Peikko Column Connections

Foto: Peikko

 

Fínska značka Peikko predstavila rozšírenie svojho produktového portfólia, určeného pre výrobcov prefabrikátov a zhotoviteľov stavieb.

 

Nový výrobok BOLDA® – stĺpová pätka – bol vytvorený vlastným vývojovým tímom tak, aby vyhovel aktuálnym požiadavkám trhu na menšie prierezy a vyššie prenášané zaťaženia. Stĺpové pätky BOLDA® sú určené na vytvorenie rýchleho a bezpečného spojenia medzi stĺpmi, resp. medzi stĺpmi a základmi. Ako jediný produkt svojho druhu je držiteľom Európskeho technického osvedčenia (ETA).

Skrutkové spoje zásadným spôsobom urýchľujú výstavbu obytných aj priemyselných budov, a to najmä pri použití prefabrikovaných dielcov. Peikko ich vyvíja a vyrába už 30 rokov a je svetovým lídrom v tomto segmente. Spoje sú jednoduché na montáž a nepotrebujú dočasné podopretie. Zvyšujú tak efektivitu výstavby, rýchlosť montáže a bezpečnosť. Stĺpová pätka sa používa spolu s vysokopevnostnými kotevnými skrutkami alebo skrutkami so spojkou. Vytvorí sa tak ohybovo tuhý spoj, ktorý je schopný prenášať vysoké zaťaženia.

Produkt BOLDA® je vysoko optimalizovaný, vďaka čomu je kompaktnejší v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Vďaka efektívnemu návrhu je možné použiť až o 24 % menšie prierezy stĺpov. Tým sa zníži množstvo použitého materiálu pri výrobe prefabrikovaných dielcov a zvýši sa efektivita využitia priestoru v budovách. BOLDA® prešla pred uvedením na trh záťažovými testami aj skúškou ohňovzdornosti. Ako jediná stĺpová pätka pre vysoké zaťaženia na svete sa stala držiteľom Európskeho technického osvedčenia (ETA).

Architekti a statici určite ocenia, že použitie štandardizovaných a vopred vyrobených produktov im výrazne šetrí čas a prácu na projekte. Peikko im ponúka voľne dostupný softvér na dimenzovanie spojov Peikko Designer a knižnice komponentov pre Tekla, Revit či AutoCAD. Program ponúka intuitívne 3D prostredie, automatický statický výpočet a široké spektrum európskych návrhových noriem v niekoľkých moduloch. Umožňuje tiež posúdenie spojov stĺpov BOLDA® v štádiu montáže, užívania, na účinky požiaru a návrh prídavnej výstuže v súlade s Eurokódmi.

Viac informácií vo videu BOLDA®:

 

Peikko je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe spojovacích prvkov pre prefabrikované stĺpy, nosníky a steny.

Pin It