezradil Mário Červenka, podnikateľ a organizátor akcie o PhDr. Márii Trenčanovej a PhDr. Eve Mišovcovej z OZ Čistá duša. „Ako povedala pani doktorka Trenčanová vo svojom príhovore, prvý impulz bol v tom, že ich podporoval pán inžinier Dobrodenka, osobnosť Slovenskej priemyselnej komory. Na základe našich vzťahov, či už podnikateľských alebo súkromných, nás oslovil pomôcť združeniu. Spriatelili sme sa a rozhodli sa využiť časť našich financií na dobrú vec. Okrem hmotných darov ich podporujeme aj tými nehmotnými. Minulý rok boli u nás v penzióne klienti združenia na dva dni, mali zabezpečené ubytovanie, stravu a program v spolupráci s Thermal Kesovom vo vedľajšej obci,“ doplnil Mário Červenka.

omc invest koncert

Vzájomná symbióza
Pri výbere účinkujúcich si manželia Červenkovci spomenuli na vianočný večierok spred pár rokov v Hoteli Kaskády, kde videli vystupovať Jozefa Hollého so sprievodom. Pre tento špeciálny večer k nemu prizvali aj sláčikové trio. „S Hotelom Kaskády stále spolupracujeme a obmieňame postupne nábytok v celom hotelovom zariadení. Vzájomná symbióza s ním nám priniesla aj tento efekt,“ vysvetlil toto prepojenie Tomáš Rožič, riaditeľ divízie Kalvín THE REAL WOOD, ktorá akciu spoluorganizovala.

Na zozname pozvaných hostí z verejného života i podnikateľského prostredia, ktorí benefičný koncert podporili formou zbierky, sa ocitol aj Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň, a. s., Ladce: „Koncert bol úžasným zážitkom. Dôležitá bola už samotná účasť, prečo sme tu všetci boli. Niektorí ľudia sú v situácii, že si nevedia sami pomôcť a svet by bol spravodlivejší, keby tí, ktorí majú viac, dali niečo z toho tým, ktorí sú v núdzi. Aj človek, ktorý obdaruje dostane dar v podobe dobrého pocitu,“ vyjadril svoje pocity bezprostredne po koncerte.

kalvin wood koncert

Tí, ktorým treba pomáhať
Finančný výťažok zo zbierky aj príspevok od samotných organizátorov putovali do rúk OZ Čistá duša, ktoré zastupovali jeho zakladateľky Mária Trenčanová a Eve Mišovcová. Tie spojili spoločné osudy. „Naše združenie vzniklo v roku 2011. Robili sme špeciálnych pedagógov na strednej škole a vtedy nás oslovili či nechceme zriadiť takéto zariadenie v Trenčíne. Naši klienti sú dospelí prijímatelia sociálnej služby s viacnásobným postihnutím, mentálnym aj telesným. Poskytujeme im pomoc ambulantnou formou, takže ráno prichádzajú do zariadenia a niektorých aj vozíme. Ako prví v rámci kraja sme založili vlastný folklórny súbor Čistá duša. Prevádzame rôzne druhy terapií ako psychoterapiu, ergoterapiu, dramatoterapiu... Klienti k nám chodia s radosťou a sú pre nás povzbudením a aj keď majú svoj hendikep, vedia dávať veľa lásky. Robíme s nimi aktivity aj v rámci voľného času, sme nielen pedagógovia, ale fungujeme ako komunita a ich druhá rodina. Týmto by som chcela poďakovať pánu Dobrodenkovi s manželkou Olinkou aj pánu Červenkovi s manželkou Jankou, ktorí sú našou oporou a majú veľké srdce pre zdravotne znevýhodnených. Sme radi, že stoja pri nás. Minulý rok sme tu s klientmi v penzióne strávili dva dni, bolo to pre nich veľkým obohatením a spomínajú na to doteraz. Už teraz sa tešia na ďalší, tohtoročný výlet,“ povedala Mária Trenčanová.

koncert sek

Zľava: Mária Trenčanová, Mário Červenka, Janka Červenková, Oľga Dobrodenková, Ladislav Dobrodenka a Eva Mišovcová

Pravé celebrity
Význam benefičnej akcie a pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú výstižne zhrnul Ladislav  Dobrodenka, ktorý prevzal patronát nad oboma doterajšími ročníkmi: „Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale zároveň aj z tej, ktorú daruje. Preto by sme mali byť ústretoví k tým, ktorých osud ochudobnil nielen o zdravie, ale aj o takzvanú dokonalosť. Toto benefičné stretnutie sa koná s cieľom nielen spoločensky, ale aj morálne a finančne uznať záslužnú prácu pani Márie Trenčanovej a Evy Mišovcovej z občianskeho združenia Čistá duša. Chcem vyjadriť úctu týmto dvom dámam a pokiaľ sa dá, aj pomôcť. Pustili sa do takejto sizyfovskej úlohy, ktorá nie je dostatočne spoločensky ani finančne ocenená a napriek tomu ju robia. Toto sú pre mňa tie pravé celebrity."

Text: redakcia SaB
foto: archív firmy Kalvín wood