Pin It

 

Udeľovanie cien za architektúru, CE-ZA-AR 2019, sa v tomto roku uskutoční už po osemnásty krát. Čo však bude mať absolútnu premiéru, bude jedna kategória navyše. A tá je doslova a do písmena zameraná na fenomény.

 

V aktuálnom 18. ročníku bolo prihlásených dovedna 100 diel. Celkovo však bolo porotou vybratých a nominovaných, symbolicky, presne osemnásť diel, zaradených do kategórií Rodinné domy, bytové domy, Interiér, Exteriér ako aj Občianske a priemyselné budovy. Lenže aj medzi kategóriami pribudla novinka. Fenomény architektúry sa medzi kategóriami objavuje po prvýkrát. Pokračuje architekt Štefan Polakovič, člen poroty CE-ZA-AR 2019: ,,Kategória Fenomény architektúry sa tento rok objavuje v hodnotení CE ZA AR po prvýkrát. Táto kategória sleduje iné cesty a iné procesy tvorby kvalitnej architektúry, ktoré nie sú úplne bežné v porovnaní s inými kategóriami.“

 

Azda najzaujímavejším faktom na celej kategórii je, že zatiaľ čo v každej kategórii boli nominované tri diela, v prípade Fenoménov architektúry sa do úzkeho výberu dostali len dva nominované objekty. Každý z nich je pritom fenomenálny úplne odlišným spôsobom a svojím spôsobom definuje obrovský časový úsek slovenskej architektúry na dvoch rozličných protipóloch. Predstavme si teda tieto dva objekty.

 

 

fenomeny architektury cezaar 2019 ark shelter interier stavebnictvo byvanie ekobyvanie

 

Ark-shelter je modulový systém frajmov a boxov sfinalizovaných už vo výrobe, presúvaných na lokalitu, pospájaných za pár hodín a bez stopy mobility v dizajne, pripravených okamžite na používanie, a to s následnou ambíciou priestorovej transformácie, kedy obytné domy nasledujú potreby rodiny a rastú o nové spálne a kancelárske objekty nasledujú rast firmy.

 

 

fenomeny architektury cezaar 2019 ark shelter mobilny dom stavebnictvo byvanie

 

V lokalitách od striech centier miest cez vodné plochy jazier až po odľahlé extravilány lúk a lesov ako nový model „into the wild“. Dnes, keď žijeme v zrýchlenom móde mestský život od deadlinu k deadlinu, potrebujeme občas únik. Mimo stres, povinnosti a civilizáciu, späť k nášmu pôvodu. Únik do divočiny, pripomenúť si, kto vlastne sme.

 

 

Modulárny systém Ark-shelter

Lokalita premenlivá

Autori: Martin Mikovčák, Michiel De Backer, ateliér Ark-shelter

Spolupráca: Viktor Mikovčák

Foto: Martin Tůma, Jakub Skokan

 

 

 

Objekt klasickej medzivojnovej architektúry v dnešnej dobe považovaný za nič výnimočné, ale v roku 1937 to bola jediná tzv. „moderná stavba“ s plochou strechou v okolí. Možno výnimočná svojím architektom Bustínom, ktorý navrhoval pokrokovú funkcionalistickú architektúru. Celú rekonštrukciu sme uskutočnili z dôvodu navrátenia medzivojnového vzhľadu.

 

 

 fenomeny architektury ciernobila fotografia terasa navrat vily holubkova architektura stavebnictvo byvanie

 

Veľmi ťažké bolo rozhodovanie, ktoré prvky zachováme z jednotlivých období zásahov do objektu. Myslíme si, že najväčším počinom bolo odstránenie šikmej strechy hlavne v lokalite, kde sa vila nachádza – väčšina stavebníkov by pristúpila k nadstavbe alebo zútulneniu podkrovia, keďže stavebný zákon to v lokalite umožňuje.

 

 

Návrat vily Holubka

Bratislava

Autori: Michaela Hantabalová - Podolská, Juraj Hantabal, ateliér hantabal architekti

Foto: Juraj Hantabal

 

 fenomeny architektury návrat viyl holubka cezaar 2019 architektura stavebnictvo byvanie

 

 

CE ZA AR dospel v jeden ucelený a prestížny formát, ktorého kvalita každý rok citeľne stúpa. Už 18 rokov naň kladieme tie najvyššie požiadavky s dôrazom na výber tých najlepších porotcov z domáceho aj zahraničného prostredia. Sme hrdí, že tento postup spojený s výberom renomovaných finančných a organizačných partnerov priniesol ovocie a CE ZA AR aj vďaka tomu nikdy nebol spájaný so škandálmi či netransparentným konaním,“ vyhlásila riaditeľka Úradu Slovenskej komory architektov JUDr. Viera Hanuláková. Mená laureátov ocenenia za architektúru CE ZA AR 2019 budú známe len členom poroty a ostanú utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 10. októbra

 

 

 

 

Pin It