Správně zateplená střecha je nutností každého domu a platí to jak pro situaci, kdy se chystáte v podkroví bydlet, tak i v případě, že nemáte v úmyslu tyto prostory obývat.

 

Zateplení má pro váš dům přínos v každém ročním období. Představte si, že nezateplenou, či nesprávně zateplenou šikmou střechou většinou uniká až 30 procent energií určených na vytápění, což je nezanedbatelný tepelný únik. Toto je zásadní důvod k tomu, abychom zateplení šikmé střechy nebrali na lehkou váhu. V případě, že máte kvalitní střešní izolaci, nebude vaše domácí pohoda narušena ani v létě, protože tato zamezuje prostupu tepla dovnitř vašeho domova.

 

 rockwool izolace nad krokvami systemove reseni toprock stavebnictvo byvanie

 

Způsoby zateplení šikmé střechy

Variant zateplení šikmé střechy existuje několik, kdy mezi tradiční způsoby patří vkládání izolace mezi a pod krokve. Jednou z dalších variant je zvolit zateplení nad krokvemi. Díky poslednímu zmíněnému způsobu maximálně využijeme podkrovní prostor k bydlení a můžeme nechat vyniknout krásu dřevěného krovu. Z hlediska tepelněizolačních i akustických vlastností je tento způsob zateplení nejvýhodnější variantou.

Při navrhování střech s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi, je nutné pamatovat na odlišný vzhled střechy obzvláště při rekonstrukcích, kdy dochází ke zvýšení původní střechy. Pokud se v ploše střechy nacházejí vikýře apod., pak dojde k „zapuštění“ těchto konstrukcí do plochy střechy.

 

 

 

Postup montáže systémového řešení TOPROCK

Spolehlivým řešením pro zateplení střechy nad krokvemi je systémové řešení od společnosti ROCKWOOL - systém TOPROCK, který je vhodný pro rekonstrukce i novostavby. Patří k ideálním variantám pro nízkoenergetické i pasivní domy. Použití systému TOPROCK umožní zateplovat izolací šikmou střechu v tloušťce od 200 do 300 mm. Způsob zateplení nad krokvemi můžeme rovněž kombinovat se zateplením mezi a pod krokvemi, to nám umožní použít podstatně vyšší tloušťku izolační vrstvy.

 

 

rockwool izolace pro sikme strechy toprock stavebnictvo byvanie

 

 

Postup montáže systémového řešení ROCKWOOL

Izolační desky z kamenné vlny ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS vkládáme mezi speciální nadkrokevní kovové držáky, které montujeme na bednění s parozábranou. Montáž kovových držáků provádíme v místě krokví. Druhou vrstvu izolace vkládáme mezi pomocné krokve, které jsou osazené v horní části kovového držáku. Výška pomocné krokve odpovídá tloušťce druhé vrstvy izolace. Následuje pokládka pojistné hydroizolace, montáž kontralatí, latí a montáž krytiny.

 

 rockwool zateplenie šikme strechy pomoci systemu toprock stavebnictvo byvanie

 

 

Doporučení pro výběr správné izolace

Volba kvalitního zateplení je klíčová. Je důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Izolace z kamenné vlny jsou díky vyšší objemové hmotnosti tvarově stálé a pružné, v konstrukci nesesedají a neprověšují se, nevznikají spáry ani mezery, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let. Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických i protipožárních vlastností.

 

 

Přínos systémového řešení ROCKWOOL pro zdraví obyvatel domu

Podkroví zateplené nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, rovněž zdravého a příznivého mikroklimatu v místnostech, čímž vzniká zdravé prostředí pro spokojené bydlení obyvatel domu, v němž je toto systémové řešení použito.

 

 

Chtějte jen ta nejlepší řešení

www.rockwool.cz