voda cistenie vody

Ropné a iné nežiaduce látky by bez špeciálneho odlučovača mohli skončiť napríklad v potoku. Odlučovač ropných látok tak prispieva k čistejším vodám. Ilustračná snímka: Pixabay

 

Odlučovač ropných látok je pri väčšine stavieb veľmi dôležitou súčasťou stavby. Vyhnite sa chybám pri jeho výbere.

 

Úlohou tohto technologického zariadenia je vyčistiť dažďové vody od ropnej látky a ostatných nežiaducich látok, ktoré by inak bez tohto zariadenia skončili napr. v potoku. O tom, aký typ odlučovača zabudovať, jasne hovorí norma STN EN 858-1,2. Tá nám pomôže zorientovať sa, aká veľkosť, inými slovami aký výkon v litroch za sekundu, je pre konkrétnu prevádzku najvhodnejší. Okrem toho je dobré dať si pozor na ďalšie detaily.

„Dôležité objemy sú kalojem, ktorý slúži na zachytenie kalu a plávajúcich nečistôt, priestor na odlúčenú ropnú látku a užitočný objem odlučovača. Užitočným objemom nastavujeme správnu funkčnosť zariadenia. Ak sa zámerne zmenšuje užitočný objem odlučovača, potom sa zväčšuje rýchlosť vody v odlučovači a to má za následok skrátenú dobu prevádzky z dôvodu znečistenia filtrov, čo pre prevádzkovateľa znamená zvýšené náklady na prevádzku,“ upozorňuje Jozef Vagovič, konateľ spoločnosti V-Alfatec. Tá odlučovače ropných látok nielen vyrába a predáva, ale zaoberá sa tiež poradenskou činnosťou pre projekčné kancelárie. Vrátane návrhu správneho typu a veľkosti odlučovača ropných látok pre konkrétnu prevádzku, v ktorej bude zariadenie pracovať.

Technické detaily môžete nechať na odborníkov

Nezriedkavou a veľkou chybou je zamerať sa pri výbere len na cenu zariadenia. V konečnom dôsledku tak môže stavebník alebo spoločnosť „vyrobiť“ neskoršie vyššie prevádzkové náklady pre prevádzkovateľa. Navyše je dobré dbať na to, aby zariadenie malo aj garanciu výstupných hodnôt NEL. Pre správny návrh odlučovača ropných látok sa používa aj špeciálny vzorec. Ak sa však nechcete zaoberať týmito technickými špecifikami, môžete sa obrátiť priamo na odborníkov z V-Alfatec. „Spolupráca s projekčnými kanceláriami sa osvedčila na oboch stranách, my vieme, že zariadenie je správne navrhnuté a projektant je spokojný, lebo za návrh zodpovedá naša spoločnosť a môže sa spoľahnúť na odbornosť našich pracovníkov,“ uvádza ďalej Jozef Vagovič.

 

odlucovac ropnych latok v alfatec

Odlučovač ropných látok. Foto: V-Alfatec

 

Pozor na pravidelnú kontrolu

Spoločnosť V-Alfatec vyrába odlučovače ropných látok od prietoku 1 l/s až po niekoľko 1 000 l/s. „Na prietok 1 – 2 l/s vyrábame vpustové odlučovače, ktorými dokážeme nahradiť uličnú vpusť a zároveň vyčistiť dažďové vody od ropnej látky. Aj pri takto malom prietoku v našom ORL sú dodržané všetky požiadavky normy, ako kalojem, priestor na odlúčenie ropnej látky a užitočný objem,“ približuje konateľ firmy. Pri vyšších prietokoch ako 1 000 l/s sa veľmi často používa iný typ odlučovačov, tzv. obtokové. S takýmito požiadavkami prichádzajú stavbári najmä pri diaľniciach, priemyselných, logistických parkoch alebo na letiskách.

Ale pozor, odlučovače ropných látok je potrebné pravidelne vizuálne kontrolovať minimálne raz za dva mesiace, alebo vždy po veľkých dažďoch a raz za dva roky, maximálne však raz za  päť rokov je potrebné zariadenie kompletne vyčerpať, očistiť a skontrolovať stav vystrojenia, ochranného náteru a tesnenia stropu a nádrže. Prvé čistenie odporúčame pol roka po uvedení zariadenia do prevádzky, kedy by už malo byť všetko stavebné znečistenie plôch spláchnuté v orl. Pri nasledujúcom čistení Vám vie periodicitu servisných úkonov na výrobkoch LO Alfa nastaviť výrobca týchto odlučovačov presne na danú prevádzku. Nastavenie periodicity čistenia sa vykonáva na objednávku, alebo sa jednoducho  prevádzkovateľ riadi prevádzkovým poriadkom. 

Dlhšia záruka nie je problém

Výhodou slovenských výrobkov od spoločnosti V-Alfatec (odlučovače ropných látok, lapače tukov, alebo havarijné nádrže) je, že sú vyrobené z vodostavebného betónu triedy C35/45, XF4 a sú ošetrené polyuretánovým náterom, ktorý ešte zdokonaľuje vodotesnosť nádrží a zjednodušuje údržbu na rozdiel od nádrží bez náteru.

Akumulačné nádrže, retenčné nádrže, prečerpávacie stanice, káblové a vodomerné šachty i vyššie uvedené výrobky sú tesnené gumovým tesnením cez skrutkové spoje. Tento spôsob spoja je dokonale tesný, trvale pružný a dlhodobo funkčný, a spoločnosť tak garantuje vodotesnosť všetkých spojov dlhé roky. Tieto spoje sú urobené veľmi jednoduchým spôsobom, aby si montáž mohol stavebník urobiť sám bez potreby spoluúčasti firmy.

V-Alfatec si za svojou kvalitou stojí, aj preto okrem štandardnej dvojročnej záruky dokáže vyhovieť aj prípadným požiadavkám pri stavbách, ktoré vyžadujú záruku 60 a viac mesiacov.

TIP na záver od spoločnosti V-Alfatec:

Zvolili ste si iný výrobok ako LO Alfa od V-Alfatec? Vykonajte rýchlu skúšku správnosti, či dané zariadenie zodpovedá norme a bude spoľahlivo pracovať. Výkres zariadenia by mal obsahovať jeho dĺžku, šírku a výšku – vonkajšiu i vnútornú. Vnútornú dĺžku a šírku si vynásobíme výškou po odtokové potrubie + 40 mm. Výsledok  = užitočný objem. Tento výsledok vydelíme 180 s a máme požadovaný prietok. 180 s je totiž minimálny čas zdržania vody v ORL.

Príklad: 20 l/s  x 180 s = 3 600 l by mal byť minimálny užitočný objem odlučovača.

Spoločnosť V-Alfatec pri návrhu odlučovača pristúpila k zväčšeniu užitočného objemu pri každom prietoku minimálne o 10 % z dôvodu zvýšenia výdatnosti dažďov v poslednom období, a tak zabezpečí bezchybnú prevádzku aj pri zvýšenej intenzite dažďa.

www.v-alfatec.sk

Pin It