SAB A contruction vyrez

Presne rok sme pre vás pripravovali novú podobu magazínu Stavebníctvo a bývanie. V týchto dňoch vám ju postupne predstavíme.

 

Milí čitatelia, časopis SaB/Stavebníctvo a bývanie oslávi budúci rok 25 rokov svojho vzniku. Za ten čas prešiel mnohými redakčnými a grafickými zmenami a jedna z nich práve dovŕšila svoju finálnu podobu. Všetci už dávno veľmi dobre vieme, že vďaka spoločenskému a technologickému vývoju ľudia siahnu častejšie lucia pacek halmovapo elektronickom médiu, než po printovom, no ako všetko má svoje výhody a nevýhody, aj tento fakt nám priniesol pozitívny vhľad a nové možnosti. Pre nás všetkých, ktorí pracujeme v mediálnom odvetví, má fyzický výtlačok stále veľmi vysokú hodnotu. Môžeme si časopis priložiť bližšie k tvári a vnímať jeho vôňu, prečítať si ho v pokoji, bez toho, aby nás rušili vedľajšie články alebo reklamy. Alebo si ho môžeme odložiť a v čítaní pokračovať kedykoľvek inokedy, bez toho, aby sme sa museli prehrabávať v dlhej histórii ďalších článkov. Práve pre tieto kvality sme presvedčení, že print z trhu nevymizne, ba naopak, veríme, že stále viac čitateľov sa práve pre únavu z množstva informácií, reklám a rýchlych internetových správ bude vracať k printovému médiu, ktoré má a vždy bude mať svoje čaro pre svoje jednotné obsahové zameranie, grafickú vizualitu a už spomínané nerušené čítanie. Aby bol čas strávený s časopisom SaB pre vás radosťou a pôžitkom, rozhodli sme sa zmeniť jeho grafickú podobu, ktorého vizuálna identita je zobrazená aj v novom logu SaB.

Charakteristickým znakom dobrej architektúry a dizajnu je harmonické prepojenie v celkoch a detailoch, pričom kvalita materiálov a inovatívne technologické postupy tvoria týmto dvom odvetviam dokonalý základ. Milovníci architektúry prirodzene vnímajú dizajn ako súčasť celku a nadšenci dizajnu vidia dizajnové produkty v súladnom prepojení s architektonickými dielami. Princíp symbiózy architektúry a dizajnu sme preto včlenili do nového layoutu časopisu, v ktorom je odzrkadlená technická a geometrická presnosť s elegantnými organickými krivkami. 

Na grafických zmenách sme pracovali presne rok. Niekoľko mesiacov sme testovali nové zmeny, vnímali sme reakcie čitateľov a hľadali finálny tvar, ktorého vizuálna identita v sebe spája prvky jednoznačnej identifikovateľnosti, ikonickosti, čistoty a prehľadnosti, aktuálnosti či nadčasovosti. V mene tohto princípu sme zmenili aj nové logo časopisu SaB, ktoré v sebe prepája silu a krásu architektúry s inovatívnym hravým dizajnom. Úspešným výsledkom redizajnu je splnenie týchto parametrov novej vizuálnej identity magazínu a nastavenie jeho jednotného vnútorného systému, ktorý sa s dizajnom aj architektúrou prepája. 

Dnes už môžeme povedať, že rok práce nám priniesol nových čitateľov, a my veríme, že nadšenci dobrej architektúry a dizajnu, a čitatelia, ktorí hľadajú kvalitné články v oblasti stavebníctva, budú stále pribúdať. Zároveň veríme, že nová podoba časopisu SaB sa vám bude páčiť a stane sa ikonickým médiom na slovenskom a českom trhu.

Za tím SaB

Lucia Pacek Halmová, šéfredaktorka

Pin It