15. 7. 2017

Čakárne Národného onkologického ústavu v Bratislave zmenili podobu. Koženkové sedačky a drevotrieskové stoly nahradil drevený mobiliár. Slovenskí vedci chcú poukázať na to, že aj drevo je vhodné do nemocničného prostredia. Navyše má vlastnosti, ktoré iné materiály nemajú. Upokojuje a potláča rast baktérií.

IMG 2066

Vždy bolo kľúčovým stavebným materiálom v tradičnej slovenskej architektúre. A hoci ho z času na čas vytláčajú rôzne nové materiály, vždy sa k nim stavebníctvo a interiérový dizajn vracia. Drevo je nadčasové. Ako však obstojí v hygienicky exponovanom nemocničnom prostredí vystavené pôsobeniu baktérii? Dá sa drevo udržiavať a čistiť v prostredí zdravotníckeho zariadenia?

Doktorand na Fakulte architektúry STU Martin Boleš a architektka Veronika Kotradyová chcú vrátiť drevo do verejných priestorov a aj tam, kde by sa zdalo, že nie je z hygienického hľadiska vhodné. „Preto sa od roku 2015 snažíme o spoluprácu na projektoch revitalizácií nemocničných priestorov a na kvalitnom dizajne vedecky dokázať, že drevo a ostatné prírodné materiály vo svojej autentickej podobe majú svoje miesto minimálne v poloverejných a verejných zónach, ako sú čakárne či odpočinkové miestnosti,“ tvrdia experimentátori.

Ešte skôr, ako vyskúšali drevo v reálnych podmienkach, urobili niekoľko chemických testov. V laboratórnych podmienkach otestovali dub a borovicu s povrchovou úpravou i bez nej. Výsledky porovnali s laminovanou drevotrieskovou doskou v kontakte s baktériami streptokoka a salmonely. Experiment ukázal, že dub aj borovica majú vyššie antimikróbne účinky. Drevotriesková doska naproti tomu vytvorila najoptimálnejšie podmienky pre rast baktérií aj niekoľko dní. Zistili tiež, že drevo bez povrchovej úpravy má najsilnejšie antimikróbne účinky.

IMG 0914

Experiment potom preniesli do reálnych nemocničných podmienok. Antimikróbne správanie sa dreva bolo potrebné vyskúšať aj v interiéri nemocnice. Vypracovali štúdiu revitalizácie vestibulu a čakárne Národného onkologického ústavu v Bratislave na Klenovej ulici. Pacientom zatiaľ slúži jeho prvá časť - čakáreň pri ambulanciách Kliniky klinickej onkológie.

IMG 0938

V októbri a v novembri minulého roka nainštalovali obklad steny a stropu z borovice a sedenie zo smrekovcových trámov. Drevené povrchy navyše nechali bez chemického ošetrenia. „S určitosťou drevo môžeme odporúčať ako jednoznačne vhodné aspoň pri obkladoch stien a stropov, ktoré neprichádzajú do priameho styku s kontaminovanými a farebnými tekutinami a podobne aj v hygienicky exponovanejších priestoroch. Dokázať to na reálnych interiéroch je cesta, ako zmeniť stereotypy bežné pri zariaďovaní ambulancií či nemocníc. Všetky už spomínané vlastnosti dreva okrem jeho údržby hrajú v prospech jeho použitia v nemocničnom a wellness prostredí. Prostredie vytvorené z prírodných materiálov a drevo obzvlášť má regeneratívny účinok pre nervový systém, čím pomáha vytvárať podporné prostredie pre znižovanie stresu a urýchlenie liečiaceho procesu u pacientov, o čom svedčia viaceré svetové štúdie.“

IMG 0956

IMG 0987

IMG 1998u2

IMG 2007

IMG 2009

IMG 2025

IMG 2037

text: bk
foto: BCD LAB

Pin It