Súťaž Národná cena za dizajn (NCD) vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti MH SR a MŠ SR. Súťaž je otvorená pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov, ale aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty.

 

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategóriách produktový dizajn, komunikačný dizajn, študentský produktový dizajn a študentský komunikačný dizajn. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2011 sa uskutočnilo dňa 27. 5. 2011 v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave.

 

 

Porota, pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR), rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2011.


V kategórii
produktový dizajn bolo najvyššie ocenenie udelené kolekcii svietidiel OMS – dizajn Ján Štofko, Giugiaro Architettura, Jiří Pelcl, Petr Mikošek – výrobca OMS, s. r. o., Dojč.

 

50-A14_bell-rebel-xl---designed-by-stofko-2-50-A26_star_track_lighting_3

 

 

V kategórii komunikačný dizajn získal najvyššie ocenenie vizuálny štýl podujatia Trienále plagátu Trnava 2009 – dizajn Ondrej Gavalda – klient Galéria Jána Koniarka Trnava.

 

50-P1020791

 

 

Najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.


V kategórii študentský produktový dizajn bol ocenený komorový šarkan Rotoair, dizajn Lucia Karpitová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (pedagóg Ferdinand Chrenka).

 

50-CA11_Rotoair_L.Karpitov_a

 


V kategórii študentský komunikačný dizajn katalóg k fotografickej výstave Archive, dizajn Martina Rozinajová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (pedagóg Pavel Choma).

 

50-04_copy

 

 

Okrem hlavných cien porota ocenila 10 prác čestnými uznaniami bez rozdielu kategórie a poradia. Nás zaujal Projekt Unicef – Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov


50-CA56_Holder_kolsk_taka_utrikovan_z_igelitovch_skov

Holder, školská taška a zásobník na vodu
   dizajn: Matej Rudinský  

 


50-CA52_skolska-taska-bandaska

Bantaška, školská taška z bandasky
   dizajn: Adam Horváth     


50-krchnova-hojdacka

Recyklovaná detská hojdačka
   dizajn: Lucia Krchová


50-CA60_stolickaX

X – chair
   dizajn: Martina Cibereová        
   škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagógovia Tomáš Nagy, Eva Vitkovská

 

TEXT Jana Zajasenská v spolupráci so SCD
FOTO SCD

Pin It