hypotéka pre modrú planétu tatra banka

Dnes už asi málokto pochybuje o význame ekologického bývania ako jedného z mnohých faktorov, ktorý bude mať zásadný vplyv na našu budúcnosť. V prípade, že práve zvažujete nové bývanie alebo väčšiu obnovu, je dôležité zaoberať sa aj vplyvom na životné prostredie. A nemusí ísť nevyhnutne o dom. Ekologický rozmer môžete brať do úvahy aj pri kúpe alebo rekonštrukcii bytu v paneláku.

 

Z hľadiska ekológie a v súvislosti s výstavbou sa veľa hovorí o tzv. energetických certifikátoch. Sú škálované do rôznych tried, pričom od 1. januára 2021 platí, že každý nový dom alebo akákoľvek nová výstavba budov musia spadať do energetickej triedy A0. Čo to ale znamená pre bežného človeka?

Energetická trieda v podstate hovorí o miere hospodárnosti danej budovy, domu alebo bytu. Slúži na to ukazovateľ, ktorý sa nazýva aj „primárna energia“. Tento ukazovateľ zohľadňuje jednak typ použitého zdroja tepla a druh paliva, ale aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie, spôsob zateplenia, druh okien a podobne. Každý typ energie má priradený svoj koeficient. Dom, byt alebo budova sa následne zaradí do príslušnej energetickej triedy podľa súčtu vykurovacej energie na teplo a vodu a vynásobením daným koeficientom.

Energetické triedy hospodárnosti budovy sú v rozpätí od A0 až po E. Samozrejme, čím nižšia trieda, tým lepšie. Podobne, ako to poznáme z energetických štítkov uvádzaných na spotrebičoch.

Triedy A0 a A1 sú dnes považované za tie, ktoré sú z hľadiska šetrného prístupu k prírode žiadúce, respektíve A0 už aj povinná pre novo-postavené budovy, ako sme sa zmienili vyššie. Horšie energetické triedy sa postupne považujú za menej žiadúce až nedostatočné z pohľadu ochrany životného prostredia.

O vystavenie energetického certifikátu môžete požiadať na Slovensku registrované firmy, ktoré sú autorizované vydávať ich.

Výhodnejšia hypotéka pre triedy A0 a A1

Aktuálne trendy vo financovaní projektov poukazujú na to, že čoraz viac budú zvýhodňované tie investičné projekty, ktoré zohľadňujú vplyv na životné prostredie. Platí to ako pre veľké investície a firemné obchody, tak aj pre tie menšie spojené s financovaním kúpy či rekonštrukcie bytov a domov fyzických osôb.

Jednou z bánk, ktorá sa v súčasnosti tiež aktívne zaoberá témami spoločenskej zodpovednosti a environmentálnej záťaže, je aj Tatra banka. Zaujímavosťou napríklad je, že na vykurovanie budovy jej centrály v Bratislave využíva zvyškové teplo z dátového centra.

K ekologickej zodpovednosti chce však motivovať aj klientov, ktorí aktuálne riešia nové bývanie. V kontexte svojej celkovej stratégie, ktorú nedávno predstavila pod sloganom #premodruplanetu, ponúka teraz špeciálne výhody pri čerpaní hypotekárneho úveru. Každý, kto k žiadosti o úver predloží Energetický certifikát triedy A0 alebo A1 a zároveň bude žiadať o úver do výšky 80 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti určenej bankou, získa zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,75 % p.a. pre 3-ročnú fixáciu. Taktiež bude mať znížený poplatok za spracovanie úveru na 99 eur.

Klient automaticky získa aj ďalšie výhody v podobe lepšieho úroku na bezúčelový spotrebný úver a balík služieb Tatra PersonalTB na 12 mesiacov bez poplatku za jeho vedenie.

Limitovaná ponuka platí pre prvých 2 500 klientov, ktorí podajú žiadosť o úver do 11.9.2021.

Hypotéka pre modrú planétuTB

Pin It