Pin It

 

Vezmite do ruky vedro s valčekom a môžete maľovať – alebo tiež murovať. Tak jednoduché bude vďaka revolučnej novinke, tekutej, teda dopredu pripravenej silikátovo-disperznej malte HELUZ SIDI, murovanie z brúsených tehál HELUZ.

 

 

S maltou HELUZ SIDI sa stavba zjednoduší a urýchli, pretože nanášanie malty valčekom je jednoduché ako maľovanie. Murivo však vykazuje obdobné vlastnosti (mechanické, tepelno-technické, akustické, trvanlivostné) ako pri cementovej tenkovrstvovej malte.

 

 

heluz sidi hotova malta stavba tehla heluz aku brusena stavebnictvo byvanie

 

 

„HELUZ SIDI je dopredu pripravená silikátovo-disperzná malta na tenkovrstvové murovanie. Môžeme si ju predstaviť ako hustejšiu farbu na maľovanie. Je to z výroby namiešaná zmes, nič sa do nej už na stavbe nepridáva, takže odpadá riziko jej znehodnotenia neodbornou úpravou, ako je pridanie nesprávneho množstva vody do sypkej cementovej malty. Stačí otvoriť vedierko s maltou HELUZ SIDI, ponoriť do nej molitanový valček a môžem nanášať maltu na tehly a murovať. Ide o novú technológiu murovania, ktorá zaistí deklarované technické parametre výslednej konštrukcie bežne dosiahnuteľným úsilím na stavbe,“ opisuje jednoduchosť murovania s novinkou HELUZ SIDI Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ.

 

 

Doterajšie ušľachtilé materiály pri spracovaní na stavbe predstavujú riziko

Podľa Ing. Pavla Heinricha sa dnes vyrábajú skvelé ušľachtilé materiály, ale problém spočíva v tom, že sa kvalita výrobku nestretá s kvalitou realizácie na stavbách. „Nechcem generalizovať, ale na stavbách často chýba murárom odbornosť či nutné vybavenie na prácu s týmito materiálmi, tým pádom sú tieto materiály náchylné na nekvalitné spracovanie. Keď primiešam do sypkej malty napr. o trochu menej vody, tak nemôžem očakávať, že by sa malta pre tenké škáry nanášala ľahko pomocou systémového nanášacieho valca, ako by mala, a hlavne nebude mať svoje deklarované parametre, takže skvelý materiál v konštrukcii nakoniec nefunguje tak, ako sa predpokladá,“ vysvetľuje Ing. Pavel Heinrich.

 

Zmyslom práce vývojového tímu spoločnosti HELUZ bolo preto vyvinúť materiál, ktorý by sa jednoducho nanášal na brúsené tehly a zároveň by bol dopredu hotový z výroby, aby už na stavbe nehrozilo, že ho niekto neodborným zásahom znehodnotí.I zmienený maliarsky náter či podlahové lepidlá boli jednou z inšpirácií, ako by mala vyzerať malta budúcnosti pre murovanie z brúsených tehál. „Základnou myšlienkou bolo zjednodušiť realizáciu konštrukcií z našich výrobkov. Snažili sme sa nájsť technológiu, ktorá bude vyhovovať všetkým, bude zárukou kvality, aby výsledná konštrukcia vykazovala deklarované vlastnosti. Zároveň to bude ekonomicky dostupná technológia, vďaka rýchlosti výstavby a vyššej produktivite práce a menšiemu presunu hmôt aj finančne úspornejší variant pre stavebnú firmu a v konečnom dôsledku aj pre investora,“ opisuje zadanie pre vývojový tím Ing. Pavel Heinrich.

 

 

heluz hotova mlata heluz sidi stavebnictvo byvanie

 

Najťažšie podľa neho bolo nájsť správnu kombináciu všetkých požiadaviek, ako sú konzistencia malty, aby sa dobre rozprestrela na rebrách tehly a zbytočne nestekala, ďalej to bola „lepivosť“ materiálu a dostatočne dlhý otvorený čas, tzn. aby murár mohol naniesť maltu s dostatočným predstihom, tehlu osadiť a ešte napríklad do troch až piatich minútju vyrovnať v murive, pri tom aby mala hotová konštrukcia dostatočnú pevnosť, trvanlivosť, požiarnu odolnosť a ďalšie parametre porovnateľné či lepšie než súčasne používané technológie murovania. „Bola to celá škála požiadaviek, ktoré do seba museli zapadnúť a ktoré sme riešili v priebehu viac ako troch rokov,“ opisuje proces Ing. Pavel Heinrich.

 

 

Miesto nanášacieho valca za stovky eur valček rádovo v jednotkách eur

Oproti tenkovrstvovým maltám, ktorých treba doviesť na stavbu pol palety, budú stačiť na stavbe dva tri vedrá malty HELUZ SIDI, ktorú navyše bez problémov uskladníte, pretože jej zmoknutie vadiť nebude, lebo je v plastovom vedierku. Rovnako ľahko ju aj po otvorení preveziete na inú stavbu a použijete napríklad o týždeň bez toho, aby hrozilo zatvrdnutie, ako napríklad v prípade pien. I odpadové hospodárstvo je jednoduchšie. Vedrá je možné využiť na ďalšie činnosti na stavbe a neprekážajú ako rozhádzané vrecia od štandardných maltových zmesí. „Netreba žiadne rozmiešavanie s vodou a staranie sa o nanášací valec ako v prípade cementových tenkovrstvových mált. Oproti nanášaciemu valcu, ktorý stojí dvesto-tristo eur, teraz bude stačiť molitanový valček rádovo v jednotkách eur. Budeme ho taktiež dodávať priamo s maltou a v prípade nutnosti ho nie je problém kúpiť v stavebninách,“vypočítava praktické prednosti Ing. Pavel Heinrich.

 

 

Malta HELUZ SIDI je na úplne inej materiálovej báze než cementové malty

Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvová murovacia malta so spojivom na báze vodného skla a alkalivzdornej polymérnej disperzie pripravená na okamžité použitie, teda úplne iná materiálová báza než doteraz používané cementové malty. Tento typ materiálov je v stavebníctve dobre známy, nie však v podobe dopredu pripravenej murovacej malty. Receptúra malty bola vyvíjaná aj s ohľadom na splnenie požiadavky dlhej trvanlivosti malty hodnej tehlovej konštrukcii. Má vynikajúcu zmáčavosť k tehlovému črepu a dostatočný otvorený čas na nanesenie malty, uloženie tehál a ich rektifikáciu v murive. Optimálne zrnitostné zloženie malty vyrovnáva drobné nerovnosti v ložných škárach a rovnomerne roznáša napätie v murive od zaťaženia. Po nanesení sa voda odparí, resp. nasiakne do tehly, malta HELUZ SIDI vytvrdne a vďaka vodnému sklu je pevná a správa sa obdobne ako cementová malta. Plnohodnotné spevnenie spoja v bežných klimatických podmienkach nastáva do 7 dní, čo je 4× kratší čas než v prípade bežne používaných mált! Murovať je možné pri teplotách (prostredia aj murovacích prvkov) blížiacich sa nule až do teplôt +50 °C. Povrch čerstvo nanesenej malty nesmie byť vystavený účinkom dažďa, takisto ako v prípade klasických mált.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

HELUZ SIDI stačí zľahka premiešať,

nie je potrebné žiadne elektrické miešadlo.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Murár bude mať dostatok času na osadenie tehly na nanesenú maltu HELUZ SIDI

Pred aplikáciou malty HELUZ SIDI stačí zmes zľahka premiešať napr. pomocou murárskej lyžice, nie je potrebné žiadne elektrické miešadlo. Vlastné nanášanie prebieha molitanovým štruktúrovaným valčekom. Množstvo materiálu na valčeku je možné regulovať použitím plastovej mriežky, aby materiál z valčeka zbytočne nestekal. Materiál sa nanáša rovnomerne (do kríža), aby pokryl všetky vnútorné aj obvodové rebrá v ložnej ploche tehly a pritom nestekal do otvorov a po obvode. Maltu HELUZ SIDI je možné nanášať na ložné plochy brúsených tehlových blokov v dostatočnom časovom predstihu. Celkový „otvorený čas“ je 10 minút. A následne do ďalších 5 minút je nutné uložiť tehlový blok do konečnej pozície v murive. To znamená, že maximálne do 15 minút od nanesenia malty na spodný rad tehál je nutné usadiť tehlu do finálnej pozície v murive. Čas na nanesenie malty a uloženie tehál je teda zhruba dvojnásobný oproti cementovým tenkovrstvovým maltám. Táto vlastnosť výrazne zvyšuje produktivitu práce, pretože murári nemusia tak často prerušovať kladenie tehál z dôvodu tvrdnutia nanesenej malty a starania sa o špeciálny nanášací valec.

 

Ďalší evolučný krok v tehliarstve v podaní spoločnosti HELUZ

„Prísť s prevratnou tehlou je čím ďalej tým ťažšie a čo sa týka uľahčenia murovania, tak malta HELUZ SIDI je podľa mňa významným zlepšením v tehliarstve. Vezmem vedro s materiálom, siahnem doň valčekom a nanášam – produktivita práce je oveľa vyšší, murivo má výborné parametre a nikde v Európe taký výrobok nie je. Je to veľká zmena oproti nanášaniu malty pre tenkovrstvové škáry, čo je veľmi ušľachtilý materiál, ale veľmi citlivý na to, ako sa s ním zaobchádza. A dnes, keď kvalita práce na stavbách klesá pre preťaženosť, sú tieto materiály čím ďalej rizikovejšie navzdory svojim kvalitám. Takže malta HELUZ SIDI je revolúciou pri dosahovaní deklarovaných parametrov konštrukcie pri jednoduchom spracovaní,“ uzatvára Ing. Pavel Heinrich. Klasické malty na lyžicu tu podľa neho zostanú ešte dlho, malta HELUZ SIDI však môže byť predzvesťou konca vrecovaných tenkovrstvových mált.

 

Novou technológiou murovania spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl opäť výrazne ovplyvní vývoj stavebných technológií, podobne ako pred rokmi s tepelnoizolačnými tehlami FAMILY 2in1 plnenými polystyrénom či prvou kompaktnou brúsenou akustickou tehlou sendvičovej skladby tehla + minerálna vlna + tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená.

 

 

Viac o výhodách HELUZ SIDI na

www.heluz.sk

 

Pin It