kuchyna kose odpad

Foto: XXXLutz

 

Domácnosti po celom svete vyprodukujú denne obrovské množstvo odpadu, ktoré je potrebné zbierať, triediť a následne likvidovať. Výrazný podiel tvorí kuchynský odpad, ako sú obaly z potravín, organický materiál a iné. Vyhnúť sa im dá len ťažko, no je nutné si uvedomiť, že separáciou môžeme prispieť k zlepšeniu životného prostredia pre budúce generácie. Aké šikovné riešenia sa dajú aplikovať vo vašej kuchyni?

 

Vďaka správnemu triedeniu odpadu môžu byť rôzne materiály v rámci obehového hospodárstva opätovne použité ako užitočné suroviny pri procese výroby. Chráni sa tým životné prostredie, znižuje sa množstvo odpadu končiaceho na skládkach a tiež náklady na jeho likvidáciu.

Košové systémy novej generácie

Každá moderná kuchyňa potrebuje efektívne košové systémy, od klasických smetných nádob až po inovatívne riešenia integrované do kuchynskej linky či pracovnej dosky. V tomto kontexte hovoríme hlavne o:

  • výsuvných košových systémoch do zásuvky,
  • závesných košových systémoch do spodnej skrinky,
  • integrovanom zberači odpadu do pracovnej dosky,
  • drviči odpadu pre drezy.

Výsuvné a závesné košové systémy

Aby priestor aj naďalej pôsobil elegantným a čistým dojmom, koše na triedený odpad do kuchyne môžete šikovne skryť do spodných skriniek alebo zásuviek s plnovýsuvným čelom. Využiť môžete samostatne stojace nádoby alebo zvoliť alternatívu pre zabudovanie, tzn. vstavané koše. 

Výsuvné koše poskytujú ideálne podmienky pre maximálne využitie celkovej hĺbky kuchynskej linky. Prinášajú rýchlu montáž, jednoduchý prístup a údržbu, rovnako tak flexibilitu pri triedení odpadu - v ponuke sú systémy s viacerými nádobami v rôznych objemoch, tzn. výber môžete prispôsobiť potrebám vašej domácnosti.

Ak sa nechcete každý deň pozerať na voľne stojaci kôš v rohu kuchyne, siahnuť môžete aj po závesných modeloch pre skrinky s krídlovými dverami. Pohodlne sa vyberajú zhora a otvárajú sa spolu s dierkami.

Integrovaný zberač a drvič odpadu

Pri príprave jedál vzniká v kuchyni množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Je na čase myslieť ekologicky! Namiesto toho, aby bioodpad skončil na skládkach, ktorých počty a rozsah naberá nekontrolovateľné rozmery, stavte na efektívnejšiu možnosť triedenia. So separáciou vám pomôže nádobka určená na montáž do roviny s pracovnou doskou. Zvyčajne je dostupná v nerezovom prevedení, čo determinuje vysokú kvalitu, odolnosť a ľahkú umývateľnosť.

Užitočným riešením, ako minimalizovať odpad a zlepšiť separáciu, je aj drvič odpadu namontovaný priamo na sifón kuchynského drezu. Ten rozdrví zvyšky jedál a iný organický odpad na malé kúsky, čím uľahčí rozklad v kanalizácii alebo kompostovacom procese.

Pin It