SSE energie

Foto: SSE

 

Vlastníci starších domov na Slovensku budú môcť prostredníctvom programu Obnov dom získať nenávratný finančný príspevok až 19 000 eur na stavebno-technické úpravy domu, nové zdroje tepla, ale aj na ďalšie opatrenia, ktoré im pomôžu znížiť energetickú náročnosť bývania. 

 

Získanie štátneho príspevku je podmienené nielen splnením stanovených technických požiadaviek, ale aj pomerne náročnou administratívou a dôsledným dokladovaním. Stredoslovenská energetika vám preto vďaka službe Obnov dom so SSE pomôže už od začiatku a zabezpečí potrebný energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Ak si nie ste istí, aké energeticky úsporné opatrenia realizovať a aké úspory vám prinesú, odborníci zo SSE vám pomôžu aj s prípravou energetickej štúdie, s vypracovaním chýbajúcej dokumentácie, s administratívnymi náležitosťami spojenými so žiadosťou o príspevok a jeho vyplatením. V rámci služby vám, navyše, SSE zaistí komplexnú realizáciu zvolených úsporných riešení. 

Overte si, či máte nárok na získanie príspevku na: sse.sk/obnovdom.

Pin It