skeleton panorama city new

Projekt Panorama City v Bratislave. Foto: SKELETON, a.s.

 

Stavebná spoločnosť SKELETON, a.s. pôsobiaca na Slovenskom trhu vyniká medzi zhotoviteľmi železobetónových monolitických konštrukcií už od roku 2012. „ V realizácii hrubých stavieb sme nastavili latku vysoko, sme v tom doma a chceme v tejto oblasti ďalej napredovať,“ hovorí majiteľ spoločnosti Jaroslav Kováčik.

 

Čomu pripisujete zásluhu za to, že ste sa cez realizáciu menších projektov dostali až k realizácii diel väčšieho rozsahu? Čo bolo kľúčom Vášho napredovania a posunu vpred?

Každý projekt, ktorého realizácie sme sa zúčastnili, bol v našich očiach jedinečný. Nezúčastňovali sme sa náhodných projektov. Vždy sme si vyhľadali niečo, čo nás zaujalo a snažili sme sa v súťaži uspieť. Keď sme si získali dôveru investora, snažili sme sa nesklamať  a zrealizovať dielo najlepšie, ako sme len vedeli. S kolegami sme žili každým projektom od začiatku až do konca. Myslím, že práve v tomto prístupe je skrytý náš úspech.

Jednou z vašich realizácií je aj Hipo Arena, ktorá je súčasťou známeho športového komplexu XBionic Sphere Resort v Šamoríne a zároveň patrí medzi najmodernejšie olympijské jazdecké centrá. Akým výzvam ste čelili pri realizácii?

XBionic je naozaj projekt, ktorý svojím potenciálom prerástol hranice našej krajiny. Ako každý výnimočný projekt, aj tento pritiahol pozornosť najväčších hráčov stavebného priemyslu. Najväčšou výzvou bolo uspieť v prostredí, kde bolo koncentrovaných toľko úspešných firiem, o ktorých odbornosti nikto nepochyboval. SKELETON, a.s. bol nakoniec jednou z mála spoločností, ktoré sa na výstavbe podieľali do úplného konca načo sme, myslím si, právom hrdí.

 

Skeleton gymnasticka hala new

Gymnastická hala v športovom komplexe v Šamoríne. Foto: SKELETON, a.s.

 

Gymnastická hala patrí medzi unikátne a jedinečné na Slovenku. Vďaka čomu, podľa Vás ako zhotoviteľa? Čo z nej z Vášho pohľadu robí unikátnu a jedinečnú?

V objekte Gymnastická hala je dominantnou konštrukciou stena, ktorú sme zhotovovali s využitím špeciálnej receptúry betónu a na mieru vyrobeného systémového debnenia, pričom napĺňanie tejto formy betónom neprebiehalo klasickým uložením betónu zhora, ale bola napustená pod tlakom zospodu. Cieľom bolo vyhotoviť železobetónovú stenu v najvyššej kvalite pohľadovosti, čo sa nám v konečnom dôsledku podarilo naplniť.

Môžeme zhodnotiť, že spoločnosť SKELETON, a. s. má široké portfólio realizovaných stavieb z pohľadu účelu ich využitia – cez bytové domy a polyfunkčné objekty taktiež hotel či športový komplex – viete vyslovene uviesť svoju špecializáciu ak zoberieme do úvahy účel využitia stavby?

Skeleton Kovacik

Našu pôvodnú špecializáciu by som nekategorizoval podľa účelu využitia budovaných priestorov. Od vzniku spoločnosti sa špecializujeme sa na dodávku monolitických železobetónových konštrukcií; odlievame z betónu konštrukcie akéhokoľvek typu stavby.

Postupným upevňovaním našej pozície v oblasti realizácie monolitov sa nám však otvorili dvere k realizácií stavieb na kľúč z pozície generálneho dodávateľa. Keďže bytová výstavba sa v posledných rokoch javí ako najperspektívnejšia, aj my sme si ju vybrali ako primárnu na rozvoj nášho referenčného portfólia pre oblasť generálnych dodávok.

Stavebný trh v súčasnosti zažíva veľký boom. Pociťujete zvýšený dopyt aj u Vás?

Bytová výstavba je v dnešnej dobe dominantnou. Dopytov na výstavbu nie len bytových domov evidujeme niekoľko desiatok za mesiac.

Stavebné diela realizujete v rámci Slovenska, predovšetkým v Bratislavskom kraji. Môžeme považovať práve Bratislavu za epicentrum Vášho realizačného záujmu? V čom vidíte s odstupom času zásadný rozdiel pri budovaní bytových domov dnes a v minulosti?

Určite áno, práve Bratislava je mesto, ktoré pohlcuje veľkú časť našej stavbárskej pozornosti. Cena bytov tu za posledné roky vzrástla niekoľkonásobne. Prudký nárast ceny bytov nám umožnil zabudovávať do bytov materiály a technológie, ktoré by doteraz naši klienti neboli schopní zaplatiť. Súčasťou bytových domov sú dnes najkvalitnejšie stavebné materiály, inteligentné inštalácie, zelené strechy.
Všetky tieto vymoženosti robia z bytu veľmi príjemné miesto pre život a uľahčujú nám každodenné činnosti v domácnosti.

skeleton dubrawa

Obytný súbor Dubrawa. Foto: SKELETON, a.s. /Juraj Praženica

 

SKELETON, a.s. má v dnešnej dobe stabilné postavenie na slovenskom stavebnom trhu, plánujete aj expanziu do zahraničia?

Slovensko nám poskytuje dostatočné množstvo príležitostí na uspokojenie našich podnikateľských ambícií. Príležitostne sa zaoberáme aj nejakým zahraničným kontraktom, ale nad trvalým pôsobením v zahraničí neuvažujeme.

 

Pin It