Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2021, ktorý sa uskutoční v termíne 21. - 25. júna v  BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec.

 

Tradičná 29. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2021 je v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“.

 

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

 

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

 

 

Prihláška na stiahnutie

Prihláška_účastník_VYK_21.xlsx

 

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

 

 

Pin It